Jõgevamaa koondatutele maksti mullu töötuskindlustushüvitist ligi 380 000 krooni

“Jõgevamaal oli 2003. aasta keskmine töötuskindlustushüvitis ühes kuus 2006 krooni, mis oma suuruselt jäi alla vaid kuue maakonna keskmisele tasemele. Eesti keskmine töötuskindlustushüvitis oli mullu 2188 krooni, mis võrreldes 400-kroonise töötu abirahaga on viis korda suurem. Naiste keskmine töötuskindlustushüvitise suurus oli 1632 krooni ehk 37,5 protsenti väiksem kui meestel, kelle kuuhüvitis oli 2612 krooni,” teatas töötukassa avalike suhete juht Maige Prööm.

Töötukassa maksis töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitist ASile Jõgeva Soojus ja Jõgevamaa Hooneregistrile.

AS Jõgeva Soojus koondas 22 töötajast viis. Neile maksti kokku 72 000 krooni. Teatavasti paigaldas Jõgeva Soojuse omanikfirma Eraküte Jõgevale automaatreziimil töötavad katlad ja tegi eraldi ettevõttena tegutsevast Jõgeva Soojusest kontserni ühe osakonna.

Jõgevamaa hooneregister koondas töö lõpetamise tõttu kõik viis töötajat ja töötukassa maksis neile kokku 45 000 krooni.

Tööandja maksejõuetuse hüvitist said Jõgevamaal Jõgeva Viljahoidla 17 töötajat, kokku 186 000 krooni, jaekaubanduses tegutsenud OÜ Miltenburg üheksa töötajat kokku 40 000 krooni ning õmblusfirma OÜ Better World viis töötajat kokku 32 000 krooni.

Eelmisel aastal pankrotistunud, kuid tööd jätkava aktsiaseltsi Jõgeva Viljahoidla likvideerimise ja vara müügiga seonduva peaks otsustama kolmapäeval, 11. veebruaril toimuv järjekordne võlausaldajate üldkoosolek.

Jõgeva ärimehele Rein Kastele kuuluva OÜ Milteburg kaks kauplust lõpetasid tegevuse mõni aasta tagasi. OÜ Milteburg pankrotihaldur Vaido Paju sõnul rauges protsess juba pankroti ajal, kuna firma osutus maksejõuetuks.

OÜ Better World pankrotihalduri Einar Vallandi sõnul õmbles firma pealistrikotaazi nii Põltsamaal kui ka Kasepääl, kuid lõpetas aasta tagasi makseraskustesse sattumise tõttu tegevuse.

Kasepää vallavanem Jüri Vooder teatas, et Kasepää tsehhis sai ettevõtte hiilgeaegadel tööd 12 inimest.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus