Jõgeva kultuurikeskuse eakate huvijuht on Egelt Põhjala

Alates eelmise nädala esmaspäevast töötab Jõgeva kultuurikeskuses eakate huvijuhina Egelt Põhjala, kelle tegevusvaldkonnaks on vanemaealiste inimeste sotsiaalse aktiivsuse ja vabatahtliku tegevuse mitmekülgne toetamine.


Egelt Põhjala märkas kuulutust, kus Jõgeva kultuurikeskusesse eakate huvijuhti otsiti, ja otsustas kandideerida,

“Tundsin, et süda on õiges kohas ning jätkub jaksu ja tahtmist seda tööd teha. Oskusi saab alati täiendada. Inimese natuuri aga muuta ei saa. Õnneks tean, et sobin oma natuurilt töötama inimeste heaks,” rääkis Egelt Põhjala.

Üheks oma esimeseks ettevõtmiseks plaanib Egelt Põhjala eakate soovide, huvide ja murekohtade kaardistamist.

Egelt on ka ise valmis mõnd ringi juhendama. Võimalusest väärikamas eas mehi, kes naistest vähemaktiivsed, paremini kodunt välja saada, arvas ta, et idee seisneb atraktiivse huvialategevuse loomises. “Kuid siinkohal on oluline meeles pidada, et mistahes atraktiivne huvialategevus ei meelita väheaktiivset eakat kodunt välja tulema, kui ta seda ei soovi. Mina koostöös teistega saan luua võimaluse, kuid inimene peab ise soovima sellest osa saada,” rääkis Egelt Põhjala.

“Usun, et oskan sisendada rõõmu ja heasoovlikust, mida vanemaealistele just igapäevaselt väga tarvis on,” lausus eakate huvijuht.

“Kindlasti ulatub minu tegevus üle Jõgeva linna ja tulevase Jõgeva valla. Huvitegevus ei toimu ju ainult kultuurikeskuses, võimalusi selleks on linnas ja vallas teisigi. Koostöö algab aga juba üksisiku tasandilt, mistõttu loodan vallajuhtide igakülgsele mõistavale suhtumisele seoses eakate huvihariduse ja vaba-aja tegevusega,” rääkis Põhjala.

Egelt Põhjala on eestvedajaks Iseolemine MTÜ-le. “Tegemist on mittetulundusühinguga, mille peamisteks eesmärkideks on paremate võimaluste loomine inimese enesearenguks ja tasakaalu leidmiseks ja positiivse muutuse loomine ühiskonnas. Üksikisiku tasandil on eesmärgiks toetada harmoonilist suhet iseendaga, oma elu mõtestamisele kaasaaitamine. Lisaks lapsepõlve väärtustamise ja selle teadlikkuse kasvatamine, laste iseolemise rõõmu ja omaalgatust toetades, mis saab siis sündima avalikkusele suunatud ürituste, elamushetkede, vestlusõhtute, õpitubade, lastele suunatud ringitegevuse ja ka inspireeriva veebiblogi läbi,” selgitas ta.

Endale kõige lähedasemaks eakas inimeseks nimetas Egelt Põhjala oma vanaema.

Egelt tunneb, et Jõgeval on teda avasüli vastu võetud. “Praegusel ajal on popp kolida maale. Meie mõtlesime, et kolime Tartust väikelinna, mida isekeskis nimetame ka maal elamiseks, et siin päriselt midagi ära teha ja anda oma panus paremaks olevikuks, mitte tulevikuks.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus