Jõgeva vald kutsub naabervaldu ühinemisläbirääkimistele

Kutse liitumiskõnelustele esitati Pajusi, Palamuse, Puurmani ja Torma vallale. Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk põhjendas vajadust senisest märksa suurema territooriumiga omavalitsuse loomiseks. «Jõgeva vald on Eesti mastaabis suur. Euroopa Liidu hinnangute järgi peetakse meie valda aga küllalt väikeseks omavalitsuseks. Ümberkaudsete valdade ühinemisel moodustuks omavalitsus, millele eraldatakse eeldatavasti rohkem raha Euroopa Liidu fondidest. Vastavaste rahade jagamisel arvestatakse ka omavalitsuste suurusi,” rääkis Kokk.

Tema hinnangul saaks suures omavalitsuses haridus-, kultuuri- ja sotsiaalelu ratsionaalsemalt korraldada. Ühtlasi oleks võimalik hoiduda majanduslikult asjatutest kulutustest-investeeringutest nende valdkondade asutustele, millel on vähe arenguperspektiivi.

«Suure tõenäosusega kõik viis omavalitsust ei ühine, kuid aus oli teha ettepanekud kõikidele Jõgeva vallaga piirnevatele valdadele,» tõdes Kokk.

Eelistatakse liitumist valdadega
Jõgeva vallavanem Saima Kalev meenutas, et vallavolikogu eelmise koosseisu ajal, mil tema oli vallavolikogu esimees, arutati samuti Jõgeva linna ja valla ühinemisvõimalust. Jõgeva linnapea oli tollal Ants Paju, vallavanem Toivo Ilves.

Üleeilsel istungil Jõgeva linnale ühinemisläbirääkimistel kaasalöömiseks ettepanekut ei tehtud. «Pidasime otstarbekaks, et kõigepealt oleks mõistlikum liituda valdadel. Kui on ühinevad vallad on omavahel kokku leppinud, alustatakse läbirääkimisi linnaga,” lausus Aivar Kokk.

«Valla ja linna ühinemine võiks ehk hariduselu piirkonna elanikele ebasoodsamas suunas mõjutada. Valdade liitumisel selliseid ohte tõenäoliselt karta pole, mistõttu koolimehena toetan ideed, et vallad ühinevad omavahel,» ütles Jõgeva vallavolikogu Rahvaliidu fraktsiooni liige, Laiuse Põhikooli direktor Arvo Sakjas.

Mure inimeste teenindamise pärast
Isamaaliidu esindaja Jõgeva vallavolikogus Juhan Reimann märkis, et kõige olulisem on, et inimesed ühinemise tagajärjel loodavas omavalitsuses oma muredele võimalikult kiiresti lahendused saaksid «Ametnikud peaksid näo rohkem rahva poole pöörama,» ütles ta. «Minagi muretsen selle üle, kuidas on võimalik suures omavalitsuses kvaliteetset avalikku teenust osutada. Sageli juhtub nii, et mida suurem katel, seda lahjem supp,» arutles ka vallavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liige, Vaimastvere perearst Malle Koppa.

Aivar Koka ja Saima Kalevi sõnul tulebki suures vallas korraldada tööd selliselt, et vallavalitsuse töötajad teenindaksid kodanikke mitte ainult keskustes, vaid ka kõikides valla alevikes ja külades.

«Praegugi on igas Jõgeva valla piirkonnas oma sotsiaaltöötaja,» ütles Saima Kalev

Ettepanekut hakatakse arutama
Jõgeva vallavolikogu ettepanek tekitas naabervaldades elavat reageeringut. Pajusi vallavanema Heldur Lääne sõnul hakkab Pajusi vallavolikogu liitumisettepanekut kindlasti arutama. Et neid on kutsunud ühinemisläbirääkimistele ka Põltsamaa linn, on sellel vallal rohkem ettepanekuid läbi kaaluda. «Kui Jõgevamaal suurema territooriumiga omavalitsusi ka ei moodustata, tugevdavad liitumiskõnelused kindlasti kohalike volikogude koostööd mitmete oluliste probleemide lahendamisel,» kinnitas Lääne.

«Jõgeva valla liitumisettepanek kujuneb kindlasti arutlusaineks ka Palamuse vallas,» ütles Palamuse vallavanem Urmas Astel.

Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk märkis, et Jõgeva vallal on koostöö maakonna teiste omavalitsustega hästi laabunud. “Ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks tegime oma naabritele. Pole võimatu, et liitumist kaaluvad ka teised vallad,» tõdes Kokk.

Saare vallavanem Jüri Morozov kommenteeris võimalikke haldusmuudatusi nii: «Asjaolu, et omavalitsused tegelevad haldusreformiga, tõestab riigi keskvõimu suutmatust ümberkorraldusi ellu viia. Pealegi on kohalikel omavalitsustel praegu piisavalt paljud ülesandeid ja väike Saare vald peab täitma samu kohustusi mis Tallinna linn. Nii jäävadki tänased omavalitsusstruktuurid piirkonnale normaalse arengu tagamiseks nõrgaks.»

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus