Jõgeva valla- ja linnavolikogu hakkavad arutama ühist hariduse arengukava

Neljapäevasel Jõgeva vallavolikogu istungil otsustati taas avada avalikuks aruteluks Jõgeva linna ja valla ühine hariduse arengukava. Teemakohase arengukava veelkordset läbivaatamist peab vajalikuks ka Jõgeva linnavolikogu.

Jõgeva linnas ja Jõgeva vallas alustati ühise hariduse arengukava koostamisega 2006. aastal. “Jõgeva linnavolikogu kiitis oma istungil ühise arengukava juba heaks, kuid mõned vallavolikogu liikmed leidsid, et sellesse dokumenti tuleks teha veel parandusi. “Seetõttu otsustasime neljapäevasel istungil arengukava uuesti avalikuks aruteluks esitada. Pärast mõnede muudatuste sisseviimist volikogu loodetavasti kinnitab arengukava. Samuti on oluline, et uuendatud arengukava leiaks taas toetuse  Jõgeva linnavolikogus,” ütles Jõgeva vallavolikogu esimees Arvo Sakjas.

Jõgeva linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Helle Kajaste märkis, et ka üleeilsel Jõgeva linnavolikogu istungil jäi kõlama mõte, et valla ja linna hariduse arengukava tuleks ka linna tasandil uuesti läbi vaadata ja jätkata ning avardada naaberomavalitsuste vahelist haridusalast koostööd. “Protsessi edasiminekule aitab loodetavasti kaasa see, et nii Jõgeva linna kui ka Jõgeva valla juhid ning haridusspetsialistid on aktiivsed eestvedajad ühise hariduse arengukava väljatöötamisel,” lisas ta.

“Jõgeva linnal ja vallal on hariduselus palju ühist. Pooled valla lapsed õpivad Jõgeva linna koolides. Ligi 40 protsenti tänavu Jõgeval kooli lõpetanutest elavad Jõgeva vallas. Arvestades seda ja teisigi kokkupuutepunkte, on oluline linna ja valla ühistegevus hariduse valdkonnas nii lähemat kui ka kaugemat tulevikku silmas pidades, ” rääkis Jõgeva vallavanem Saima Kalev.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus