Jõgeva tulevane riigigümnaasiumi hoone läks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile

Teisipäeva pärastlõunal sõlmisid Jõgeva linn ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) notari juures lepingu, millega linn andis Aia tänav 34 asuva hoone, kus töötab Jõgeva Täiskasvanute Keskkool, hoonestusõigusega üle Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile.

Hoonestusõigus seati tasuta, tähtajaga viiskümmend  aastat.  RKASil on kohustus kasutada hoonestusõiguse oluliseks osaks olevat koolimaja üksnes asutatava riigigümnaasiumi põhimääruses toodud ülesannete täitmiseks.

Jõgeva linnavolikogu otsustas juba mais, et nimetatud maja antakse üle RKASile. Kokkulepete sõlmimine on aga senini veninud.

28. oktoobril sõlmisid kolmepoolse ühiste kavatsuste protokolli  Jõgeva linn, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ning haridus- ja teadusministeerium. See protokoll puudutab koostööd ehitus- ja projekteerimistingimuste väljastamiseks, projekteerimis- ja ehitustööde tähtaegu, komisjonide tööd, valduse üleandmist ja rendilepingut. Projekteerimishanke väljakuulutamisega on juba alustatud.

“Objekt on mahukas ja keeruline, lisaks CO2 rahale on  investeerimisraha otsimine osutunud keerulisemaks, kui esialgu näis. Jõgeva linnale on tähtis, et protsess on edasi liikunud; tänane tehing andis olulise tõuke ehitustegevusele, et ehitada Jõgeva linna kaasaegne koolimaja väärikast hoonest,” ütles Jõgeva linnapea Kalmer Lain.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus