Jõgeva linnaraamatukogus avati euroinfopunkt

Teisipäeval avati Europe Direct Jõgevamaa teabekeskuse algatusel Jõgeva linnaraamatukogu lugemissaalis euroinfopunkt. Nüüdseks on  maakonnakeskuses lisaks maavalitsusele teinegi koht, kus võib tutvuda Euroopa Liidu teemaliste trükistega ja mitmesugust vastavasisulist kirjavara ka lugemiseks koju kaasa võtta.

Euroinfopunkti avasid Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev, Jõgeva linnapea Kalmer  Lain  ja linnaraamatukogu direktor Sirje Narits.  

Vahur Kukk Europe Direct Jõgevamaa teabekeskusest lubas, et olemasolevatele teavikutele lisavad nad pidevalt juurde ka kõige värskemaid materjale.

“Eestimaa ja ka Jõgevamaa on üks osa Euroopa Liidust, mistõttu teemakohase info kiire ja korrapärane kättesaadavus on väga vajalik,” ütles Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev. Maavanema sõnul avab euroinfopunkt võimaluse mitmete ürituste, koolituste, nõupidamiste läbiviimiseks linnaraamatukogus. Jõgeva linnapea Kalmer Lain avaldas lootust, et seoses euroinfopunkti avamisega suureneb veelgi maakonnakeskuse ja selle ümbruse elanike huvi Euroliidu teemalise kirjavara vastu.

Elupõline  kooliõpetaja ja harrastusluuletaja Aino Tooming märkis, et euroinfopunkt kutsub ka lapsi ja noori senisest sagedamini raamatukogu lugemissaali külastama. Kindlasti tunnevad euroinfopunkti vastu huvi ka väärikamas eas inimesed.

Euroinfonurga avamisele järgnes jõuluteemaline laulu- ja luuleõhtu, mille sisustasid Jaana ja Reine Koppel.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus