Jõgevamaa aasta lasteaiaõpetajaks tunnistati Kai Saarse

Jõgevamaa gümnaasiumis kolmapäeval peetud lasteaedade õpetajate metoodikapäeval andis maavalitsuse haridusnõunik Heiki Sildnik üle meene Jõgevamaa aasta lasteiaiaõpetajaks tunnistatud Põltsamaa lasteaia “Tõruke” õpetajale Kai Saarsele.

Kai Saarse on olnud kaks õppeaastat maakonna lasteaiaõpetajate sektsioonijuht, on korraldanud maakonna õpetajatele mitmeid koolitusi. Kai võtab osa lasteaia arendustegevusest, on kuulunud nii arengukava kui ka õppekava arendamise töörühma, avaldab julgelt oma põhjendatud seisukohti nii lasetaias kui väljaspool seda.

Maakonna aasta õppeasutuse juhiks tunnistati Jõgeva lasteaia “Rohutirts” õppejuht Elle Kase.

Ta on juhtinud õppetööd tulemuslikult 30 aastat ning on pannud oma töökusega tugeva aluse alushariduse andmisele Jõgeva linnas. Elle Kase eestvedamisel on läbi viidud projekti “Kiusamisest vaba lasteaed”  koolitusseminar Jõgevamaa lasteaedade juhtidele ja õpetajatele.

Tal on hämmastav oskus eristada oluline ebaolulisest ja pühenduda eesmärgile.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus