Jõgevamaa alaealiste komisjon ja maavanem tunnustasid konkursi “Hea Tegu 2011” nominente


Teisipäeval peeti Jõgeva kultuurikeskuses tänuüritus, kus Jõgeva maavanem tunnustas neid tublisid inimesi, kes on andnud oma panuse riskirühma kuuluvate alaealiste elu paremaks muutmisel ja edendamisel aasta jooksul. Peaauhinna pälvis Voorel hästitoimiva ja tugeva tugivõrgustikuga õpilaskodu loomise ja hoidmise eest Voore põhikooli direktor Raivo Reimets (pildil).

“Hea Tegu 2011” nominendid  on Adavere õpilaskodu kasvataja Esta Koss vabatahtliku tugiisiku töö eest lastelaagrites; Lustivere põhikooli matemaatikaõpetaja Anne Pern individuaalse lähenemise eest õpiraskustega lastele ja nende järeleaitamise eest; Lõuna Prefektuuri ennetusteenistuse noorsoopolitseinik Kirly Kadastik kolmel aastal läbi viidud noortelaagri “Sõna ja teoga” eestvedamise eest; Kamari külamaja perenaine Vaike Niklus ja ettevõtja Indrek Eensalu lastelaagrite eestvedamise, noortele vaba aja tegevuste ja alternatiivsete võimaluste pakkumise eest.

Terje Raud on alates 2009. aastast korraldanud Puurmanis vabatahtlikuna tütarlastele käsitööringi, Sven Mägimets remontis vabatahtlikuna Põltsamaa linna rularambi, Janek Tombaku rattaklubi treenerid ja eestvedajad Margus Ääremaa, Rannus Merivee, Tarmo Tiks on loonud vabatahtlikena piirkonna noortele treenimisvõimalused ja rõhuvad meeskonnatööle.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus