Jõgeva kirikla sai oreli

      Pühapäeval õnnistas EELK peapiiskop Andres Põder Jõgeva kirikla oreli. Kiriklasse ülivajaliku instrumendi sai Jõgeva kogudus kingiks Rootsist Uppsalast seal tegutsemise lõpetanud väikesest kirikust.

Jõgeva koguduse organist Anu Piiskoppel oli orelit soovinud juba mitu aastat. Väikesel kogudusel aga on küllalt raske pilli soetamiseks vajalikku summat kokku saada.

Uppsalas hakkas tööd lõpetama sealse Püha Kolmainu koguduse neljast kirikust väikseim. Kõnealune kirik oli ehitatud möödunud sajandi kuuekümnendatel aastatel ühe elumaja esimesele korrusele. Koguduse liikmete arvu vähenemise tõttu otsustati kirik sulgeda ning ruumist pidi saama vanemate inimeste jaoks mõeldud spordisaal. 

Orelit pakuti kõigepealt Pauluse kirikule

Uppsala Püha Kolmainu kogudus on sõprussuhetes Tartu Pauluse kogudusega. Kõigepealt pakkusid rootslased orelit just oma Eesti sõpruskogudusele, rääkis Anu Piiskoppel. Et sealne kirik on aga tundvalt suurem ning orel üsna väike, polnud mõtet pilli Tartusse tuua.

Praost Joel Luhamets postitas praostkonnale teate, et saada on üks väike orel. Jõgeva koguduse õpetaja Valdo Reimann andis otsekohe teada, et siinne kirikla on orelist huvitatud.

“Võtsime ühendust Tapa orelimeistri Olev Kentsiga. Tema on Eestisse palju oreleid toonud, neid üles pannud ja ka ise  ehitanud ja remontinud. Kents nõustus sõitma Uppsalasse, võtma seal oreli lahti ning tooma selle ära Eestisse,” rääkis Valdo Reimann. 

Eestisse tõi pilli Olev Kents

Veidi tuli Kentsil oodata, kuni Uppsala koguduse nõukogu oreli kinkimise otsuse langetas ja siis võis juba pillile järele minna.

Oreli Jõgevale toomise kulude katteks eraldasid linn ja vald kumbki 10 000 krooni.

Olev Kents sobitas oreli Jõgeva kiriklasse, kohendas ja häälestas pilli. Ta tegi kõik vajalikud ettevalmistused, et pühapäeva, 25. mai hommikul saaks oreli sisse õnnistada.

Jõgeva kiriklas on nüüd nelja registri ja manuaaliga Taanis tõenäoliselt möödunud sajandi kuuekümnendatel aastatel valmistatud orel.

Võrdluseks: Tartu Pauluse kirik otsib endale praegu 50 registriga oreli ehitajat.

Valdo Reimann ei osanud öelda, milline Taani firma on oreli valmistanud, sest muid pabereid peale kingituskirja pilliga Uppsalast kaasa ei antud.

Jõgeva koguduse õpetaja Valdo Reimann on kingitusega väga rahul, sest Jõgeva kirikla jaoks poleks suuremat mänguriista vaja.

Pühapäevasel oreli õnnistamise kontsert-jumalateenistusel ütles peapiiskop Andres Põder, et loodetavasti saab Jõgeva kogudusel oma orelist palju rõõmu olema.

Uppsalas hakkas tööd lõpetama sealse Püha Kolmainu koguduse neljast kirikust väikseim. Kõnealune kirik oli ehitatud möödunud sajandi kuuekümnendatel aastatel ühe elumaja esimesele korrusele. Koguduse liikmete arvu vähenemise tõttu otsustati kirik sulgeda ning ruumist pidi saama vanemate inimeste jaoks mõeldud spordisaal. 

Orelit pakuti kõigepealt Pauluse kirikule

Uppsala Püha Kolmainu kogudus on sõprussuhetes Tartu Pauluse kogudusega. Kõigepealt pakkusid rootslased orelit just oma Eesti sõpruskogudusele, rääkis Anu Piiskoppel. Et sealne kirik on aga tundvalt suurem ning orel üsna väike, polnud mõtet pilli Tartusse tuua.

Praost Joel Luhamets postitas praostkonnale teate, et saada on üks väike orel. Jõgeva koguduse õpetaja Valdo Reimann andis otsekohe teada, et siinne kirikla on orelist huvitatud.

“Võtsime ühendust Tapa orelimeistri Olev Kentsiga. Tema on Eestisse palju oreleid toonud, neid üles pannud ja ka ise  ehitanud ja remontinud. Kents nõustus sõitma Uppsalasse, võtma seal oreli lahti ning tooma selle ära Eestisse,” rääkis Valdo Reimann. 

Eestisse tõi pilli Olev Kents

Veidi tuli Kentsil oodata, kuni Uppsala koguduse nõukogu oreli kinkimise otsuse langetas ja siis võis juba pillile järele minna.

Oreli Jõgevale toomise kulude katteks eraldasid linn ja vald kumbki 10 000 krooni.

Olev Kents sobitas oreli Jõgeva kiriklasse, kohendas ja häälestas pilli. Ta tegi kõik vajalikud ettevalmistused, et pühapäeva, 25. mai hommikul saaks oreli sisse õnnistada.

Jõgeva kiriklas on nüüd nelja registri ja manuaaliga Taanis tõenäoliselt möödunud sajandi kuuekümnendatel aastatel valmistatud orel.

Võrdluseks: Tartu Pauluse kirik otsib endale praegu 50 registriga oreli ehitajat.

Valdo Reimann ei osanud öelda, milline Taani firma on oreli valmistanud, sest muid pabereid peale kingituskirja pilliga Uppsalast kaasa ei antud.

Jõgeva koguduse õpetaja Valdo Reimann on kingitusega väga rahul, sest Jõgeva kirikla jaoks poleks suuremat mänguriista vaja.

Pühapäevasel oreli õnnistamise kontsert-jumalateenistusel ütles peapiiskop Andres Põder, et loodetavasti saab Jõgeva kogudusel oma orelist palju rõõmu olema.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus