Jõgeva vald täpsustas hankekorda

Jõgeva vallavolikogu muutis möödunud neljapäeval toimunud istungil 2012. aasta 1. juuli määrusega kehtestatud Jõgeva valla hankekorda. Muudatuste kohaselt ei pea vallavalitsus edaspidi hangete läbiviimisel iga kord hankekomisjoni moodustama, vaid võib piirduda hanke eest vastutava isiku määramisega.

Valla ehitusspetsialisti Aavo Välba sõnul on muudatused põhjustatud peatsest üleminekust e-hangetele ning vajadusest viia e-hanked läbi võimalikult kiirelt ja sujuvalt. Praegune hankekord näeb ette, et vallavalitsuse poolt moodustatud hankekomisjon koostab ja allkirjastab iga hanke korral kaks protokolli.

“Kui mõni hankekomisjoni liige ei saa viibida pakkujate esitatud ümbrike avamise juures ning esimest protokolli allkirjastada, ei takista see praegu hanke edasist läbiviimist,” selgitas Aavo Välba.

“E-riigihanke puhul ei liigu enam ühtegi paberit ja ei tehta ühtegi komisjoni protokolli paberkandjal. Probleem on selles, et kui mõni komisjoni liige juhtub ära olema ja ei saa protokolli allkirjastada, ei ole komisjonil võimalik järgmise etapi juurde edasi minna. Et hange venima ei jääks, tegimegi ettepaneku muuta hankekorda selliselt, et vallavalitsusele jääks õigus otsustada, kas moodustada komisjon või määrata ainult vastutav isik, kes kogu protsessi läbi viib.”

Jõgeva valla hankekord reguleerib vallavalitsuses ja hallatavates asutustes hankelepingu sõlmimiseks korraldatavate toimingute tegemist.

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus