Jõgeva maavanemaks pürib kaks inimest

Kandideerijate nimesid keeldus Vaabel nimetamast. Vooremaale teadaolevalt võib neist üks olla praegune maavanem.

Valitsuse poolt maavanemakandidaatide hindamiseks moodustatud komisjoni esimene koosolek on 12. mail.

Riigisekretär kuulutas 20. aprillil välja avaliku konkursi 12 maavanema ametikoha täitmiseks. Kandidaate otsitakse Hiiu, Ida-Viru, Järva, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Jõgeva maavanema kohale.

Maavanemakandidaadil peab olema kõrgharidus, ta peab olema teeninud riigi kõrgemate ametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis või avalik-õiguslikus organisatsioonis vähemalt kolm aastat ning omama vähemalt kaheaastast juhikogemust. Kandidaat peab põhjalikult tundma vastavat maakonda, selle probleeme ja arengueeldusi. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid ning essee vastava maakonna arengust ja maavanema rollist selle saavutamisel tuli esitada hiljemalt 5. maiks.

Kokku oli kolmapäeva õhtuks Riigikantseleisse jõudnud 39 maavanema ametikohale kandideerimise avaldust. Kaks avaldust on tulnud Hiiu maavanema ametikohale, viis Ida-Viru, kolm Järva, viis Lääne-Viru, seitse Põlva, kaks Pärnu, kaks Rapla, neli Saare, neli Tartu, kaks Valga ja üks Viljandi maavanema kohale.VOOREMAA

blog comments powered by Disqus