Jõgevamaa ja Tartu Rajaleidja keskustel on üks juht

Piret Tatunts asus Jõgeva Rajaleidja keskust juhtima tänavu 8. maist, sisseelamise aeg on nüüd möödas. Kindlasti jätkavad kaks keskust ühise juhiga vähemalt aasta lõpuni.


“Tahan olla Jõgeva Rajaleidja keskuse inimestele toeks,” ütleb Piret Tatunts oma eesmärkide kohta Jõgeval.

“Mulle tundub, et hariduse valdkond on just see, kus me näeme inimese õidepuhkemist,” võtab Piret Tatunts kokku oma vaimustuse haridusvaldkonna vastu üldse.

Koolidele headeks partneriteks

Rajaleidja töö, nagu paljude muude asutuste tegevus on omavalitsuste ja riigireformi tulemusena ümber korraldumas. Selgeks ja paika peavad saama koolivõrgu, selle nõustamise ja järelvalvega seotud küsimused. Osad tänased maavalitsuste ülesanded tulevad suure tõenäosusega Rajaleidja keskustesse üle nagu näiteks lõpudokumentide plangid, medalid jms

Aga peale nende valdkondade on veel teisigi huvitavaid tegevusvaldkondi. Kõige enam teatakse karjäärinõustamist. Sest karjäärinõu pakkumiseks lähevad Rajaleidja spetsialistid ise kooli ja selle nõustamisvaldkonnaga puutuvad kokku kõik õpilased. Nii koolides, kui messidel ja teistel noori koondavatel üritustel.

Teine oluline valdkond on õppenõustamine. Rajaleidjas on tööl nii logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid, kes nõustavad nii lapsevanemaid kui haridustöötajaid. “Me tahame olla väga head partnerid koolidele. See oleks ikka päris kummaline, kui me siin otsustame, kuidas peab tegema ja ei kaasa selleks haridusasutust. Niisugune “tehtagu” variant ei sobi kohe mitte. Me oleme ühe laua taga – me oleme koos,” seletab Piret Tatunts lahti oma suhtumist töösse abivajavate laste nimel.

Turundus kolmes Balti riigis

Tõenäoliselt läheb riigieksamite ja tasemetööde valdkond tervenisti sihtasutuse Innove ja selle allasutuse Rajaleidja kanda. Samuti osa koolide nõustamisest, mis varem oli maavalitsuste teha. Aga sellest praegu veel täpsemalt rääkida ei saa, see selgub mõne aja jooksul.

Piret Tatunts on pärit Tartust. Tema eluplaanidesse pidi algselt kuuluma saamine eesti keele õpetajaks, kuid enne ülikooli astumist tutvus ta enda sõnul väga põnevate inimestega – psühholoogidega, ning saadud ispiratsioon viis ta õppima hoopis sotsiaalteadusi. Hariduselt on ta sotsioloog.

Tööelu alustas ülikooli kutsesuunitluse kabinetis, seejärel oli mõnda aega tegev sotsioloogina rahvakultuuri arenduskeskuses. Sellel järgnesid aastad äris. Ettevõtetes Ösel Foods ja korporatsioonis Henkel, kus tema vastutada oli lõpuks turundus kolmes Balti riigis. Aastast 2005 oli ta Tartu ülikooli karjääri talituse juhataja ja karjäärinõustaja ning aastast 2014 juhatab Rajaleidja Tartu keskust.

Suguvõsas koolijuht ja õpetajad

Ise peab ta ennast loomulikult haridusvaldkonna inimeseks. See on juba suguvõsas, nagu ta ise ütleb. Tema vanaisa on kunagine Piirissaare koolijuht ja sugulaste hulgas teisigi õpetajaid. “Periood äris oli kogemusena küll väga rikastav, aga minu kutsumus on siiski hariduses,” räägib Piret. “Lepingute sõlmimine, läbirääkimised ja töö inimestega on mulle väga palju õpetanud.”

Piret Tatunts on kahe poja ema. Noorem neist õpib kutsekoolis ja vanem ülikoolis ning valmistub saama reaalainete õpetajaks.

Piret Tatuntsi elukäik

*Sündinud 1970. aasta 25. aprillil Tartus

*Õppinud 1978 – 1988 Tartu 12. keskkoolis

*1989 – 1993 Tartu Ülikool, filosoofia teaduskond, sotsioloogia eriala (võrdsustatud magistrikraadiga)

*Töötanud 1988-1989 Tartu Ülikooli kutsesuunitluse kabinetis sekretär-asjaajaja

*1992-1995 kultuuri- ja haridusministeerium, rahvakultuuri arenduskeskuses sotsioloog

*1995-1998 Ösel Foodsis reklaamijuht

*1998-2005 Henkel Balti turundusjuht

*2005-2014 Tartu ülikooli karjääritalituse juhataja-karjäärinõustaja

*2014. aastast Rajaleidja Tartu keskuse juht

*2017. maist Rajaleidja Tartu ja Jõgeva keskuste juht.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus