Jõgeva Talupidajate Liidus on ametis asjaajaja-raamatupidaja

Aino Alt osutab tegelikult taluliidu liikmetele asjaajamise ja raamatupidamise teenust füüsilisest isikust ettevõtjana ning on kohapeal taluliidu liikmete teenistuses esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel kella 9 – 14. See tähendab ühtlasi, et  taluliidul on olemas nii keskus kui ka infovahetus.

     Aino Alt, millist abi talupidajad siit saavad?

     Kõike, mis puudutab raamatupidamist, dokumentide täitmist ja asjaajamist. Aitan PRIA toetuste taotlemisel ja mistahes paberlikul asjaajamisel, sest ega iga inimene ei pruugi oma igapäevases elus olla dokumentide täitmise ja muu sellisega kokku puutunud. Siin oldud aja jooksul on tulnud aidata näiteks ka tuludeklaratsioone täita. Võib-olla on aga edaspidi veel midagi, mille täitmisel või koostamisel keegi abi vajab. Olen valmis aitama ka projekte koostada.

     Hätta sa ilmselt ei jää, sest sul on ju vastav erialane ettevalmistus ning oled varem erinevates firmades ja asutustes pearaamatupidajana töötanud?

     Lõpetasin 1971. aastal Tartu Ülikoolis majanduse eriala. Päris pikka aega töötasin pearaamatupidajana Tartu kaubandusvalituses. Samas ametis olen olnud Maarjamõisa haiglas, Üld- ja Molekulaarpatoloogia Instituudis ja veel mõnes kohas. Nii, et raamatupidamises ja asjaajamises ma päris võhik ei tohiks olla.

     Praegu oled aga hoopiski Vahtra talu perenaine Puurmani vallas Tammiku külas?

     Talupidajaks hakkasin juba 1993. aastal. Isa tervis jäi kehvaks ja tulin oma lapsepõlvekoju tagasi. Tööosakute eest sain viis lehma ja nii see algas. Praegu on küll alles ainult üks lehm. Viimastel aastatel olin isa hooldaja. Pärast isa surma hakkasin endale mingit tööotsa otsima. Talu pean endiselt edasi.

     Sa ei kavatse taluliidus piirduda mitte ainult raamatupidamisse puutuvaga?

     Oleme juhatuse ja talupidajatega juba üht-teist arutanud. Näiteks soovitakse osta, müüa või vahetada kas siis tehnikat või loomi. Koostasin juba registri, kuhu ma need asjad kirja panen ja nii saan vahendada ühte ja teist poolt. Niimoodi võivad näiteks kasvõi lambakasvatajad omavahel oinaid vahetada jne. Oleme mõelnud ka meelelahutuse ja kultuuriliste ettevõtmiste peale. Inimestel on ju vaja oma tööde juurest vahel eemale saada. Kui kevadtööd tehtud saavad, eks siis saab asjad käsile võetud. Midagi pere- ja talupäevade taolist võiks ju ka ette võtta.

     Taluliidul on ju nüüd ka uus juhatus?

     Seda küll. Koosolekute protokollid on mul siin kõik olemas. Varasema seitsmeliikmelise juhatuse asemel on nüüd viieliikmeline. Igaüks ise kandist pärit ning tundub, et asjalikud ja aktiivsed inimesed kõik. 18. aprillil valis uus juhatus esimeheks Tarmo Lingi. Liikmed on Imbi Targama Põltsamaa vallast Kalikülast, Tarmo Till Pala vallast Metsanurga külast, Ilo Kaju Pajusi vallast Väljataguse külast ja Sulev Tiks Pajusi vallast Vägarist.

     Taluliidul pole vist praegu kõige paremad ajad?

     Ehk tuleme madalseisust kuidagi välja. Tuleb hakata ka projektidest raha taotlema. Uus juhatuse esimees ongi juba asjaga alustanud. Kulusid on samuti kokku hoitud. Ühest väikesest ruumist ja ühest inimesest piisab täielikult. Loodan, et saan tulevikus ka ametlikult palgale, füüsilisest isikust ettevõtjana pole mul õigust isegi sõidukulude kompensatsioonile.

     Oma Vahtra talu kavatsed sa kuuldavasti ka edasi arendama hakata?

     Oleme mõelnud tõesti turismitalu peale. Ehk saab tulevikus siis ka kunagine Alaveski küla tasapisi elu sisse. Praegu on kõik üks Tammiku, aga omal ajal oli meie kodu ju Alaveski külas ja ega see just kehv küla ei olnudki. Kirjutasin PRIAle ka projekti, aga sellel aastal veel raha ei saanud.

     Osaled peale selle veel mitmetes organisatsioonides?

     Jõgeva Maanaiste Ühenduses ja naiskodukaitse maakonnaühenduses kuulun juhatusse. Kodukandi ühenduse üritustest olen ka heameelega osa võtnud, aga nüüd vist enam selleks eriti aega ei jätku.

     Millega tegelevad su pereliikmed?

     Abikaasa Vambola on Tartus Salvestis ostujuht. Vanem tütar Kristi töötab Raasiku Põhikoolis õpetajana, poeg Aivar on veterinaar- ja toiduametis peaspetsialist ja noorem tütar Kairi, kes lõpetas hiljuti Tartu Ülikooli Õpetajate seminari, töötab praegu Iirimaal. 

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus