Jõgevamaa Euroopa Noortenädala arutelu

Kolmapäeval toimus Euroopa Noortenädala raames Jõgeva vallavalitsuse ja Jõgevamaa Noortekogu koostööna arutelu Euroopa Liidu noortepoliitika väljatöötamiseks järgmiseks kümneks aastaks.  Arutelu viidi läbi vallavalitsuse saalis.

Arutelule oli igast Jõgevamaa omavalitsusest oodatud vähemalt kolm noort. Seal osales 23 noort üheksast  omavalitsusest, kõige noorem neist 15-aastane ja vanem 21-aastane.

Keeruliste sõnade taga lihtsad teod

Noori tervitas Jõgeva vallavanem Saima Kalev, kes julgustas neid probleemiga tegelema ja kaasa mõtlema. “Nende keeruliste sõnade taga on tegelikult lihtsad mõisted ja teod,” kinnitas vallavanem.

Noortele jagati teavet noorsootöö võimalustest maakonnas, kogu riigis ja ka välismaal. Tutvustati Jõgevamaa Nõustamiskeskust, Noortekogu, Eesti Noorteühenduste Liitu, Euroopa Noored programmi ja viidi läbi Euroopa Noortenädala küsimustik.

Igasse piirkonda oma unistuste noortekeskus

Eesti ANK tegevjuht Heidi Paabort kaasas noored meeleolukasse arutellu “Mida noored tahavad?”. Rühmatööde tulemusel selgus, et noored soovivad igasse piirkonda unistuste vaba aja keskust, tasemel noortekeskusi, noortekeskust Tormasse, noori enam otsustamise juurde, mitmekesiseid ja tasuta huviringe Jõgevamaale.

Oma soove pidid noored põhjendama ja koostama ka tegevuskava, kuidas soovituni jõuda. Kõlama jäid mõtted, et erinevate huvidega noori tuleks enam ühendada. Kui jutt läks noortekeskuste loomisele, siis andsid noored tungivalt mõista, et keskused peavad olema noorte endi poolt remonditud ja kujundatud, et see ei oleks “võõras kest”. Samuti tahavad nad paremini mõista ja kaasa rääkida otsustes, sest praegu nad tunnevad, et poliitika ja vanem generatsioon jäävad nende jaoks kaugeks. See muudab noored passiivseks. Päeva lõppedes tunnistasid asjaosalised, et koos veedetud aeg oli väga informatiivne ja lõbus. Ja et edaspidi teavad nad paremini oma võimalusi ja julgevad rohkem kaasa rääkida.

Euroopa Noortenädala “Noored võtavad sõna!” peakorraldaja on Euroopa Noored Eesti Büroo. Samasugused noortekonsultatsioonid toimusid üle Eesti koolides, ülikoolides, noorteorganisatsioonides ja hetkeseisuga 46 noortekeskuses. Noortenädal kulmineerub lõppkonverentsiga 8. novembril Tallinnas Kultuurikatlas, kuhu Jõgevamaalt sõidab 19 delegaati.

Kui oled enam huvitatud Euroopa Noortenädala sündmustest, siis vaata www.noored.ee või www.ank.ee. Täpsem ülevaade noorte töögruppides sündinud ideedest aga www.jogevavv.ee.

Maakonna noored said aruteluks kokku Jõgeva vallavolikogu saalis.

iii

MONIKA MAASING, Jõgeva valla noorsootöö vanemspetsialisti kt

blog comments powered by Disqus