Jõgevamaa koolides on oodata head medalisaaki

Möödunud teisipäeval olid Luua metsanduskooli mõisahoonesse kutsutud maakonna gümnaasiumide paremad lõpetajad — 21 andekat ja teotahtelist noort, kellest saavad loodetavasti tulevikus Eesti elu edasiviijad.


Jõgeva maavanema Viktor Svjatõševi ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe Enn Kure vastuvõtule olid kutsutud kuue kooli esindajad. Iga abiturient võis kaasa kutsuda ka oma lemmikõpetaja.

Maavanem ja omavalitsusliidu juht andsid koolilõpetajatele iseseisvasse ellu kaasa soojad soovid. Luua metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu tutvustas lisaks sellele ka oma kooli.

“Asume suurtest teedest pisut eemal ja oleme alati väga rõõmsad, kui keegi meile külla tuleb,” sõnas Zuba-Reinsalu.

Kokkutulnutele pakkusid muusikalist meelelahutust Palamuse laulustuudio solistid Susan Kolde, Ingel Liis Haljas ja Mari-Liis Kalla ning nende juhendaja Karmo Toome.

Jõgeva maavalitsuse haridusnõuniku Heiki Sildniku sõnul on tänavu lootust gümnaasium medaliga lõpetada 19 noorel, neist tosinal on loota koguni kuldmedalit. Kõige suurem medalisaak ootab arvatavasti ees Jõgevamaa gümnaasiumi: sinna võib tulla suisa seitse medalit.

Üheksast neli

Kui aga vaadata medalistide protsenti lõpetajate üldarvust, siis tuleb müts maha võtta Mustvee vene gümnaasiumi ees: lõpetajaid on seal ainult üheksa, neist neli saab ilmselt medali.

“Ja see pole esimene sedalaadi juhtum selles koolis,” sõnas Heiki Sildnik. “Hea meel on ka selle üle, et potentsiaalsete medalisaajate hulgas on tänavu veidi rohkem noormehi kui eelmistel aastatel.”

Mustvee vene gümnaasiumi direktor Jaan Rahuküla kinnitas, et nende tänavune abituuriumiklass on algusest peale tubli olnud.

“Ka need õpilased, kes medaliga ei lõpeta, on enamasti nelja-viielised,” sõnas Rahuküla.

Abituriendid ise viskasid nalja, et kuna noorte elu Mustvees pole just kõige põnevam, siis ei jäägi neil muud üle kui “ajaviiteks” hästi õppida. Edasiõppimisplaanid on tublidel abiturientidel enamasti tehtud: kes tahab õppida stomatoloogiat, kes õigusteadust, kes majandust. Seda tuleb üldjuhul teha eesti keeles, aga Mustvee noored arvasid, et saavad sellega hakkama.

Vastuvõtul viibinud Jõgevamaa gümnaasiumi noored avaldasid arvamust, et medaliga gümnaasiumi lõpetada pole keeruline, kui järjepidevalt tööd teha. Ka selle kooli õppesüsteem soosib iseseisva ja järjepideva töö harjumuse tekkimist: õppeaasta on seal jagatud kolmeks trimestriks, mis kõik lõpevad arvestuste nädalaga.

Tartusse ja Tallinna

“Arvestuse sooritamiseks tuleb niikuinii pikema perioodi jooksul omandatu meelde tuletada. Eksami tegemine on pärast seda tunduvalt lihtsam,” ütles Meeri Rahn.

Tema puhul kehtib eriti hästi ütlus, et kes teeb, see jõuab. Meeri on aktiivselt tegev õpilasomavalitsuses, kooliteatris Liblikapüüdja, teadusteatris Kolm Põrsakest jne. Mitmekülgsusega hiilgavad teisedki kõnealuse kooli tublimad lõpetajad. Anna Katt on tubli õpilasteadur, kes lööb samuti kaasa Kolmes Põrsakeses, ent ta tegeleb ka laulmise, tantsimise ja võrkpalliga. Annika Maksimovit teatakse tubli muusikuna, Tauri Treialit andeka näitlejana jne.

Tauri Treial oli ainus küsitletud abiturient, kes peab plaani kohe pärast gümnaasiumi välismaale, täpsemalt Suurbritanniasse õppima minna. Erialadest valiks ta füüsika või astronoomia. Ülejäänud vaatavad haridustee jätkamise plaane pidades enamasti Tartu või Tallinna poole. Põltsamaa abituriendid ütlesid näiteks, et enamik nende kaasõpilasi eelistaks õppimiskohana Tartut, ent mõnel puhul sunnib soovitav eriala valima ikkagi Tallinna kõrgkooli.

“Haridus kolib järjest enam internetti. Hiljuti oli meedias juttu näiteks Eesti-Soome hariduspilve loomise plaanist,” ütles maavalitsuse haridusnõunik Heiki Sildnik. “Loodan siiski, et õpilaste ja õpetajate vaheline elav side säilib ning et jätkuvad ka sellised silmast silma kohtumised, nagu täna siin.” 

Jõgeva maakonna paremate koolilõpetajate vastuvõtule olid kutsutud:

Kristi Liin, Anna Katt, Tauri Treial, Meeri Rahn, Laura Jõgeda, Maren Lindepuu ja Annika Maksimov Jõgevamaa gümnaasiumist;

Viktoria Kirpu, Linnet Puskar, Mari-Liis Kirsimägi, Grete Marianne Leis, Kristi Meidla ja Anita Tuula Põltsamaa ühisgümnaasiumist;

Ljubov Baškirova, Marek Sarkisjan, Karina Svjatskaja ja Liidia Topkina Mustvee vene gümnaasiumist;

Liina Seppa ja Grete Tamm Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumist;

Marten Martinson Mustvee gümnaasiumist;

Sander Vaino Jõgeva täiskasvanute keskkoolist.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus