Jõgeva õpetaja koostas aabitsa

Jõgeva põhikooli tänavusel esimese septembri aktusel said esimeste klasside lapsed endale tuliuue aabitsa, mille on koostanud nende oma kooli õpetaja Linda Tross. “Öökull Öösikese aabits” pole siiski ühe kooli projekt: aabitsa andis välja kirjastus Skriibus ja see on praegu kasutusel umbes neljakümnes Eestimaa koolis.

Skriibus on üsna uus õppekirjanduse kirjastus, mis on võtnud nõuks kasutada uue õpikute sarja loomisel ära kaua koolis töötanud ja hästi ainet tundvate pedagoogide väärt kogemusi. Aabitsa koostamise ettepaneku tegi kirjastus praegu Jõgeva põhikoolis nn väikeklassi juhatavale Linda Trossile.

“Olin nii rumal, et ei osanud ära öelda,” ütles Linda Tross muiates. “Kogenematusest hakkasin aga aabitsat tegema n-ö valest otsast. Kirjutasin alguses päris suure portsu nn tähelugusid valmis ja alles siis hakkas kujunema kontseptsioon aabitsast kui tervikust: mida uut ma öelda tahan ja millistele väärtustele tuginen.”

Linda Trossi sõnul on elu meie ümber üsna kiiresti muutnud ja need muutused peavad kajastuma ka aabitsas. Käsitletavad teemad peavad olema aga lastele arusaadavad ja hingelähedased.

 “Olen ise kogenud ja kolleegidelt kuulnud, et laste silmad lähevad kõige rohkem särama loomalugusid lugedes ja kuulates,” ütles Lida Tross. “Ka empaatiavõime arendamiseks pole paremat teemat kui loomateema, sest loomalgi on tunded. Nii tegutsevadki aabitsas laste ja täiskasvanud inimeste kõrval ka loomad.”

Raamatut läbiv tegelane öökull Öösike on lastele tore kaaslane ja õpetajale hea abiline. Tema esitatud küsimused aitavad lastel teiste inimeste käitumist ja muid elunähtusi mõista.

Aeg elu õppida

“Ei ole nii, et alles teatud vanuses võib hakata n-ö elu õppima. Lapsed on terased ja näevad tegelikult palju rohkem, kui täiskasvanud arvavad,” ütles Linda Tross.

Kogenud pedagoogina on ta mõelnud aabitsat koostades sellele, et kooli tulevad lapsed on erinevate oskuste ja võimetega. Aabitsas ongi iga tähe juures kaks lugu, üks lihtsam ja teine keerulisem. Kes jaksab, võib lugeda mõlemad, kes ei, piirdub esimesega. Kui lapsele liiga suur koorem turjale laduda, on käegalöömismeeleolu kerge tulema.

Kui tavaliselt hakatakse võõrtähti õppima hiljem, siis Linda Tross on need sisse toonud juba aabitsasse.

“Lapsed näevad neid tähti tänapäeval niikuinii igal pool ning neid leidub ka nende nimedes,” põhjendas Linda Tross.

Aabitsa tegemisel oli talle heaks koostööpartneriks noor Tartu kunstnik Ülle Kaasik, kes andis Öösikesele ja teistele aabitsa tegelastele visuaalse kuju. Lisaks sellele joonistas ta Linda Trossi soovil lehekülgede serva pildiribasid, mis annavad võimaluse häälida, jutustada, leida seoseid teiste õppeainetega ning mängida nn aabitsaserva mänge, mis arendavad tähelepanu, mälu, küsimis- ja jutustamisoskust. Aabitsakomplekti kuuluvad ka kaheosaline töövihik (kaheosaline selleks, et koolikott kergem oleks) ja õpetajale vajalikud materjalid.

Kõik ühes kohas

“Olen püüdnud koondada ühte kohta kõik, mida õpetaja tunni ettevalmistamiseks vajab, sealhulgas mitmesuguseid internetilinke, millelt leiab lisamaterjali ühe või teise looma jne kohta,” ütles Linda Tross. “Loodan aabitsat kasutavatelt õpetajatelt, sealhulgas oma kooli kolleegidelt võimalikult palju tagasisidet saada ja kui selgub mingeid olulisi momente, saan õpetajaraamatut kohe täiendada või parandada, sest see on elektrooniline.”

Aabitsas on Linda Tross peale enda kirjutatud ja mõningate üldtuntud tekstide kasutanud ka oma kunagiste õpilaste loomingut. Veelgi enam võib laste loomingut leida Öösikese aabitsa järjest, “Rähn Riho lugemikust”. Selle tekstiosa on Linda Trossil juba valmis ja kui kunstnik ka pildid tehtud saab, läheb lugemik trükki. Ilmuma peab see jõuludeks ehk selleks ajaks, kui esimese klassi lastel aabits läbi võetud saab. Praegu tegeleb Linda Tross aga juba tasapisi teise klassi lugemiku lugude kirjutamisega.

“Öökull Öösikese aabits”

Autorid Linda Tross ja Ülle Kaasik

Kirjastuse Skriibus väljaanne

On tänavusel õppeaastal kasutusel umbes 40 Eestimaa koolis

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus