Jõgeval tähistati rahvusvahelist puuetega inimeste päeva

Möödunud reedel Jõgeva kultuurikeskuses peetud rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamisel räägiti Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevusest praegu ja tulevikus, tutvuti töövõimereformi teemadega ning elati kaasa etlejate esinemisele.

Mittetulundusühingu Jõgeva Puuetega Inimeste Koja tegevjuht ja juhatuse liige Anneli Kaasik märkis sissejuhatavas sõnavõtus, et tänavu oktoobris möödus ühenduse loomisest seitseteist aastat. Praegu tegutseb kojas üheksa liikmesorganisatsiooni, kokku ligi 600 liikmega.

“Meie igapäevatööks on maakondlike ürituste, messide ja teabepäevade korraldamine, meie liikmete ja liikmesorganisatsioonide nõustamine. Koja motoks on – me hoiame ühte ja läheme läbi elu. Pakume puuetega inimestele ja neid esindavatele organisatsioonidele võimalust kasutada avaliku internetipunkti teenuseid koos juhendamisega ja vajadusel abistame dokumentide täitmisel.

Koja tegevus on projektipõhine, seega otsib juhatus pidevalt erinevaid võimalusi tegevuste rahastamiseks. Näiteks on tänavu korraldatud Leader-programmi toetusel invatarvete minimessid Mustvees ja Põltsamaal.”

Kaasiku sõnul on Jõgevamaa Puuetega Inimeste Kojal olnud hea koostöö seniste Jõgevamaa omavalitsustega. “Täname kõiki, kes meid seni on toetanud. Loodame, et see jätkub ka nüüd, mil valdasid on jäänud kolm: Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee.”

Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna peaspetsialist Sabina Trankmann andis infot töövõimereformist ja vastas küsimustele, mis käsitlesid spetsiifilisi puuetega inimeste töötamise ja eluga toimetuleku valdkondi.

Koosolijaid tervitasid Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev ja Jõgeva vallavolikogu esimees Raivo Meitus.

“Jõgeva haigla päevakeskuse näitering Laile Sukka juhendamisel esitas mõtlemapaneva ja südamliku etteaste Eestimaa mineviku, oleviku ja tuleviku teemadel. Laile Sukka eestvedamisel tehakse näiteringis tänuväärset tööd eneseväljenduse ja suhtlemisoskuse arendamisel.

“Jõgeva haigla päevakeskus korraldas ka õnneloosi, kus iga ostetud loos tõi auhinnaks päevakeskuses kooskäijate meisterdatud käsitööeseme,” rääkis Anneli Kaasik.

Muusikaliselt sisustas puuetega inimeste päeva Varbuse muusikamõisa meesansambel Kalev Lindali juhendamisel. Päeva ladusale kulgemisele aitas kaasa Tiina Tegelmann.

Rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud ürituse läbiviimist Jõgeva kultuurikeskuses toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm.

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Kaasik on alates novembrist ka koja juhatuse liikmeks. Veel kuuluvad juhatusse selle esimees Luule Palmiste, endine tegevjuht Helika Sõber, Jõgevamaa Diabeetikute Seltsi esimees Aavo Aru ja Jõgevamaa Kutsehaiguste Ühingu juhatuse liige Urmas Orusalu.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus