Jõgeva piirkonna elanikel on erinevad eelistused

Keiu, lasteaiakasvataja, Palamuse valla elanik

Palamuse vald ei peaks Jõgeva vallaga liituma. Minu hinnangul poleks ühinemist üldse tarvis. Rahvaarvu miinimumnõue on väikeste kohtade jaoks miinus ja nad jäävad suurematele kohtadele lihtsalt jalgu. Väiksel kohal on nagunii oma miinus ja selline liitumine ainult suurendab seda. Samas on mul vallavalitsusse minimaalselt põhjust minna, käisin seal ainult lapse sündi registreerimas. Mis oleks Jõgeval meile pakkuda? Tartu vallaga ei saa me liituda, sest Tartu vald liitub teiste valdadega. Me olemegi halvas kohas.

Jõgeval käin ma väga harva, ehk kord kahe kuu jooksul. Kui mul on midagi tarvis, siis lähen Tartusse. Jõgevalt saab ainult toidukaupa osta. Aga ma ei lähe ainult toidukauba pärast Jõgevale. Tartust saab ka näiteks riideid osta ja ma tahan toitu ning riideid ühest kohast osta. Kui me vabatahtlikult Jõgeva vallaga ei liitu, siis tõenäoliselt pannakse meid Jõgeva valla külge. Ega muid variante meil ju ei ole. Tegelikult olen ma valmis Jõgeva vallaga liitumisele ei ütlema teades samas, et sellest nagunii midagi ei muutu.

Kui Palamuse vald Jõgeva vallaga liidetakse, siis eelistan ma Vooremaa valla nime. Hoidku need väikesed kohad siis kokku ja olgu nad siis Vooremaa nime all. Jõgeva linna nimi jääb ju alles. Kui minul oleks võimalus maakonda valida, siis eelistan kindlasti Tartu maakonda kuulumist. Ma käin Tartusse tööle. Lapse panen ilmselt Tartusse lasteaeda, sest Palamuse vallal ei ole lapsele lasteaiakohta pakkuda. Kauguste erinevus pole siit Tartusse võrreldes vahemaaga siit Jõgevale eriti suur, Tartusse on siit 38 kilomeetrit, Jõgevale natuke alla 20. Palga erinevus Jõgeva ja Tartu puhul on üsna suur. Jõgeval saab miinimumpalga, Tartus sealse miinimumi. Kui ma tahan näiteks paremat meditsiiniteenust, siis lähen Tartusse, sest meditsiiniteenust Jõgeval ei saa.

Palamuse inimesed haldusreformi teemal kuigi palju ei arutle, sest ega sellest inimeste jaoks midagi muutu. Vald ju ei kuula meid. Me sõdisime postkontori kaotamise vastu, sõdisime Luua algkooli kinnipaneku vastu, aga sellest polnud kasu. Näiteks Luual polnud asi selles, et lapsi oleks vähemaks jäänud. Vastupidi – seal laste arv kasvas. Või miks muuta Palamuse gümnaasium põhikooliks. Meil pole ka sularahaautomaati. Tabiveres väikese kohana on sellised võimalused olemas. Ma hoian pöialt Palamuse valla Tartu poolsetele külade inimestele, et nad Tartu poole liituksid, ehk siis neil seal midagi muutub. Haldusreformi teema kohta tuleb infot enamjaolt ise otsida. Aga mul pole eriti selle vastu huvi, sest siin nagunii midagi ei muutu. Kui rahvaküsitluse kohta keegi mulle mingi paberi toob ja sinna n-ö linnuke tuleb teha, eks ma siis teen seda. Kui tuleb minna kuhugi valimisjaoskonna sarnasesse kohta, siis sinna ma ei lähe. Mis kasu minu ei ütlemisest on, kui selle tulemusena midagi ei muutu?

Helle, kokk, Palamuse valla elanik

Ma ei oska öelda, kas Palamuse vald peaks Jõgeva vallaga liituma, sest väga palju Palamuse valla inimesi käib Tartusse tööle. Luua alevikus on tööpäeva lõpus hästi näha, kuidas autod vooridena Tartu poolt tulevad. Eks mingil määral käiakse ka Jõgevale tööle. Minul on Jõgevale vähe asja, umbes kord kuus. Enamasti käin Jõgeval toitu ostmas või ka arsti juures. Vahel ostan ka muid kaupu.

Tartusse käin siit üpris harva, võib-olla kord kvartalis. Enamasti sõidan Tartust läbi, sest minu teine kodu asub Elvas. Tegelikult on siit Tartu poole natuke parem liikuda kui Jõgeva poole. Kui mul on vaja hommikul vara Tartusse jõuda, siis peab keegi mind Kaareperre sõidutama. Palamuselt läheb buss Tartusse alles pool üheksa. Need inimesed, kes peavad hommikul varakult näiteks Maarjamõisa haiglasse jõudma, peavad ennast laskma kohale viia. Selles mõttes oleks hea, kui Palamuse kuuluks Tartu maakonda, sest siis hakkaksid siia sõitma Tartu maakonnaliinide bussid. Sel juhul käidaks siit veelgi rohkem Tartusse tööle, sest kõigil inimestel autot ei ole. Ka muid asju oleks sel juhul parem Tartus ajamas käia.

Ilmselt meid siiski liidetakse Jõgeva vallaga. Minule sobivad Jõgeva vallaga liitumisel mõlemad nimed. Võib-olla oleks siiski Vooremaa parem, sest see ei rõhuta Jõgevat. Kui haldusreformi teemal on vaja infot saada, siis eks seda ikka leiab, kui otsida. Ka vallalehes on selle teema kohta infot. Tegelikult on nii palju tööd ja tegemist, et pole aega eriti lugemiseks. Ka rahvakoosolekutel ei ole ma osalenud. Samas tean, et siin on selle teemaga seoses teatud vastuolud. Kui rahvaküsitlusele on võimalus vastus anda internetis, siis ma seda ilmselt teen. Kui selleks tuleb kuhugi kohale minna, siis oleneb asjaoludest. Kui saan oma vastuse tööpäeva jooksul ära anda, siis üritan küsitlusel osaleda, aga spetsiaalselt selleks ma kodunt välja ei lähe. Kui juba vastan, siis ilmselt pooldan Jõgeva vallaga liitumist, mis meil muud üle jääb. Teised meid ju ei tahtnud, sest meil pidavat palgad suuremad olema, me tahame uut suurt lasteaeda jne.

Maarja, müüja, Jõgeva valla elanik

Tundub küll, et Jõgeva vald peaks Jõgeva linnaga liituma. Jõgeva vald paikneb ju ümber linna. Mina käin Jõgeval igal nädalal. Jõgevalt ostan nii toidukaupa kui riideid. Tegelikult on meil siin sama toidukaup müügil mis Jõgeval, aga Jõgeval on see odavam. Enamasti ostan Jõgevalt siiski riideid.

Kui mul on tarvis suuremasse keskusesse minna, siis lähen Tartusse. Meie külast saab otse bussiga Tartusse ja bussiliiklus Tartu suunas on rahuldav. Olen ka rongiga Tartus käinud, aga sel juhul tuleb enne Jõgevale sõita. Enamasti käin Tartus autoga oma tuttavatega. Kui ka Palamuse vald Jõgeva vallaga liitub, siis minul ei ole selle vastu midagi. Olen endine Torma valla Tõikvere küla elanik ja minu kodukoht asub Mustveele lähemal. Kui ma praegu ise veel Torma vallas elaksin, siis annaksin allkirja selleks, et Tõikvere küla Jõgeva vallaga liituks. Mina käisin sealt hoopis Jõgevale, ehkki Mustvee on Tõikverele lähemal. Bussiliiklus oli Jõgeva suunas parem kui Mustvee suunas. Aga kui bussiliilklus sealt Mustvee poole paraneks, siis võiks Tõikvere küla hoopis Mustvee vallaga liituda.

Kui mul oleks võimalus maakonda valida, siis eelistaksin Jõgeva maakonda, sest olen sellega harjunud. Samas pean tunnistama, et ega mul haldusreformi kohta eriti infot pole. Ka rahvakoosolekutel ei ole ma osalenud. Meile ei tooda ka valla lehte. Eelmise postiljoni ajal veel toodi, aga nüüd ei ole enam pikka aega toodud. Tulevase ühisvalla nimena eelistan Vooremaa nime. Vooremaa puhul ei jää Jõgeva liialt domineerima. Rahvaküsitlusel ma ilmselt ei osale. Aga kui juhuslikult küsitlemise paika satun, eks ma siis oma arvamuse välja ütlen ja toetan sellise valla moodustamist Jõgeva piirkonda.

Toivo, pensionär, Jõgeva valla elanik

Loomulikult peab Jõgeva vald Jõgeva linnaga liituma. Ka Palamuse ja Torma vald võiks sellesse seltskonda kuuluda. Meil räägiti juba suvel haldusreformi teemal põhjalikult. Mind poliitika huvitab ja ma olen ka haldusreformi teemaga piisavalt kursis. Mida suurem vald, seda jõukam see saab olema. Omaette vallana olemise aeg on ammu mööda saanud. Kui Palamuse valla Tartumaa poolsete külade elanikud sooviksid Tartu suunas liituda, siis peaks neil kindlasti selline võimalus olema. Kui Torma valla Mustvee poolse osa elanikud tahavad liituda Mustvee vallaga, siis peab ka neil selline võimalus olema. Vägisi Torma valda tervikuna ühele või teisele poole liita ei tohiks. Inimeste soov on püha, seda tuleb austada.

Meil oli siin hääletus selle kohta, kas me toetame Jõgeva valla liitumist Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma vallaga. Erimeelsusi oli selles osas väga vähe. Kui mul on tarvis suuremasse keskusesse minna, siis lähen ikka Tartusse. Olen ise viis aastat Tartus elanud ja praegu elab seal mu tütar. Kui maakondasid vähendatakse ja Jõgeva maakond ära kaob, siis mina tahaksin, et Jõgeva suurvald Tartu maakonda kuuluks.

Nimest rääkides arvan, et Jõgeva valla nimi oleks parem. Olen noorena pikka aega Jõgeval elanud ja olen Jõgeva patrioodiks jäänud. Siin oli ühe nimevariandina üleval ka Kuremaa valla nimi, aga Kuremaa on kohana liialt väike. Selles osas oli inimeste arvamus peaaegu pooleks. Aga teised vallad selle nimega ei oleks nõustunud. Osalen kindlasti ka rahvaküsitlusel ja toetan Jõgeva piirkonda plaanitava suurvalla moodustamist.

Aivar, kodune, Jõgeva valla elanik

Jõgeva vald peaks Jõgeva linnaga liituma. Ega Jõgeva vallal ju muid valikuid liitumiseks ei ole. Või kuhu Jõgeva vallal siis veel liituda oleks? Minu hinnangul sobivad sellesse seltskonda ka Palamuse ja Torma vald. Mul Jõgevale eriti asja ei ole, vahel käin seal arsti juures. Toidukauba ostan enamasti Laiuselt. Jõgeva vallavalitsuses käisin ma viimati väga ammu. Minul perearst asub Tormas. Aga tundub, et Torma alevik ja sealpoolne kant hoiab hoopis Mustvee poole. Sealt käivad paljud inimesed Mustveesse arsti juurde. Loogiline ju oleks, et Mustvee poolse tõmbega Torma valla külad liituksid Mustvee suunas ja Jõgeva poolse tõmbega külad Jõgeva suunas. Vägisi ei tohiks kogu valda ühele või teisele poole sundida. Olen seda meelt, et Torma valla juhid peavad inimeste tahtega arvestama. Ise plaanin ma siit Viljandisse ära minna, aga samas on mul siia sõbrad tekkinud ja side siinse kohaga täiesti olemas. Kui mul oleks võimalus maakonda valida, siis eelistaksin Jõgeva maakonda.

Ega meil siin kohapeal haldusreformi teemal eriti ei räägita. Infot on enamasti sel määral nagu seda küla peal kuuleb. Aga vallalehes selle teema kohta siiski infot leiab.

Tulevase Jõgeva piirkonda tekkiva valla nimeks võiks olla Vooremaa vald. Jõgevalt eemal elavatel inimestel on ilmselt see kartus, et Jõgeva nimi jääb liialt domineerima. Kui rahvaküsitlus tehakse, eks siis peab ikka anda oma hääle selle toetuseks et Jõgeva piirkonda niisugune ühisvald tekiks.

Anatoli, pensionär, Jõgeva valla elanik

Eks me muutume siin valdade liitmisel veel suuremaks ääremaaks. Ma ei tea, kellega saaks Jõgeva vald veel liituda, aga võib-olla oleks mingi võimalus Tartu suunas liitumiseks. Kui valla keskus jääb Jõgevale, siis miks mitte, võib selline vald siia tekkida küll. Mina käin iga päev Jõgeval. Käin Jõgeval kauplustes, arsti juures, apteegis, seal elab ka minu tütar.

Kui Laiusele kolisin, oli siin väga hea elu, aga nüüd on kõik muutunud. Kui mul on tarvis paremat meditsiiniteenust, siis lähen kas Tartusse või Tallinna. Kui näiteks Jõgevamaa ära kaob, siis võiks Jõgeva ühisvald kuuluda Tartu maakonda. Mul elavad lapsed ka Tartus ja ma käin Tartus üsna tihti. Ühisvalla nimena eelistan Vooremaa nime, sest muidu jääb Jõgeva liialt domineerima. Praegu on olemas Jõgeva maakond, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva alevik. Vooremaa nime kannab ainult ajaleht. Kui ma juhtun rahvaküsitluse ajal siin olema, siis osalen ka sellel küsitlusel. Siis ma hääletan selle poolt, et Jõgeva piirkonna niisugune suurvald tekiks.

Priit, pensionär, Jõgeva valla elanik

Selge see, et Jõgeva vald peaks Jõgeva linnaga liituma. Vallavalitsuses pole nagunii rohkem vaja käia kui ainult enda siia sisse või siit välja registreerimiseks. Jõgeva vald paikneb ümber Jõgeva linna ja kellega siis Jõgeva vallal veel liituda oleks võimalik. Minul ei ole Palamuse ja Torma valla inimestega mingit sidet ja ma ei oska olla poolt ega vastu nende kahe valla liitumisele Jõgeva vallaga. Aga eks siis tekib suurem ja elujõulisem vald.

Kui Torma vallas eelistab osa külasid Mustvee poole liitumist ja osa Jõgeva poole, siis sellega peaks vallavõim kindlasti arvestama. Nüüd on hoopis teised ajad võrreldes sellega kui praegused vallad kunagi loodi. Siis oli põhimõtteks, et päeva jooksul jõuaks hobusega vallavalitsuses ära käia. Nüüd võib päeva jooksul Tallinnaski ära käia.

Ühisvalla nimena eelistan Jõgeva valla nime, sest see on seotud konkreetse koha nimega. Samas ei pruugi Jõgeva sobida Jõgeva linnast eemal elavatele inimestele. Siis võiks ju ka Vooremaa ühisvalla nimeks saada.

Käin Jõgeval tihti. Ühelt poolt aitab see tegevus aega sisustada. Kui on vaja mingit tööstuskaupa osta, siis tuleb nagunii Jõgevale minna. Kui mul on tarvis suuremasse keskusesse minna, ega siis üldiselt on selleks Tartu, mis on tunduvalt lähemal kui Tallinn.

Kui saaksin maakondlikku kuuluvust valida, siis eelistan Tartu maakonda kuulumist. Jõgeva ei anna maakonnalinna mõõtu välja. Plaanin ka rahvaküsitlusel osaleda ja olen selle poolt, et siia suurem vald tekiks. Väike vald on praegusel ajal juba täiesti mõttetu.

Vaido, vabakutseline

Kui raha kokku liitmisest kasu tõuseb, siis võiksid Jõgeva linn ja Jõgeva vald liituda küll. Siis annab koos midagi rahvale kasulikku ära teha. Jõgeva vald paikneb ju rõngana ümber linna. Kellega siis Jõgeva vallal veel liituda oleks? Mis puudutab Palamuse ja Torma valla liitumist, siis minul ei ole selle vastu midagi.

Olen kindlalt seda meelt, et Torma vallavõim peab arvestama sealse rahva sooviga, rahvas on arvestatav jõud riigis.

Kui mul on tarvis suuremasse keskusesse minna siis lähen ma kindlasti Tartusse. Jõgeva linn tegelikult maakonnalinna mõõtu välja ei anna. Samas on nii, et kui Jõgeva enam maakonnakeskus ei ole, kaob siit päris palju töökohti. Teisest küljest kaovad töökohad nii või teisiti. Selles osas mängib olulist rolli infotehnoloogiline areng. Kindlasti osalen ma ka rahvaküsitlusel ja toetan suurema valla teket. Nime eelistust mul veel ei ole ja seda teemat arutan ma oma lähedaste inimestega.

Urmas, turvatöötaja

Parem oleks, kui Jõgeva linn ja Jõgeva vald liituksid. Minu põhimõte on, et mida vähem väikseid omavalitsusi, seda parem. See annab riigile rahalist kokkuhoidu. Praegu on väga palju erinevaid ametikohti, mida nii suurel hulgal vaja ei ole.

Nime osas toetan Jõgeva linna elanikuna Jõgeva valla nime. Samas Jõgeva linna, Jõgeva valda, Palamuse valda ja Torma valda kokku liites hõlmab Vooremaa nimi neid kõiki paremini.

Kui Torma valla Mustvee poolsete külade elanikud tahavad liituda Mustvee suunas, siis peaks Torma vald inimeste sooviga kindlasti arvestama. Olen Peipsi kandiga natuke seotud ja olen seda meelt, et Mustvee-poolsed külad peaksid kuuluma Mustvee ümber moodustuva ühisvalla koosseisu. Mustveesse käivad ju ka Avinurme ja Ulvi elanikud. Kusagilt Sadalast alates Jõgeva poole jäävad külad peaksid Jõgeva suunas liituma. Kui Tabivere vald sundliidetakse Jõgeva vallaga, siis selline samm ei oleks loogiline. Mul elavad sugulased Tabiveres ja ma tean, et neil on Jõgevale väga vähe asja. Minu soovitus on küll Tabivere vald Tartu poole liita.

Ilmselt Jõgevalt eemal elavatele inimestele sobib Vooremaa nimi paremini. Kui mul on tarvis suuremasse keskusesse minna, siis lähen ikka Tartusse. Enamasti on Tartusse mineku põhjuseks soov midagi osta. Vahel tuleb seal ka arsti juures käia. Loogiline oleks, et ka Jõgeva suurvald kuuluks tulevikus Tartu maakonna koosseisu. Kindlasti paraneks sel juhul ka bussiliiklus Tartu ja Jõgeva vahel.

Kokku läbisid ajakirjanikud sel päeval 52 kilomeetrit

 TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus