Jõgeva linnapeaks valiti Raivo Meitus

Esmaspäeval rohkem kui kuus tundi kestnud ning alles kella veerand kümne ajal õhtul lõppenud linnavolikogu erakorralisel istungil valiti Jõgeva uueks linnapeaks senine abilinnapea Raivo Meitus. Abilinnapea ametikohale kinnitati Asso Nettan, linnavolikogu uueks esimeheks sai Priit Põdra.


Linnapeakandidaatidena seati linnavolikogu erakorralisel istungil üles senine abilinnapea, reformierakondlane Raivo Meitus ning samal istungil linnavolikogu enamuse poolt umbusaldatud senine keskerakondlasest linnapea Aare Olgo. Salajasel hääletusel osales kaheksateist linnavolikogu liiget, Raivo Meitust toetas neist üksteist, Aare Olgole andis oma poolthääle seitse linnavolinikku.

  1. aastast Eesti Reformierakonda kuuluv Raivo Meitus tutvustas linnavolikogu istungil ka Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu poolt loodud ja uue võimuliidu allkirjastatud uude koalitsioonilepingusse kuuluvaid punkte.

Eesmärgiks suur ja võimekas omavalitsus 

Linnapea sõnul toetab uus Jõgeva võimuliit suure ja võimeka ühisomavalitsuse moodustamist.  “Eesmärk ei ole lõhkuda Jõgeva maakonda, vaid pigem muuta Jõgeva tõmbekeskuseks, kus on kõik teenused, mida saab ja peab omavalitsus pakkuma,” märkis Meitus. “Kogukonna suuremaks kaasamiseks on plaanis sel aastal läbi viia kaasav eelarve, mille mahuks on kümme tuhat eurot. Ettepanekuid selle rahasumma kasutamiseks saavad teha kõik Jõgeva linna kodanikud.”

Uus koalitsioon lühendab ka juulikuist pimendamist linnas, sõiduteede ohutuma ületamise tagamiseks tehakse kriitilistes kohtades korda tänavate valgustus ja märgistus.

“Järgmisel aastal on kavas uuendada Jõgeva linna staadioni kümne aasta vanust rajakatet ning plaanis on koostada ka spordi- ja mänguväljakute arengukava,” märkis linnapea, kelle sõnul vajab korrastamist ka küüditamisohvrite mälestuspark.

Kaotati teise abilinnapea koht

Ühe esimese muudatusena suurendas uus koalitsioon linnavalitsuse liikmete arvu seniselt viielt liikmelt kuuele, samas kaotati teise abilinnapea ametikoht. Keskfraktsiooni esimehe Heli Raevaldi vastavasisulisele küsimusele vastates märkis linnapea Raivo Meitus, et koalitsiooni kõigil kolmel osapoolel on uues linnavalitsuses kaks kohta.

Jõgeva linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamise otsuse eelnõud toetas üksteist linnavolikogu liiget, selle vastu anti seitse häält.

Samasugune häälte vahekord jäi kehtima ka järgmisel hääletusel, kui otsustati eelnõu üle, millega kinnitati Jõgeva uue linnavalitsuse koosseis ning nimetati ametisse linnavalitsuse palgalised liikmed.

Koalitsioon tegi ettepaneku nimetada linnavalitsuse koosseisu linnapea Raivo Meitus, abilinnapea Asso Nettan ning linnavalitsuse liikmed Nele Graverson, Mihkel Kübar, Kalle Pint ja Kristian Vaarpuu. Palgalisele ametikohale nimetati  Raivo Meitus alates 28. juunist ning hetkel MTÜs Tartu Regiooni Energiaagentuur projektijuhina töötav Asso Nettan alates 25. juulist.

Raivo Meituse sõnul jäävad abilinnapea Asso Nettani kanda majandusküsimused, ülejäänud n-ö pehme poole ülesanded lisanduvad linnapea tööülesannetele. “Ülejäänud linnavalitsuse liikmete tööjaotus selgub lähiajal,” lausus vastvalitud linnapea.

Salajasel hääletusel pälvisid linnavalitsuse liikmete kandidaadid toetushääli järgnevalt: Reformierakonna poolt esitatud 50aastane Raivo Meitus ja 54aastane Kalle Pint pälvisid vastavalt 13 ja 14 poolthäält, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esitatud 27aastane Asso Nettan ja 36aastane Kristian Vaarpuu vastavalt 13 ja 11 poolthäält ning Isamaa ja Res Publica Liidu esitatud 31aastane Nele Graverson ja 34aaastane Mihkel Kübar vastavalt 11 ja 13 toetushäält.

Linnavalitsuse uue koosseisu selgumise järel valiti uued juhid ka linnavolikogule. “Koalitsioonilepingu kohaselt jaotuvad ka need ametikohad senisest erinevalt,” selgitas linnavolikogu esimees Margus Kask.

Linnavolikogu esimeheks tuleb Mihkel Kübar

Ainsaks linnavolikogu esimehe kandidaadiks esitati linnavolikogu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni senine esimees Priit Põdra. Käesoleva aasta aprillikuust Jõgevamaa gümnaasiumi direktorina töötav 31aastane Priit Põdra ütles, et täidab volikogu esimehe ülesandeid oktoobrikuuni, kui taastuvad endise linnapea Mihkel Kübara volitused Jõgeva linnavolikogu liikmena. “Koalitsioonilepingu kohaselt kuulub volikogu esimehe koht IRLile ning fraktsioon otsustas, et seda rolli hakkab täitma Mihkel Kübar,” ütles Põdra. “Et Kübar on peatanud oma volitused oktoobri alguseni, siis oleksin mina niikaua n-ö ajutine volikogu esimees.”

Keskfraktsiooni liikme Mai Treiali küsimusele vastates selgitas Priit Põdra, et Mihkel Kübara naasmise järel tehakse volikogu loal väike ümberpaigutus. “Kui volikogu seda otsustab, asub Mihkel Kübar juhtima volikogu ning minust saab linnavalitsuse liige,” lausus Priit Põdra.

Salajasel hääletusel toetas Priit Põdra kandidatuuri üksteist volikogu liiget, vastuhääli kogunes seitse. Natuke mitmekesisem oli hääletustulemus volikogu otsuse eelnõu vastuvõtmisel: vastuhääli anti siis neli, erapooletuks jäi kolm linnavolikogu liiget.

Jõgeva linnavolikogu uueks aseesimeheks valiti viimased poolteist aastat linnavolikogu tööd juhtinud reformierakondlane Margus Kask. 44aastane Puurmani mõisakooli direktor Margus Kask kogus salajasel hääletusel kaksteist pool- ja kuus vastuhäält.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus