Jõgeva linnavalitsus kingib suitsuandureid

Kolmele aastale kavandatud projekt käivitus mullu, siis said suitsuanduri 240 kinnistuomanikku. Sama palju majaomanikke oli kutsutud tasuta andureid saama ka eelmisel laupäeval Jõgeva kultuurikeskuses toimunud tuleohutusalasele õppusele. Lõuna-Eesti Päästekeskuse Jõgevamaa päästeosakonna juhtivspetsialist Tõnu Vare rääkis võimalustest, kuidas oma kodu ohutuks muuta: kuhu ja kuidas paigaldada suitsuandurid, millised on esmased tulekustutusvahendid ja kuidas neid kasutada ning kuidas õnnetuse korral tegutseda.

        “Õnnetusi on lihtsam ja odavam ära hoida kui pärast nende tagajärgi likvideerida. Küttekolded tuleb enne talve korrastada ning korstnad ja lõõrid tahmast puhtaks teha,” rõhutas päästeala spetsialist. Naljatoonil aitas tõsist teemat selgeks teha ka Valdi Reinas, kelle kehastatud korralik kodanik tädi Maali muretses oma kodu ohutuse eest. Pärast andurite saamist said kõik soovijad kultuurikeskuse taga ka ise tuld kustutada ja pulberkustuti kasutamist proovida.     

“Linnas on üle seitsmesaja eramu. Mullu kinkisime suitsuandurid kesklinnast Piibe maantee poole jäävate eramajade omanikele, nüüd said selle raudtee ja Pedja jõe vahelise kvartali eramud. Järgmiseks aastaks planeerime linnaeelarvesse selleks jälle raha, et andurid saaksid linna kõik eramud. Ehk on see kingitus ja  koduohutusalane koolitus abiks ning  Jõgeval käivitunud ettevõtmine suudab nii mõnegi maja tulekahjust päästa,” lootis aselinnapea Aare Olgo ja soovitas nendel, kes olid saanud kutse tulla möödunud laupäeval kultuurikeskusse suitsuandurit saama, kuid ei saanud sel päeval tulla, astuda lähemal ajal linnavalitsusest läbi, et andur kätte saada.  

Tänavu on Jõgeva maakonnas tulekahjus hukkunud kuus inimest, kõik kodudes. Suitsuandurid saavad  igas Eesti kodus kohustuslikuks 2009. aasta 1. juulist.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus