Jõgeval tutvustatakse sotsiaalhoolekandega seotud muudatusi

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial ootab arutelule kõiki Jõgevamaa omavalitsusjuhte, sotsiaalkomisjonide esimehi ja sotsiaalnõunikke ning spetsialiste.

Sotsiaalhoolekande kontseptsiooni heakskiitmine toob selles valdkonnas mitmeid olulisi muudatusi. Millised need on, mis muutub riigi ja kohaliku omavalitsuse õigustes, kohustustes ja vastutuses ? neis ja teistes probleemides tahetakse ümarlaual selgust tuua.

Sotsiaalhoolekande kontseptsiooni ja sellest tulenevaid seadusemuudatusi tutvustavad sotsiaalministeeriumi töötajad ? hoolekande osakonna peaspetsialist Merle Tomberg ja sotsiaalkindlustuse osakonna peaspetsialist Agne Nettan.

Jõgevamaa olukorrast, ootustest, probleemidest ja võimalikest lahendustest seoses sotsiaalhoolekande kontseptsioonist tulenevate seadusemuudatustega räägivad Jõgeva maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Monika Aasa ning sotsiaaltöö peaspetsialist Aime Meltsas.

Puudega inimeste probleeme ja võimalikke lahendusi vaeb Jõgevamaa PIK tegevjuht Luule Palmiste.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus