Jõgeva linna malevlased aitasid põhikoolil kolida

Möödunud esmaspäeval algas Jõgeva linna noorte töösuvi. 26.-30. juunini olid malevlased Jõgeva põhikoolis remondieelsel kolimisel abiks.


Pingid, toolid, lauad, raamatud töövihikud ja potitaimed rändasid noorte süles kärmelt Rohu tänava koolimajast Piiri tänava hoonesse. Raskemad asjad virnades ja pakkides laaditi aga kooli väikebussi. Kooli raamatukogus askeldanud uudishimulikumad noored said piiluda juba uue õppeaasta õpikutesse ja värske trükilõhnaga töövihikutesse. “Praegu on veel liiga vara õppimiseks, kool alles lõppes,” lappas malevlane Anna-Maria töövihikud ja õpikuid ning leidis, et las töövihikud ja raamatud jäävad ikka sügist ootama.

Noortele esmase töökogemuse andmiseks korraldas Jõgeva linnavalitsus sel aastal teist korda maleva viieteistkümnele Jõgeva linna noorele. “Malev on noortele hea võimalus praktilise töökogemuse saamiseks, uute sõprade leidmiseks ning kvaliteetselt aja sisustamiseks,” rääkis Jõgeva noortekeskuse noorsootöötaja Marju Saviauk. Jõgeva linna malev kestis nädala aega – 26. juunist 2 juulini. Viiel päeval tehti tööd ning malev lõppes ühise matkaga Peipsi põhjarannikule Kauksi loodusmajja. Noored õppisid tundma loodusapteeki, milliseid ravimtaimi metsas leidub ja kuidas neid kasutada.

Iga kogemus loeb

Malevlaste leidmiseks kuulutas Jõgeva linnavalitsus mai alguses välja konkursi, kuhu saidkandideerida linna noored vanuses 13-26. Malevasse pääsemine oli sarnane tööle kandideerimisele. “Malevasse saamiseks tuli noortel esitada CV ja käia töövestlusel,” rääkis Jõgeva linnavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas. Pärast edukat kandideerimist vormistati noor töölepinguga malevasse tööle. Tööintervjuusid aitas läbi viia ja CV koostada Anneli Peterson Jõgeva Rajaleidja keskusest. Et noortel palju töökogemusi ei ole, siis on paslik CV-sse lisada ka mitteametlikud töötamise kogemused – mõni on hoidnud oma väiksemaid õdesid ja vendi, aidanud kodus või maal vanavanemate juures puid laduda või aiatöid teha. Kõik need on olulised kogemused ja näitavad tööandjale, milleks noor on võimeline.

Noorsootöötaja Marju lisas, et noorele tuleb kasuks, kui CV-sse märkida oma saavutused nii õppetöös kui spordis. Kõik medalid ja olümpiaadidel osalemised näitavad noore oskusi ja kogemusi. Kui CV paigas ning oskused ja teadmised kirjas, pandi noored Rajaleidja keskuses koos Hele Kulliga kirja oma järgneva aasta eesmärgid.

Viispluss töö

Maleva alguses käis noortele tööohutusest ja seadusandlusest rääkimas Jõgeva linnasekretär Egle Lääne. Noori pani mõtlema lihtne näide koolist ja õppimisest. Egle selgitas, et kui koolis võib vahel mõne kontrolltöö kolmele venitada, siis tööl tuleb alati kõik viiele või isegi viis plussile teha. “Meie töötame vähemalt kuue vääriliselt,” kinnitas malevlane Laura.

Noorte tubli tööd kiitis ka Jõgeva linnavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas. “Nad saavad tööülesannetega hästi hakkama – nii saab töö veel enne nädala lõppu otsa,” naeris ta. “Suvel on hea kodunt välja saada ja raha teenida,” rääkis Laura, miks ta juba teist aastat malevas töötab. Anna-Maria oli Lauraga sama meelt, et suvel on hea tegevuses olla ning taskuraha teenida. “Suvi on palju lahedam, kui saab koos sõpradega malevas tööd teha,” nentis Anna-Maria.

Oma kooli heaks

Robert ja Kardo on malevlased teist aastat järjest. Mullu aitasid nad Jõgeva linna noortekeskust värvida. Poisid on tuleval sügisel Jõgeva põhikooli üheksanda klassi õpilased. Robert tunnistab, et ta on kurb, et koolimaja läheb remonti. Mitte sellepärast, et vana lammutatakse, vaid ta ise ei saagi uues majas õppida.

“Lasteaiaga oli sama lugu, lõpetasin ära ja ei saanudki uut maja nautida, kooliga läheb ka nüüd nii,” tundis Robert väikest nukrust. “Tahaksin ka uues koolimajas õppida,” ühines Kardo Roberti mõttega. Ometi on poistel hea meel, et nad saavad panustada uue koolimaja ehitamise ettevalmistustöödesse.

Kardo rääkis, et on saanud oma ametlikud töökogemused Jõgeva linna malevast. “Eelmisel aastal aitasin värvimistöödel ja nüüd kolimisel. Olen ka proovinud teisi töökohti leida, aga see pole seni nii edukalt läinud,” tunnistas noormees, et noorel on üsna sageli keeruline ise tööd leida. “Malev on töötamiseks, kogemuste saamiseks ja raha teenimiseks hea võimalus,” rõõmustas Kardo. Robert ja Kardo tööd ei pelga ja teavad, et korralikult töötades, saab arvestatava taskuraha. “Viie päevaga teenime 55 eurot,” sõnas Kardo.

Malevat rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine kirjeldatud tegevuste raames.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus