Jõgeva linnapea ja volikogu esimees tunnustasid päästjaid ja medtöötajaid

Linnapea Viktor Svjatõ?ev ütles, et tähtis on meeles pidada ka neid, kes teevad inimeste tervise ja turvalisuse nimel ära palju tööd, ise seejuures tagaplaanile jäädes. Ettepanekud selle kohta, kes vääriksid tunnustamist kõige enam, saatsid SA Jõgeva Haigla ja Jõgevamaa Päästeteenistus.

Päästeteenistuse töötajatest said tunnuskirjad planeerimis- ja järelvalveosakonna juhataja Leo Laeva, operatiivteenistuse osakonna juhataja Tõnu Vare, tehnika- ja majandustalituse juhataja Jaanus Sepp, operatiivkorrapidaja Arvid Kipper, Jõgeva keskkomando meeskonna vanem Toivo Vadi ja Jõgeva keskkomando tuletõrjuja-päästja Hannes Pagi.

Meditsiinitöötajatest pälvisid tunnustuse korisataja Ljudmilla Pavlenkova, laborant Anu Birk, hooldaja Ülle Kattel, parameedik Aivar Kriiska, stenografist-registraator Margit Paluoja, anesteist- statistik Silvi Männik, autojuht Rein Piiskoppel, perenaine Ljudmilla Kuusk, meditsiiniõde Anneli Jõgi , hooldaja Anu Poom ning SA Jõgeva Haigla juhataja Meelis Pauklin.

Traditsiooniliselt autasusti jõulukonkurssi võitjaid tänukirja ja sepisega. Jõuluajal paremini kaunistatud eramajad kuuluvad perekondadele Algus, Tõnts ja Meitus. Korterelamutest oli tunnistati parimaks Kivi tn 4 korterühistu. Asutustest olid parimad Jõgeva Kunstikool, Jõgeva Gümnaasium ja OÜ Juta& Kaido.

Meeles peeti ka kõiki aastavahetuse ilutulestiku toetanud ettevõtteid, keda oli kokku 16.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus