Jõgeva Lions-klubi tunnustas lastekodukasvandike töökust

Jõgeva Lions-klubi juhatus kutsuski Metsatarekese pere Sõpruse parki tänuavaldust vastu võtma. Enne pidulikku sündmust tehti nüüdki mõned tunnid tublit tööd pargi puhastamisel prahist ja kuivanud okstest. Pärast seda koguneti suupistetelaua ümber, kus sai sõna pargi rajaja ja lõviklubi asutajapresident Ants Paju. Ta kinkis lastekodule suuremõõtmelise raamitud foto, millel Lions-klubi liikmed ja Metsatarekese lapsed koos Sõpruse pargis puu taustal seisavad. Pildi autor on lõviklubisse kuuluv ettevõtja Rein Mõts.

Ühiseid tegusid meenutavat fotot vastu võttes ütles Metsatarekese juhataja Silvi Moont, et tema jaoks on klubi liikmete abi ja toetus lastekodule väga meeldiv. “Lastele tuleb igati kasuks suhtlemine autoriteetsete täiskasvanutega, eriti just meestega, sest Metsatarekeses töötavad valdavat naised,” nentis juhataja.

Ants Paju kinkis lastekoduperele ka oma memuaarideraamatud “Puuted”. “Ma imestan, kust tuleb Metsatarekese rahva püsivus töö tegemisel. Nad ei jäta alustatut pooleli, vaid viivad selle ikka lõpuni,” ütles ta.

“Metsatarekese asukaid ei tohikski ehk lasteks nimetada, sest nad on elu näinud ja kohati küpsemad mõnestki täiskasvanust,” avaldas arvamust arst Kalle Piiskoppel.

“Tore on koos parki koristada ja kogeda, kuidas see iga aastaga kaunimaks muutub. Olen siin endale leidnud ka lemmikpuu, see on tamm,” ütles üks Metsatarekese kasvandik.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus