Jõgeva linna aasta õpetajaks on unistuste ametit pidav Helgi Koho

Täna pälvib Jõgeva täiskasvanute keskkooli bioloogia-, keemia- ja geograafiaõpetaja Helgi Koho Jõgeva linna aasta õpetaja tiitli. Kogenud õpetaja nendib, et võiks juba kodus puhata, kuid töörõõm innustab ikka kooli tulema.


Pea pool sajandit õpetajana töötanud Helgi Koho sõnab, et juba lapsepõlves oli tema mängudes õpetajal keskne roll. “Ega ma kellekski muuks polegi saada tahtnud – see on minu unistuste täitumine,” räägib õpetaja Helgi. Tema sõnul tuleb õpetada südamega. “Kui ma teen kodus või aias tööd, siis ikka armastuse ja südamega. Sama hoolimisega tuleb kohelda ka oma õpilasi,” räägib hinnatud õpetaja.

Helgit on kõige enam mõjutanud tema esimene õpetaja. Ta oli noor ja õpilased tahtsid tema moodi olla. “Esimene õpetaja on lapse arengus tähtis. Ta on eeskujuks ja imetluseks – õpilase kujunemine oleneb õpetajast,” teab Helgi oma kogemustest. Hea sõna, positiivse ja rõõmsameelse suhtumise ning isikliku eeskujuga innustab temagi oma õpilasi saavutama õppimises paremaid tulemusi ja on abiks igapäevaelu probleemidele lahenduste otsimisel.

Väärt kool

Aasta õpetaja silmad helgivad tänutundest. “Olen tänulik, et saan Jõgeva täiskasvanute keskkoolis töötada. Meil on tore õpetajate kollektiiv. Meil on väärt direktor, kes oskab juhtida nii õpetajaid kui õppureid ning koolipere liita,” tunnustab ta. Mõnus kool, toetav kollektiiv ning õppida tahtvad õpilased tiivustavad õpetajat hommikuti Põltsamaalt bussiga Jõgevale tööle sõitma. Noore õpetajana suunati 1970. aastal ta Põltsamaa keskkooli bioloogia ja keemia õpetajaks. Peagi oli Helgi otsapidi õpetaja ka Jõgeva täiskasvanute keskkoolis. Aja jooksul on kool kandnud küll erinevaid nimesid, aga Helgi sõnul on kool ikka kool. “Noortega on hea tegeleda – nendega on palju rõõmu,” märgib ta.

Õpetaja Helgi oskab aineid õppijatele lihtsalt ja arusaadavalt edasi anda. Ta läheneb õppijatele individuaalselt, teab nende probleeme, on õpetamisel paindlik, toetub õpilaste varasematele teadmistele ning aitab vajadusel tasandada lünki õppijate eelnevates teadmistes. Heatahtlikkuse, sõbralikkuse ja abivalmidusega loob Helgi klassis õhkkonna, kus õpilased tahavad õppida. Õppijad hindavad tundides tema köitvat esitusviisi ja laia silmaringi. Õpetaja oskab vajalikel hetkedel süstida õppijatesse optimismi. Helgi elab kaasa iga õpilase saavutustele, ka pärast kooli lõpetamist. Klassijuhatajana peavad õppijad temast väga lugu ja tunnevad heameelt, et ta on just nende klassijuhataja. Helgi sõnul peab hea õpetaja olema eelkõige südamlik, empaatiavõime ning teadmistega.

Rõõmu jagub

Kevadel lõpetas Helgi käe alla täiskasvanute keskkooli 24 noort. Õpetaja räägib, et kevad ja sügis on tema jaoks kõige õnnelikumad aastaajad – ühed lõpetavad ja teised alustavad kooliteed. Sellest kooliaastast on Helgi hoole alla 10. klassi õppurid. “See sügis rõõmustas eriti. Minu 10. klassis on ka vanemaid õpilasi, kes on juba neljakümnendates,” selgitab õpetaja.

Loodusainete õpetajana täiendab Helgi end iga aastal reisil ja kursustel. Viimastel aastatel on näiteks koos geograafia õpetajatega käidud Saksamaal tõusu ja mõõna vaatamas, Ungaris rohtlatega tutvumas. Looduse ilu ja võlu on õpetaja nautinud ka Lätis, Soomes, Norras, Horvaatias, Slovakkias ning Saksamaal. Reisihuvilisena juhendab Helgi kooli õppereise – ta on hinnatud reisikaaslane. Projektiga Teisel ringil targaks Jõgevamaal on õpetaja koolitunde rikastamiseks külastanud õpilastega Ahhaa teaduskeskust ning Tartu ülikooli loodusmuuseumi. “Bioloogias on palju faktiteadmisi, keemia tahab arusaamist,” räägib ta.

Vajadusel läheneb õpetaja õpilasele individuaalselt. Helgi sõnul muudab õpetamise lihtsamaks arvuti ja mitmesugused digitaalsed õppematerjalid. Keemia tundides on abiks ka vana hea tahvel. Bioloogias ja geograafias on head veebimaterjalid. “Ma vana viisi ei viitsigi enam teha,” naerab õpetaja ning lisab, et arvutitundjaks ta ennast ei pea, aga tundides saab ta hakkama.

Täna on õpetajate päev, mis on Helgile olulise tähendusega. “Meilgi annavad õpilased tunde ning valmistavad õpetajatele üllatuse,” sõnas õpetaja ootusärevalt.

ERALDI KASTI

Kevadel kooli lõpetanud õpilased õpetaja Helgist:

Keiu: “Õpetaja toetas alati nii koolisiseselt kui -väliselt ning innustas ennast arendama.”

Gerli: “Tohutult hoolitsev, soe ja südamlik. Meenutan teda alati hea sõnaga. Ja kui kokku saame, kallistame alati.”

Mihkel: “Polegi nii head õpetajat olnud. Eelkõige sõbralik ja abivalmis.”

Anneli: “Õpetaja on meie kõigi jaoks suure südamega inimene – alati olemas. Õpetaja on kui teejuht, kes suunas, hoidis järjel ja ei lasknud libastuda. Otsis üles, kui kippusime ära kaduma.”

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus