Jõgeva Lions-klubi abistab nägemispuudega lapsi

Kuberner Kalle Elster ja Eesti Lions-piirkonna III regiooni 2. tsooni esimees Raivo Raja rääkisid “lõviliikumise” algatatud annetuste kogumisest tugeva nägemispuudega lastele.

“Selliste laste toetuseks saab raha annetada käesoleva aasta lõpuni. Aktiivne kampaania algab aga 8. oktoobril ja kestab 15. oktoobrini, mis on kuulutatud ülemaailmseks valge kepi päevaks. 50 krooni annetajad saavad kingituseks Magnetmärgi ja 100 krooni annetajad Rukkilillemärgi, suurema summaga toetajad aga hõbe- või kuldtunnistuse,” rääkisid nad.

LC Jõgeva liikmed otsustasid ettevõtmise “Saa nägijaks!” läbiviimisele kaasa aidata. Kümmekond klubi liiget tegid selleks annetuse juba üleeilsel koosolekul ja nii koguti kokku ligemale 1000 krooni. Samuti hakkavad Jõgeva “lõvid”  tõsise nägemispuudega laste abistamiseks annetusi koguma abivalmis kaasinimestelt. Klubi juhatuse liikmete, arst Kalle Piiskoppeli ja Jõgeva maavanema nõuniku Vahur Kuke ettepanekul otsustati teha koostööd Jõgeval töötava silmaarsti ja maakonna puuetega inimeste kojaga, et saada teada, missugustes peredes on lapsi, kes abi vajavad. Oma ettepanekuid annetuste kogumise läbiviimiseks tegid ka klubi asutajapresident Ants Paju ja  liige Rein Mõts.

Mõttevahetuse tulemusena koostas klubi  lähiperioodi tegevuskava, milles plaanis üritusi nii kaaskodanike toetamiseks, loodus- ja kultuuriväärtuste korrashoidmiseks kui ka enda ja oma pereliikmete silmaringi laiendamiseks ja tervislike eluviiside propageerimiseks.

“Jõgeva Lions-klubi üllatas mind meeldivalt. Siin on tunda järjepidevust ja head organiseerimisvõimet, tugevat sõpruskonda ja head tunnet koosolemisest. Hea oli kuulda traditsiooniks kujunenud koostööst Siimusti Lastekoduga Metsatareke ja kaasalöömisest Põltsamaa Sõpruse pargi korrashoidmisel,” ütles Eesti Lions-piirkonna kuberner Kalle Elster.

Kalle Elster kinkis LC Jõgeva presidendile Sulev Schasminile ka kubernerivimpli.  

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus