Jõgeva ringristmik on liikluseks avatud

Suure-Piiri-Puiestee ringristmik  avati äsja liikluseks ja nüüdsest pääseb jälle hõlpsamalt Jõgeva kesklinna ja Piibe maanteele.


Reedeõhtuse seisuga on Jõgeva Suure-Piiri-Puiestee ringristmik liiklejatele avatud, tänavad puhastatud ning haljastuseks planeeritud mullahunnikud laiali veetud. Taastatud on enne ristmiku remonti kehtinud liikluskorraldus.

Jalakäijatele ülekäigurajad ja ohutussaared

Varem üsnagi raskesti läbitav liiklussõlm on pärast ümberehitust tunduvalt ohutum. Rajatud ringristmik muudab liiklusvoo oluliselt sujuvamaks ja turvalisemaks nii linna sisse sõitjatele kui väljujatele ning aitab autojuhtidel arvestada õige sõidukiirusega.

“Igal juhul on liiklus muutunud turvalisemaks, sest kõik liiklussuunad on kanaliseeritud. Lisaks on jalakäijatele ülekäigurajad ning ohutussaared. Varem sõitis igaüks viieharulisel ristmikul oma reeglite järgi. Arvan, et ringristmik on turvaline ja tänaseid projekteerimisnorme igatpidi arvestav,” kinnitas AS Vooremaa Teed ehitusjuht Veikko Viks. Jõgeva linnapea Aare Olgo lisas, et nüüdsest on linna peatänav nüüdisaegne kesklinnas ja ringristmikul. See on hea eeldus terve Suure tänava väljaehitamiseks Piibe maanteeni.

Ehitajad töötasid ka nädalavahetustel

Viksi sõnul on ringristmiku valmimist soosinud head sügisilmad, ehitamise ajal pole olnud vihma, külma ega lund.

“Oleme kiired olnud ja planeeritud tegevused on hästi õnnestunud,” lausus Viks. Linnapea Aare Olgo kiitis ehitajate tublit tööd, mida on parima tulemuse saavutamiseks ka nädalavahetustel tehtud. Viksi sõnul võib öelda, et töö on olnud kiire ja ka korralik. “Mõõdetud ja kontrollitud on nii palju, et tõenäosus millegi viltuminemiseks on viidud miinimumini,” kinnitas ta.  Kui ilm lubab, siis järgmisel nädalal saavad tänavad ka markeeritud. Teekatet ei saa  vihmaste ilmadega joonida. “Tähtis on jälgida õhuniiskust ja pinnatemperatuuri. Markeerimiseks kasutatav kuum mass ei nakku, kui veekile vahele jääb,” märkis ehitusjuht.

Jõgeva abilinnapea Ants Prii sõnul on ringristmik terviklahendus, mis muudab nii autojuhtidele kui jalakäijatele liiklemise selgemaks ja lihtsamaks. “Korda said trassid ja kõnniteed, paranes valgustus, lisandusid ohutussaared ja vajalikud ülekäigurajad ning liiklusmärgid said nähtavalt paika,” kirjeldas Prii.

Ristmikule rajati täiendav valgustus

Ringristmiku sõiduraja laius on kuus meetrit, lisaks ehitati välja kahe meetri laiune siseringi kindlustusriba, jalgteed ja liiklussaared ning paigaldati liiklusmärgid. Ristmikule on rajatud täiendav valgustus. Tööde käigus tõsteti ümber sidekaablid, vee- ja kanalisatsioonitorustik, rajati valgustus ning ehitati välja ringristmik. Olemasolev elektrikaabel asendati uue maakaabliga, mis paigaldati kaitsetorusse. Töid tegi AS Vooremaa Teed.

Jõgeva linna 2015. aasta eelarves oli teedeehituseks planeeritud 554 000 eurot. Kõige mahukam projekt oligi Suure-Piiri-Puiestee ringristmiku ehitus, mis läks maksma 358 000 eurot. Esialgu oli investeerimiskavas plaanitud ringristmiku maksumuseks 295 000 eurot ja see summa küll suurenes, ent teiste objektide kulud osutusid plaanitust väiksemaiks. Seetõttu teedeehituseks planeeritud kulusid ei ületatud ja kokkuvõtteks jäädi 5000 euroga plussi.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus