Jõgeva Omavalitsuste Liidu juhatus ei kiitnud ühinemispiirkondade kava heaks

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit leidis, et kohalikud volikogud ei ole oma seisukohti ühinemispiirkondadesse paigutamise kohta välja töötanud, uuringud omavalitsuste liitumise mõjude kohta on alles tegemise järgus.

Kohaliku omavalitsuse üksuse ühinemise soodustamise seaduse Riigikogus heakskiitmise ja ühinemispiirkondade määruse eelnõu väljatuleku ajaline vahe on olnud liiga lühike, et omavalitsuste volikogudel oleks olnud võimalik ühinemispiirkondade kava arutada.

Jõgevamaal kuus ühinemispiirkonda

Ühinemispiirkondade kava pakub Jõgevamaal välja kuut ühinemispiirkonda. Kui Palamuse vald oma naabritega liituma ei pea, siis Pala ja Puurmani vallale on välja pakutud kaks võimalust.

Palal on võimalik valida, kas ühinetakse Alatskivi ja Peipsiääre valla ning Kallaste linnaga või hoopis Kasepää, Saare ja Torma valla ning Mustvee linnaga. Puurmani vald võiks ühineda Laeva valla või Põltsamaa ja Pajusi valla ning Põltsamaa linnaga.

Kui näiteks Tabivere vald peaks liituma Luunja, Tartu ja Vara vallaga, pole mingeid ettepanekuid selle kohta, kus peaks asuma uus vallakeskus ja millisesse maakonda mainitud vald kuuluma peaks. Teoreetiliselt on võimalik, et näiteks Tabivere või Maarja elanik käib vallakeskusesse Luunjasse või vastupidi.

Valitsuse määrusena ettevalmistatud loetelus kuulub ühinemispiirkonda kõige vähem kaks ja kõige rohkem kolmteist omavalitsust. Jõgevamaa omavalitsusi puudutavas loetelus on ühte ühinemispiirkoda määratud kõige rohkem viis omavalitsust.

?Oleme Tartu vallaga pidanud läbirääkimisi ja teinud koostööd, mida me muidu ei teeks, kuid me pole mingi konkreetse ühinemisplaanini veel jõudnud ja seda lähitulevikus taotlenudki,? ütles Tabivere vallavanem Aare Aunap. ?Valdade ühinemine nõuab ikka tugevat juhtimispotentsiaali,? lisas ta.

Koostööpiirkonnad on olemas

Puurmani vallavanem Rein Paap on seisukohal, et koostööd tuleb teha nii Põltsamaa piirkonna kui ka Tartumaal asuva Laeva vallaga. Põltsamaa piirkonna omavalitsustega ühinemisläbirääkimisi peetud ei ole, Laeva vallavalitsusega on ühinemisest juttu olnud. ?Kui ühine vald tuleb, siis hakkab see esialgsete plaanide kohaselt kandma nime Kursi vald ja keskus asuma Puurmanis,? ütles Paap. ?Omavalitsuste ühinemiseks on vaja teha aga eeltööd ja küsida ka rahva arvamust,? leidis ta.

Jõgeva linnapea Viktor Svjatõsev ütles, et tema on Jõgeva linn ja valla ühinemise poolt, kuna kahe omavalitsuse infrastruktuur on omavahel läbi põimunud ning ka Jõgeva vallavalitsus asub Jõgeva linnas. Ühinemiskava tervikuna pidas linnapea siiski veidi läbimõtlematuks.

Regionaalminister Jaan Õunapuu sõnul on tegemist soovituslike piirkondadega, kedagi ei sunnita ühinema, kõik on ikkagi iga kohaliku omavalitsuse enda otsustada. «Ühinemispiirkonnad on vaid etteantud korrastav loetelu. Lõplik otsustus tuleb ikkagi kohalikelt inimestelt,? ütles Õunapuu. ?Ühinemispiirkondade määratlemise peamine eesmärk on pakkuda liitumist kavandavatele omavalitsustele tegevussuund, kuidas kohalikud inimesed ühinemisest kõige enam võidaksid ja kuidas vältida üksikute nõrkade omavalitsuste jäämist tugevate vahele,? väitis Õunapuu.

Valitsus pakub 1,5 kuni 3 miljoni krooni suurust liitumistoetust iga liituva omavalitsuse kohta, raha selleks tuleb Euroliidu struktuurifondidest. Seaduse tulenevalt saavad 100 protsenti toetusraha need omavalitsused, mis liituvad 2005 aastal, hiljem hakkab toetusraha protsentuaalselt vähenema.

Ühinemispiirkonnana mõistetakse mitmest omavalitsusüksusest koosnevat rühma, mille sees võivad toimuda ühinemised. Samasse ühinemispiirkonda kuuluvate omavalitsusüksuste ühinemisel laienevad ühinevale omavalitsusüksusele kõik seaduses ettenähtud soodustused, seda ka juhul, kui ühineb vaid osa samasse ühinemispiirkonda kuuluvatest omavalitsusüksustest.

Lisaks linnadele ja saarvaldadele pole ühegi ühinemispiirkonnaga kaetud veel 21 valda, Jõgeva maakonnas kuulub nende hulka vaid Palamuse vald. Tegemist on üldjuhul tugeva juhtimispotentsiaali ja heade sotsiaalmajanduslike näitajatega omavalitsusüksustega, selgub määrusele lisatud seletuskirjast.

Omavalitsusliidud peavad saatma oma hinnangu ühinemispiirkondade kohta Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Eesti Linnade Liidule12 augustiks. Seejärel töötavad eeltoodud liidud välja oma seisukohad.

Jõgevamaa ühinemispiirkonnad

Jõgeva linn, Jõgeva vald

Kasepää vald, Mustvee linn, Pala, Saare ja Torma vald

Põltsamaa linn, Põltsamaa, Pajusi, Puurmani vald

Puurmani vald, Laeva vald

Pala , Alatskivi, Peipsiääre vald, Kallaste linn

Tabivere, Tartu, Luunja, Vara vald

Palamuse vald ei ole määratud ühtegi ühinemispiirkonda.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus