Jõgeva vald toetab puuetega inimeste eluaseme kohandamist

Puuetega inimesed saavad sel aastal kodu kohandamiseks kasutada üle seitsme miljoni euro Euroopa regionaalarengu fondi raha, millele omavalitsustel tuleb lisada 15 protsenti. Jõgeva vallal on tänavu kasutada ligi 150 000 eurot, millest valla omaosalus on 22 000 eurot.


„Kodu kohandamise teenusega ei teostata kogu elamise remonti,“ märkis Jõgeva valla sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas. Projekti eesmärk on tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Toetatakse kolmel juhul

Eluruumi kohandamist saab taotleda, kui on tuvastatud puude raskusaste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja olemas on sellekohane kehtiv otsus. Lisaks peab toetuse soovija olema kantud rahvastikuregistrisse Jõgeva valla elanikuna.

„Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist kolmel juhul. Liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ning territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist. Hügieenitoimingute parandamiseks ja köögitoimingute parandamiseks,“ loetles Meltsas.

Teenuse osutamisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määrusest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“, kus on ühikuhinnad kindlaks määratud. Kui need puuduvad, siis lähtutakse tegelikest ja põhjendatud kuludest.

„Näiteks eluruumi kohandamine liikuvusega seotud toimingute parandamiseks esimesele korrusele viiva platvormtõstuki paigaldamise ühikuhinnaks on 7502 eurot. Hügieenitoimingute kohandamine tualettruum (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohanduse ühikuhind on 4338 eurot. Ühe kohandusega võib toetamiseks kombineerida eriliiki kohandusi. Näiteks, kui on vaja vahetada korteri välisuks ja paigaldada ukse automaatika, on toetuse saajale kogumaksumus 1014 eurot (korteri välisukse vahetus 570 eurot + ukse automaatika 444 eurot). Kui on vaja teha kohandus, millele ei ole ühikuhinda määratud, hüvitatakse kulud tegelike kulude alusel,“ selgitas Meltsas.

Abiküsijaid jätkub

Inimesed on toetuse küsimisel aga aktiivsed. „Sellel aastal on meil juba esitatud 17 taotlust ja neid lisandub iga päevaga juurde. Taotlejad on pöördunud ise ja on ka sotsiaaltöötajate soovitusel pöördujaid. Taotluse esitamise tingimused on üleval valla kodulehel ning avaldatakse ka vallalehes,“ märkis sotsiaalosakonna juhataja.

Läinud aastal jättis Jõgeva vald kodude kohandamisega eraldatud summa kasutamata. Siis oli selleks veidi üle 198 000 euro.

„Läinud aastal seati eesmärgiks osaleda projekti teises taotlusvoorus. Nii ka tegime. Eelmise aasta otsuse põhjus – puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise määrus võeti vastu mullu veebruaris ning hakkas Riigi Teatajas avaldamise järgselt kehtima märtsi algusest. Varem ei olnud seda määrust omavalitsustes rakendatud ning ühinenud omavalitsusel puudusid vastavad dokumendid,“ selgitas Meltsas.

Eelmisel aastal oli taotlusvoor avatud juuni keskpaigani. „See aeg oli liialt napp, et ette valmistada ja vastu võtta volikogu määrus, koguda abivajajate taotlusi ning külastada ehitusspetsialistiga kodusid, neid hinnata ning saada korteriühistutelt vajalikke kooskõlastusi,“ lisas Meltsas.

Omaosalus üle jõu ei käi

Sellel aastal ollakse paremas seisus ning kõik läheb nii nagu peab. „Kutsusime 6. veebruaril valda külla Sotsiaalkindlustusameti esindajad ja Tartu linnavalitsuse ametnikud, et kuulata, kuidas neil esimeses voorus läks ja kuidas taotlemise protsess käib.

Praegu liigutakse plaanipäraselt: nõutud määrus on eelnõuna valmis ning ootab aprilli või mai volikogu istungil heakskiitu. Alustatud on laekunud taotluste läbi vaatamisega,“ rääkis sotsiaalosakonna juhataja.

Sellel aastal on kodukohanduseks lootust 30 inimesel. „Jõgeva vallal on võimalus taotleda raha summas 146 564 eurot ja kohandusi saame teha 30-le. Jõgeva valla omaosalus 15 protsenti on 22 000 eurot, mis jaguneb toetuse taotluse perioodile ja vastavalt sellele, millal kohandamised valmis saavad. 15 protsendiline omaosalus ei ole kohalikele omavalitsustele üle jõu käiv summa arvestades, et riik toetab 85 protsenti,“ ütles Meltsas.

Jõgeva vallavalitsuse sotsiaalosakond ootab taotlusi puuetega inimeste eluaseme kohandamiste soovidega hiljemalt 28. juuniks. Taotluse võib saata e-postiga aadressil info@jogeva.ee või viia paberkandjal sotsiaalosakonda Piiri tn 4 (kolmas korrus), Jõgeva linn.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus