Jõgeva vallavolikogu esimeheks valiti Tiit Lääne

Jõgeva vallavolikogus uue võimuliidu moodustanud Keskerakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsioonide liikmete poolthäältega valiti neljapäeval volikogu uueks esimeheks Tiit Lääne ja aseesimeheks Väino Ling. Muudatusi tehti ka vallavolikogu alalistes komisjonides ning välja vahetati pool vallavalitsuse koosseisust.


Jõgeva valla senises võimuliidus toimunud käärimine toodi avalikkuse ette vallavolikogu 27. augustil peetud istungil, kui senisesse koalitsiooni kuulunud Keskerakonna fraktsiooni ning opositsioonilise IRLi fraktsiooni saadikud esitasid avalduse umbusalduse algatamiseks volikogu aseesimehe Ain Viigi (Reformierakond) suhtes. Istungi lõpus teatas ka volikogu esimees Rainis Uiga (valimisliit Kõigi Kodu), et loobub enne järgmist volikogu istungit oma ametikohast.

Astus tagasi, peatas volitused

Rainis Uiga põhjendas oma otsust Keskerakonna, Reformierakonna ning valimisliidu Kõigi Kodu poolt viimaste kohalike omavalitsuste valimiste järel moodustatud koalitsioonis toimuvaga. “Näen, et ma ei suuda koalitsiooni koos hoida,” lausus Uiga. “Olen seda meelt, et võimu sujuvaks üleminekuks tuleks kiiresti kokku kutsuda volikogu erakorraline istung ning valida volikogule uus esimees.”

Volikogu esimees esitas 10. septembril vallasekretärile avaldused, milles teatas oma tagasiastumisest ning palus ühtlasi peatada ka oma vallavolikoguliikme volitused kuueks kuuks. Avalduses märkis Rainis Uiga, et astub tagasi “mitmetel põnevatel ja salajastel põhjustel”. Rainis Uiga kinnitas samas, et on Jõgeva valla kodanikuna igati valmis ka edaspidi panustama valla arengusse ja heaolusse.

Üleeile peetud volikogu istungil esitati ainsaks Jõgeva vallavolikogu esimehe kandidaadiks IRLi fraktsiooni kuuluv Tiit Lääne. Viimastel aastatel kirjastaja ning vabakutselise ajakirjanikuna tegutsenud 56aastase Lääne kandidatuuri toetas salajasel hääletusel neliteist volikogu liiget, tema vastu hääletanuid oli kaks, erapooletuks jäi üks saadik.

Suuri muutusi pole vaja teha

Tiit Lääne sõnul pole Jõgeva vallas valimisteni jäänud kahe aasta jooksul väga palju olulisi muutusi vaja teha, samas tuleks välja pakkuda suuri ja huvitavaid ideid, mille poole pürgida. “Jõgeva vald on olnud piisavalt edukas ja atraktiivne, kuuludes Eesti kahekümne parema omavalitsuse hulka,” lausus Jõgeva vallavolikogu uus esimees. “Väga palju suuri muutusi seetõttu ei ole vaja teha, ka elanike arv on siin selline, et haldusreform ei tohiks meid ohustada. Vald peab jätkama eluterve keskkonna arendamist ning kindlasti tuleks rohkem tähelepanu pöörata Jõgeva valla pärlile Kuremaale. Jätkata tuleb koostööd Jõgeva linnaga ning rohkem tuleb ennast kurssi viia siinsete ettevõtjate ja firmade tegevusega, et paremini nende huvide ja soovide eest seista.”

Tiit Lääne sõnul on järgmised kaks aastat Jõgeva valla jaoks siiski küllaltki vastutusrikkad. “Jõgeva vald saab ülejärgmisel aastal 150 aastaseks ning ees seisab Eesti riigi 100. sünnipäev,” lausus Lääne. “Jõgeva vald ja volikogu peavad nende teemadega kindlasti tegelema ning on oluline, et neid tähtpäevi väärikalt tähistatakse. Tulevikule mõeldes tuleb Jõgeva vallal välja pakkuda ka suuri ja huvitavaid ideid, mille poole pürgida ja mida teostada.”

Kes vastutab ühtlase arengu eest?

Vallavolikogu senise aseesimehe Ain Viigi suhtes esitatud umbusaldusavalduses märgiti, et Ain Viik ei ole vallavolikogu aseesimehena suutnud piisavalt kaasa aidata Jõgeva valla piirkondade ühtlasele ja tasakaalustatud arengule ning tal on puudunud soov ja tahe arendada valda kui ühtset tervikut. “Volikogu aseesimehe töö eeldaks laiapõhjalisemat tegevust ja volikogu komisjonides toimuvaga kursis olemist ning kõigi valla aktiivsete kodanike kaasamist valla ees seisvate ülesannete läbimõeldud lahendamiseks,” öeldi avalduses.

Ain Viik ütles volikogule, et ei saa aru, milles teda süüdistatakse. “Ma saan aru, et Jõgeva vallas muutub koalitsioon, aga volikogu aseesimehele esitatud süüdistused ei ole päris õiged,” lausus Viik. “Volikogu aseesimehe tööülesannete hulka ei kuulu need ülesanded, mille tõttu aseesimeest umbusaldatakse. Piirkondade tasakaalustatud areng on määratud valla arengukavaga ning aseesimees ei saa seda protsessi üksinda juhtida. Nende asjadega peaks kõige enam tegelema vallavanem koos oma meeskonnaga, ma ei pea õigeks, et peaksin volikogu aseesimehena tegelema nende tööga.” Ain Viigi sõnul on ta osalenud kõigil volikogu ning nende komisjonide istungitel, kuhu ta kuulub. “Olen komisjonide tööga piisavalt hästi kursis,” lausus Viik.

Volikogu aseesimehe vastu algatatud umbusaldust toetas seitsmeteistkümnest kohal viibinud volikogu liikmest kolmteist, vastu oli kaks ning erapooletuks jäi üks liige.

Vallavolikogu aseesimehe kandidaadiks esitati Keskerakonna fraktsiooni liige Väino Ling, kes valiti ametisse neljateistkümne voliniku poolthäältega, tema vastu oli kaks saadikut, erapooletuks jäi üks.

Vaimastvere Kooli direktorina töötav 55aastane Väino Ling avaldas lootust, et Jõgeva vald jääb püsima. “Kui tulevad sundliitmised, tuleks enne sunni rakendamist linnaga liitumine ära teha,” lausus ta, lisades, et valla üheks valukohaks on ka haridus. “Jõgeva vallas välja kujunenud haridusvõrk võiks alles jääda. Ma ei tahaks ühtegi haridusasutust kinni panna, kuid praeguste tendentside jätkudes tuleb meil ära otsustada, mis saab meie kahest põhikoolist. Ühe võimalusena saaks neist teha kuueklassilised koolid, et lapsed saaksid vähemalt kaks esimest kooliastet kodukohas läbida.”

Vallavolikogu valis uued esimehed ka volikogu revisjonikomisjonile  ja kultuurikomisjonile. Revisjonikomisjoni esimehe kohalt lahkunud Riho Seppeti (Reformierakonna fraktsioon) asemel sai komisjoni juhiks Valli Tooming (IRL fraktsioon), kultuurikomisjoni juhib Ain Viigi asemel Marek Saksing (IRLi fraktsioon). Revisjonikomisjoni liikmeks valiti Matti Tsahkna (Keskerakonna fraktsioon).

Volikogu otsusega vabastati vallavalitsuse liikme kohustustest ning arvati vallavalitsuse koosseisust välja Malle Aia, Olga Jürma ja Inga Nuudi. Vallavalitsuse koosseisus jätkavad vallavanem Enn Kurg ning liikmed Vello Lukk ja Liia Stamm, uuteks liikmeteks kinnitati Indrek Tammel, Maris Paas ja Triinu Palmiste.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus