Jõgeva linnavolikogu kinnitas tuleva aasta eelarve

Neljapäeval võttis Jõgeva linnavolikogu teisel lugemisel vastu 2009. aasta eelarve kulude ja tuludega  123 miljonit krooni. Eelarvesse on plaanitud lasteaedade ja huvikoolide õpetajate ja osade üldhariduskoolide töötajate palgatõus, suuremaid investeeringuid tehakse bussijaama ehitamiseks ja veemajandusprojekti käivitamiseks.

Kommenteerides linnavolikogu istungil eelarveprojekti, märkis linnapea Viktor Svjatõšev, et esimesed aastad sai volikogu praegune koosseis töötada tingimustes, kus majandus oli tõusufaasis. “Nii tõusid ka igal aastal eelarve mahud 15 kuni 20 protsenti. Nüüd, kus majandus on languseperioodis, peame aga kulusid arvestama ja raha arukalt kasutama. Küll aga oli tarvis plaanida eelarvesse raha lasteaia ja huvikoolide õpetajate, riigirahadest mitte palka saavate koolitöötajate, kultuuritöötajate ja linnaametnike viieprotsendiliseks palgatõusuks. Linnapea, abilinnapeade, linnavalitsuse liikmete ja volikogu saadikute töötasud jäävad aga endisele tasemele.”

Samuti märkis Svjatõsev, et linnaeelarvest saab raha ka Jõgeva linnaraamatukogu. “Riik eraldab igal aastal raha raamatute ostmiseks. Seda raha on tulevaks aastaks vähem ette nähtud ja linn katab riigieelarveliste vahendite vähenemise ja käibemaksu suurenemise põhjustatud vahe.  

Lähtudes tuleva aasta eelarvest, lubab Jõgeva linnavolikogu võtta linnavalitsusel investeeringute katteks 12 miljonit krooni laenu. “Laenuraha kasutatakse bussijaama ehitamiseks, Euroopa Liidu rahadest rahastatava veemajandusprojekti omaosaluseks, lasteaedade renoveerimiseks ning teede ja tänavate remondiks. Need on projektid, mille teostamist linna elanikud ammu oodanud on,” lausus abilinnapea Aare Olgo. “Usutavasti annab fakt, et bussijaama ehitamist rahastab linn, inimestele kindlustunnet, et hädavajalik hoone järgmisel aastal valmis saab,” lisas linnapea.

“Loomulikult tuleb igas seltskonnas ette vaidlusi, kuid linnavolikogu koalitsiooni kuuluvate Reformierakonna ja Keskerakonna koostöö eelarveprojekti menetlemisel ja vastuvõtmisel laabus edukalt,” ütles linnavolikogu koalitsiooni esimees Ivo Kuusk.

Eelarveprojekti menetlemisel esitas Rahvaliidu esindus linnavalitsusele kolm ettepanekut.

Nii soovitati  mitte suurendada linnaeelarvest makstavat töötasu enne 2009. aasta 1. juulit ja otsustada palkade tõstmine lisaeelarvega, lähtudes tulude tegelikust laekumisest. Tehti ettepanek vähendada 2009. aasta investeeringuid 5 miljoni krooni võrra ja  võtta eelarve tasakaalustamise eesmärgil laenu vähem. Jõgeva linnavolikogu rahanduskomisjon lükkas need ettepanekud tagasi, samaga nõustus ka linnavalitsus ja nii ei võetud parandusettepanekuid arvesse.

Volikogu istungil selgus, et 5 miljonit krooni, mille võrra Rahvaliidu esindus investeeringuid vähenda soovitas, on bussijaama ehitamiseks mõeldud raha.

“Mõistagi leiab ka Rahvaliit, et maakonnakeskus vajab bussijaama. Peame aga oluliseks ettevaatlikku eelarvepoliitikat ja laenamise vähendamist. Linn on oma laenamise laele üsna lähedal ja jätta uus volikogu ilma ühest rahastamise viisist on vastutustundetu.  Ka laenamise “hind” on tõusnud. Kuna suurusjärgud on ühest mastist, siis küllap sealt see bussijaama rahade ärajätmine ka võeti. Küllap tasuks bussijaama ehitamisel otsida ka ökonoomsemaid variante,” ütles Rahvaliidu fraktsiooni esimees Heldur Lääne.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus