Jõgeva linnavolikogu kavatseb uue aasta eelarve veel tänavu vastu võtta

Neljapäeval oli Jõgeva linnavolikogus esimesel lugemisel 2009. aasta eelarve, mis kavatsetakse  vastu võtta veel tänavu.

iii

Eelarvesse plaanitud investeeringurahadest tehakse kõige suuremad kulutused bussijaama rajamiseks ja projekteerimiseks, tänavate uuendamiseks  ning nüüdisaegse veemajandussüsteemi väljaehitamise alustamiseks.

Jõgeva linnavalitsus esitas volikogule kinnitamiseks tasakaalustatud eelarve, mille kogumahuks on 123 277 000 krooni.

“Võrreldes tänavuse eelarvega väheneb 2009. aasta eelarve umbes kolm protsenti, mis on põhjustatud ennekõike riigipoolsete toetuste ärajäämisest. Ühtlasi pole praeguse arvestuse kohaselt teada, et füüsilise isiku tulumaksu võrreldes praegusega rohkem laekuks,” ütles linnapea Viktor Svjatõšev eelarveprojekti tutvustades. Tema sõnul on investeeringuteks eelarvesse kavandatud  16 668 500 krooni, mis moodustab eelarve kogumahust 13, 5 protsenti.

Veemajandusprojekt neelab 50 miljonit

“Majandusvaldkonna rahadest kulutatakse 8 850 000 krooni bussijaama projekteerimiseks ja ehitamiseks ja nii peaks valmima nägus ja hubane hoone, mida rahvas juba kaua oodanud on. Raudteeäärsetele aladele ehitatakse aga parkimisplatsid, kuhu hakkavad suunduma ka jalakäijate juurdepääsuteed. Samuti jätkatakse Aia ja Sauna tänava renoveerimist ning uuendatakse Estakaadi tänav.

Kõnniteid rajatakse alates Suure tänava lõunaosast kuni Piibe maanteeni ning samuti Laiale, Piiri, Kesk ja Jaama tänavale ning kultuurikeskuse ümbrusse.

Kavas on hakata ellu viima mitmeks aastaks planeeritud 50 miljoni kroonise maksumusega veemajanduse uuendamise projekti, millest 30 miljoni krooni saamiseks on Euroopa Liidu fondidesse taotlused esitatud. Pärast uute veevärgisüsteemide väljaehitamist jõuab vesi ka nende kinnistute piirini, mille omanikud peavad praegu tarbima kaevuvett. Seoses veemajandusprojektiga pole võimalik praegu ka kõiki tänavaid remontida, sest plaani võetud tööde käigus tuleb need uuesti lahti kaevata. Projektiraha loodame saada ka lasteaedade Karikakar ja Rohutirts uuendamiseks. Mitmekülgsema vaba aja veetmise eesmärgil on plaanis teha investeeringuid kahe tenniseväljaku ja mänguväljaku ehitamiseks, staadioni monteeritavate tribüünide paigaldamiseks, kultuurikeskuse põranda uuendamiseks ja linnaraamatukogule kaasajastatud hoone projekteerimiseks,” rääkis Svjatõšev.

Linnavalitsuse poolt välja pakutud eelarveprojekti kohta avaldasid arvamust nii koalitsiooni- kui ka opositsioonierakondadesse kuuluvad volikogu liikmed.

Lasteaedade ja huvikoolide õpetajate palk tõuseb

“Mulle  meeldib, et vaatamata üleriigiliselt kitsastele majandusoludele on plaanitud viieprotsendiline palgatõus lasteaedade ja huvikoolide õpetajatele ja gümnaasiumide töötajatele, kellele makstakse palka linnarahadest. Nende inimeste tööpanus on Jõgeva arenguks väga vajalik,” ütles volikogu rahanduskomisjoni aseesimees ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Peep Põdder, kes kuulub Keskerakonda. “Kui eelarve õnnestub veel selle aasta detsembris vastu võtta, on linnavalitsus väga head tööd teinud,” kinnitas ta.

Reformierakondlasest linnavolikogu liige Peep Lillemägi ütles, et eelarveprojekti koostamisel väärib tunnustust linnavalitsuse finantsjuhi Kaja Pärna töö. Eelarve on konservatiivne, nagu praegusele ajale kohane, kuid küllap saabuvad meile tulevikus ka paremad majandusolud.”

Mitmeid küsimusi esitas opositsioonipoliitik, IRL esindaja Ants Paju. “Seoses majandusliku olukorra prognoositava halvenemisega võib suureneda kuritegevus. Miks on aga turvalisuse kindlustamiseks eelarvesse võrreldes varasemaga vähem rahasid planeeritud, ” küsis ta.

“Turvalisuse teema on Jõgeva linnas väga oluline, kuid selleks tehtavad kulutused tuleks eelnevalt läbi analüüsida. Näiteks uusi valvekaameraid tasub osta siis, kui on võimalik tasustada ka politseiametniku tööd, kes sellest kaamerast tulevat pilti regulaarselt jälgib,” vastas linnapea Viktor Svjatõšev.

“Turvalisuse paremaks muutmiseks saavad linna elanikud ka palju ise korda saata. Nii võiks vaadata, kas tänavatel ja majade ees õhtul ja öösel ikka valgustid põlevad, tugevdada naabrivalvet, jälgida, millised kodanikud elavad meie läheduses. Ettevõtted, kes soovivad, et nende territooriumil vara paremini valvatud ja kaitstud oleks, võiksid aga lisaks koostöö tegemisele turvafirmadega otsida võimalusi ka politsei toetamiseks,” märkis linnavolikogu liige Peep Põdder.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus