Jõgevamaa Keskkonnateenistus tugevdab koostööd Peipsi Kalurite Ühinguga

Kalurite organisatsiooni juht ja juhtiv keskkonnaametnik pidasid vajalikuks tugevdada koostööd vastastikku info vahetamisel ja Peipsi kalandusega seonduvate valuküsimuste lahendamisel.

Priit Saksing andis möödunud aastal Jõgevamaa Keskkonnateenistuse juhataja ametisse asunud Rainis Uigale ülevaate kümnendat aastat tegutsevast Peipsi Kalurite Ühingust.

Rainis Uiga sõnul on igati positiivne Peipsi Kalurite Ühingusse kuuluvate kalurifirmade püüdlus kaasa aidata ebaseadusliku kalapüügi ja kalaturustamise tõkestamisele.

“Hea, et Peipsi Kalurite Ühing on välja pakkunud ka konkreetseid lahendusi võitlemiseks “musta ” kalaäriga,? ütles ta.

Priit Saksing informeeris pöördumistest, millega Peipsi Kalurite Ühing on teavitanud keskkonnaministrit, põllumajandusministrit ja Riigikogu liikmeid seadusi eiravast kalandusettevõtlusest ning teistestki kalandust puudutavatest probleemidest.

“Me pole vaikiv ühing, oleme oma probleemid kõrgemale tasandile välja toonud,” lausus Saksing.

Staazikas kalandusettevõtja Toivo Kivi avaldas arvamust, et uute liikmete vastuvõtmine kalurite organisatsioonidesse peab toimuma põhjalikult läbi kaaludes.

Liikmeskonna suurendamine pole Peipsi Kalurite Ühingu peaeesmärk. “Oleme seadnud põhimõtteks, et liikmeks saavad astuda vaid kutselised kalurid, kelle tegevus on avalikkusele teada. Tasub märkimist, et staazikamates Euroopa Liidu riikides on ühingute liikmete õigused ja kohustused täpselt määratletud. Küllap hakatakse lähiajal samu põhimõtteid arvestama ka Eestis, ” lausus Kivi.

Kohtumisel olid kõne all probleemid, mis võivad tekkida seoses kutselise kaluri ja harrastuskaluri segiajamisega. Tõdeti, et vastavate määratluste kindlakstegemine nõuab põhjalikku tööd.

Priit Saksing ja Rainis Uiga leppisid kokku, et Jõgevamaa Keskkonnateenistus ja Peipsi Kalurite Ühing teevad regulaarset koostööd info vahetamisel, nõupidamiste ja teabepäevade korraldamisel. Uiga märkis, et alati, kui on vajadus, osaleb Peipsi Kalurite Ühingu koosolekul Jõgevamaa Keskkonnateenistuse kalandusspetsialist Ene Ilves.

Rainis Uiga ja Priit Saksing on seisukohal, et Jõgeval avatavat põllumajandusministeeriumi piirkondliku kalandusbürood ootab ees suur ja vastutusrikas töö ning et büroo juhataja valimiseks tuleks korraldada konkurss.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus