Jõgeva linn keskendub uue lasteaiamaja ehitamisele

Käesoleva aastaga võrreldes jääb Jõgeva linna eelarve mahuliselt samaks, eelarves nähakse ette investeeringud linnale olulise maja, lasteaia “Karikakar” uue hoone ehitamiseks. Eelarveväliselt oodatakse riigigümnaasiumi ehituse alustamist Aia tänavale, praeguse täiskasvanute keskkooli hoonesse.

Eelmisel nädalal esitas Jõgeva linnavalitsus juba juunis alustatud 2012. aasta eelarve volikogule menetlemiseks, sooviga võtta see vastu detsembrikuisel volikogu koosolekul. Linnapea Kalmer Laini kinnitusel peaks tuleval aastal algama lasteaia “Karikakar“ ehitus, milleks on eelarvesse plaanitud miljon eurot linnapoolset raha. Tõsi, linnal tuleb võtta laenu. Teine miljon tuleb Euroopa Struktuurifondidelt, aastal 2013 lisandub veel 400 000 eurot linnalt ja sellega loodab Jõgeva lasteaiahoone valmis saada. 

Suured vaidlused ees

“Kui lasteaed valmis saab ja riigigümnaasium samuti, siis järgmisena võetakse ette põhikooli hooned,” märkis linnapea. Praegu saab tema sõnul alustada planeerimist, millistesse ruumidesse keegi asub ja kuidas majad kasutusele võetakse. Seni pole veel kokku lepitud, kumb maja, kas Jõgeva Gümnaasiumi või Jõgeva Ühisgümnaasiumi hoone jääb tulevase põhikooli jaoks, kuhu asuvad ka huvikoolid ja täiskasvanute gümnaasium. “Mõlemad koolihooned peaksid jääma põhi- ja huvihariduse käsutusse,” ütles Lain.

Tema kinnitusel tuleb teha ka analüüs, millist hoonet oleks mõistlik renoveerida. See peaks olema väga ratsionaalne ja faktidele tuginev otsus, kust emotsioonid kõrvale jäetud. Reaalne ehitustöö peaks algama tõenäoliselt 2015.- 2016. aastal, kui avanevad uued Euroopa struktuurfondide meetmed.

Linnavalitsuse haridusosakond on valmis saamas hariduse arengukava aastateks 2012-2016 ning see esitatakse detsembris volikogule tutvumiseks. Palavad vaidlused traditsioonide, tunnete ja ratsionaalsete lahenduste üle jäävad külmale ajale.

Veel ümardatakse Jõgeval lasteaia kohatasu ja huvikoolide õppetasu ühe euro täpsusega. 2012. aasta eelarves linnaametnikele ja allasutuste töötajatele palgatõusu ette ei nähta. 

Veel kaks miljonit eurot kaevatakse maasse

2012. aastal peaks korda saama ka bussijaama taha jääv Estakaadi tänava lõik. Seni oli see osa korrastamata, sest oodati Olerexi teenindusjaama ehituse algust, millele tänaseks on väljastatud ehitusluba.

Tuleval aastal jätkub ka vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamine, milleks Jõgeva linn investeerib omaosalusena 99 000 eurot 2012. aastal ja 105 517 eurot 2013. aastal. Lisandub Euroopa Liidu struktuurfondide raha. Projekti veab ja kaasrahastab Jõgeva linna osalusega OÜ Jõgeva Veevärk. Kokku peaks Jõgeval lähima kahe aasta jooksul piltlikult öeldes maasse kaevatama veel kaks miljonit eurot. Projekt on valminud 18 kilomeetrile vee- ja kanalisatsiooni ning sadeveetorustikele. Kui palju kilomeetreid selle raha eest tegelikult tehtud saab, selgub siis, kui ehitushange lõppenud.

Kui projektidest ei leia rahastamist Aia tänav 34 maja juures asuv ekstreemspordiväljak, siis teeb Jõgeva linn selle oma rahaga korda.

Samuti soovitakse alustada rattateede korrastamisega Aia tänaval  Piiri tänava ristist kuni Piibe maanteeni ning Piiri tänavast kuni Tähe tänavani. Samuti on vaja rattahoidlaid ja rattakinnitusi juurde teha, et saaks jalgratastega ka selles piirkonnas tööl ja koolis käia. Mõnele  laiemale tänavale märgitakse maha  jalgrattarajad. 

Jõgeva tähtsamad objektid 2012

*Lasteaia “Karikakar” uus hoone – üks miljon eurot

*Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine – 99 000 eurot

<p />

* Uue veetrassi peaks saama Aia tänava lõik Piiri tänavast kuni Piibe maanteeni

*Kindlasti vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetrassid Pae tänaval, Uuel tänaval ja Estakaadi tänaval alates Puiestee tänavast Tartu suunas

*Ka seal on kinnistuid, mis on küll osaliselt kanaliseeritud, kuid läbi Turu tänava

*Vee- ja kanalisatsioonitrassid saab samuti ka Põllu tänav

*Plaanis on praeguse Jõgeva Ühisgümnaasiumi vastu rajada uus võimsam teise astme veepumpla

*Korda peaks saama ka bussijaama taha jääv Estakaadi tänava lõik

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus