Jõgeval sai allkirjad 5,7 miljoni eurone põhikooli ümberehitus

Jõgeva linn renoveerib kokku 5,7 miljoni euroga põhikooli ja ehitab 530 000 euro eest uue linnaraamatukogu hoone kooli juurde.


Jõgeva linnavalitsuse arenduse peaspetsialist Erki Teder ütles, et juurde ehitatakse kahekorruseline klassiruumide tiib, samuti ühekorruseline linnaraamatukogu osa. Võimalik on oluliselt suurendada ka võimla pindala, kuid seda praegu siiski veel tegema ei hakata. Remondist jäävad puutumata kooli aula ja võimla.

Jõgeva linnaraamatukogu saab uue maja

Reedel osaühinguga KRC Ehitus ja aktsiaseltsiga Tartu Ehitus alla kirjutatud leping on 5,71 miljoni euro suurune, selles summas on ka 100 000 eurone tellija reserv, mis läheb käiku ettenägematute tööde puhul.

Jõgeva linnapea Raivo Meitus ütles, et reoveeritud maja peab vastama nii kooli kui ka laste nõudmistele. “Loodan, et maja saab valmis õigel ajal,” lisas linnapea.

KRC Ehituse juhatuse liikme Siim Kroodo hinnangul on koolihoone renoveerimine suur töö, kuigi tehniliselt midagi väga keerulist ehitaja jaoks ei ole. “Nii meie kui ka Tartu Ehitus teeme kõik endast oleneva, et maja tähtajaks valmis saaks ning oleks selline nagu tellija on soovinud,” lisas Kroodo.

Jõgeva linna on väga ammu unistanud uuest raamatukogust. Nüüd on selle täitumine lähemal kui kunagi varem. “Hange oli nii üles ehitatud, et ehitaja pidi pakkuma ka raamatukogu hinna. KRC Ehituse ja Tartu Ehituse ühispakkumuses on raamatukogu hinnaks 530 000 eurot. Kahe kuu jooksul pärast põhilepingu sõlmimist on linnal õigus töömahtu suurendada ja töövõtjal on kohustus sama lepingu raames raamatukogu enda pakutud 530 000 euroga valmis ehitada,” rääkis Teder.

Ta ei uskunud algul, et kõik mahub seitsme miljoni sisse ära, aga läks õnneks, ja mahuvad. “Lähema kahe nädala jooksul plaanime ehitajaga sõlmida ka täiendava lepingu ja raamatukogu saab uued ruumid,” lisas ta.

Kokku 85 protsenti projekti abikõlblikest kuludest tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist, sh sellest 15 protsenti katab Eesti riik. Linna omafinantseering on veidi üle kahe miljoni euro. Linnaraamatukogu ehitatakse puhtalt linna omavahendite arvelt. Linn võtab selleks laenu, kuid mitte kogu raha korraga. Tänavu võetakse vaid see osa, mis kulub ehitusele käesoleval aastal. Ülejäänu võetakse järgmisel aastal.

Igal õpilasel garderoobis oma kapp

Praegune Jõgeva põhikooli Rohu tänava hooneosa läheb tulevikus veidi pikemaks. Seni oli kevadeti pidevalt probleem, et päike soojendas koolimaja nii palju, et õpilastel oli tundides väga raske olla. Enamik möödunud sajandi 90ndatel aastatel ette pandud uutest akendest ei käinud lahti, kolmest klassis olnud aknast oli vaid üks avatav, mis olukorda kuigipalju ei leevendanud. Suuremas osas majast puudus sundventilatsioon, see oli olemas vaid sööklas ja aulas. Nüüd tuleb majja sundventilatsioon. Samuti akende ette päikesevarjud.

Seni olid klassides täiesti tavalised paneellaed. Nüüd aga saavad Tederi sõnul olema akustilised ripplaed, mis peaksid igapäevast koolilärmi leevendama. “Koolis käies kuuleme, milline kõrvulukustav müra seal on, ehk leevendavad ripplaed müra ja vähendavad kõikide kooliskäijate stressi,” lisas Teder.

Tema sõnul tuleb uuendusi ka söögisaalis, vanemate klasside õpilaste jaoks saab olema iseteeninduslett nagu suurlinnakoolides on harjutud nägema. Väiksematele tuleb tõenäoliselt veel toit ette kanda.

Garderoobid on lahtised, igal õpilasel saab olema oma kapp nagu ujulates ja spordikeskustes oleme harjunud nägema. Õpilane saab sinna panna oma asjad, kapp käib lukku. Neid kooliasju, mida järgmisel päeval vaja ei ole, saab jätta kappi lukutaha.

Koolil saab olema neljast küljest hoonega piiratud siseõu, aula uksed avanevad välilavale, ka raamatukogu nurgast on suurem väljapääs. Igast küljest on hõlbus pääseda sisehoovi. “Praegu on moes sportlikud vahetunnid, et õpilased saaksid end natuke lahti raputada istumisest ja vaimse töö pingest, samuti saab rohkem teha õuesõppe tunde,” ütles Erki Teder.

Raamatukogu on ühendatud koolimajaga. Raamatukoguteenus muutub õpilaste jaoks kvalitatiivselt. “Koolis oli vaid paar klassi ühendatud raamatukoguks, lugemiskohaks jäi lauake, mille ümber mahtus neli last. Uues raamatukogus tekib umbes sajaruutmeetrine puhke- ja lugemisnurk. Raamatud on täiesti eraldi. See jääb kahe koolitiiva vahele ning sinna on võimalik lihtsalt pääseda. Selles ruumis on võimalik end mõnusalt lõdvaks lasta ning koolikärast veidi eemal olla. Lapsed pääsevad linnaraamatukogu poolele, uks ja sein on küll vahel, sest on ajad, kus raamatukogu töötab ja kool ei tööta (näiteks laupäeviti) või raamatukogu ei tööta ja kool töötab (näiteks varahommikuti). Nii on võimalik läbikäik sulgeda. Tavalisel ajal on liikumine mugav, saab linnaraamatukogu fonde kergesti kätte,” lisas Teder.

Senisest enam kasutatakse klaaspindasid

Senisest palju rohkem on Jõgeva põhikoolis kasutatud klaaspindasid. “Klaaspinnad paistavad läbi ja suurendavad sotsiaalset kontrolli,” märkis Teder. Tema sõnul on kooli personalil niiviisi ülevaade, mis toimub koridorides. Samuti on klasside uksed kavandatud klaasist. “Nii on näha liikumised, sealhulgas ka sisehoovis, see tähendab, et turvalisus peaks olema võimalikult hästi tagatud,” tõdes Teder. Ka arhitekt soovis kooli rohkem valgust, läbipaistvust ja niiviisi turvalisust.

Rattaparklaid tuleb kooli juurde rohkesti, põhimõtteliselt saaks iga neljas õpilane oma kaherattalise sõiduriista kenasti parkida. Raamatukogu ette tulevad istepingid, samuti rattaparkla ja valgustus.

Kooli soov oli, et kõik neli külge saaksid väljastpoolt piiratud aiaga. Seda eelkõige turvalisuse kaalutlustel. Kooli ümber tuleb aed. Samas säilib läbipääs Rohu tänavalt Tähe tänavale. Ka haigla poole viiv väike tee jääb ehitustsoonist välja ning avalikuks kasutamiseks.

Kool peaks valmis saama 2019. aasta jaanuari lõpus, siis peaks ehitaja kooli üle andma. Järgneb kooli sisustamine. See võtab kindlasti paar kuud. Juurde on vaja osta nii köögi- kui tööõpetuse seadmeid. Nii et käesoleval ja ka järgmisel õppeaastal tuleb Jõgeva põhikoolil ilmselt läbi ajada Piiri tänava koolimajas. Tõenäoliselt alustatakse renoveeritud koolimajas õppetööd septembris 2019.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus