Jõgevamaa kaitseliitlased said rasketes oludes hästi hakkama

Eile jõudis lõpule suurõppus Siil 2015. Kaitseväe läbi aegade suurimal õppusel osales üle 13 000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija, tegevväelase ja liitlasriikide kaitseväelase, oma panuse suurõppuse õnnestumisse andsid ka Kaitseliidu Jõgeva maleva liikmed, kes möödunud nädalal lõid kaasa Kirde maakaitseringkonna koostegevusõppusel Lääne-Virumaal. Jõgeva maleva pealik major Mati Kuusvere jäi kõigi malevlaste tegutsemisega rahule.


Kuuendast kaheksanda maini toimus suurõppuse Siil raames Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna koostegevusõppus, mille peamiseks eesmärgiks oli kontrollida maakaitse lahinguvalmidust, formeerimist ja koostegevusõppe läbiviimist. Üksused paiknesid põhiliselt Lääne-Virumaal Väike-Maarja ja Laekvere vallas, õppusel osales üle seitsmesaja Kirde maakaitseringkonna kaitseliitlase ja tegevväelase. 

Tegemist oli raske õppusega

“Algselt plaanitud mobilisatsiooniõppusele lisaks harjutati ka koostegevust,” lausus Jõgeva maleva pealik Mati Kuusvere. “Koostegevusõppesse olid kaasatud kõik Kirde maakaitseringkonna malevad – Alutaguse, Järva, Jõgeva ja Viru malev, lisaks olid vastutegevuse poolel kaitseliitlasi Harju ja Tallinna malevast. Kõige tähtsam oligi see, et maakaitseringkonnana tegutsedes harjutasid üksused esmakordselt uue riigikaitse arengukava põhilisi struktuure.”

Jõgeva maleva pealik jäi kõigi oma malevlaste tegutsemisega rahule. “Loomulikult on alati parandamisruumi, aga raskeid ilmastikuolusid arvestades tulid nad oma ülesannetega väga hästi toime,” lausus major Kuusvere. “Tegemist oli raske õppusega, sest tegevusala oli väga märg ning kahel tegevuspäeval tuli meile vett lausa igalt poolt kaela.”

Kohaliku maleva juhti rõõmustas ka maakonna kaitseliitlaste aktiivne osavõtt õppustest. “Kohaletulemisega meil probleeme ei olnud – kõik, kes olid kutsutud, ka tulid,” lausus ta. “Samuti ei langenud keegi õppuste käigus välja.” 

Õppust võeti väga tõsiselt

Kirde maakaitseringkonna õppusele pani punkti möödunud reedel Lääne-Virumaal Venevere piirkonnas toimunud lahingutegevus ja sellele järgnenud suur rivistus Simunas. “Viimasel päeval osales vastutegevuses ka Scoutspataljoni üks rühm. Eestis omavad nad kõige paremaid tööriistu ning ka oma tegevuses on nad väga professionaalsed, seda kõike näitasid nad ka põllul,” rõõmustas Mati Kuusveret lahingutegevuse ajal nähtu.

Kaitseliitlaste tegevusega jäid rahule ka õppust inspekteerinud Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Meelis Kiili ja Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras. “Siil näitas mitte ainult meie enda inimestele, vaid ka meie sõpradele ja võib-olla ka neile, kellele me nii väga ei sümpatiseeri, et eestlased võtavad oma riigi kaitsmist väga tõsiselt,” lausus Meelis Kiili õppuste lõpetamisel.

Jõgeva maleva pealiku sõnul on õppused kaitseliitlastele alati vajalikud. “Korraldame õppusi täpselt nii palju, kui on vajalik ja võimalik,” lausus ta. “Lisaks iga-aastasele Kevadtormile, millest Siil oli kordades suurem, on Kaitseliidul välja kujunemas oma õppused. Need toimuvad siiski vastavalt võimalustele, sest iga õppus maksab. Me tahaksime kindlasti teha rohkem õppusi, kui riigieelarve seda võimaldab.”

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus