Jõgeva kesklinna park saab linna juubeliks uue näo

Jõgeva linn valmistub tuleval kevadel tähistama 70 aasta möödumist linnaõiguste saamisest. Osa juubeliks kavandatavast on alles paberil.

Praegu renoveeritakse aga kesklinna haljasala, mis on üks osa 2003. aastal projekteeritud kompleksist ja hõlmab piirkonda kaubahallist Kesk-Eesti Ärikeskuseni. Varasematel aastatel on välja ehitatud kaubahalli ja ärikeskuse parklad ehk lahendatud mootorsõidukitega liiklejate vajadused. Nüüd on aeg mõelda jalakäijatele, kelle tarbeks muudetakse park kenaks puhkepaigaks, kuhu rajatakse nii purskkaev kui ka tänavamale väljak. Ehitatakse pargiteed, paigaldatakse valgustus ja istepingid. Töid teostab OÜ JYKY, kes võitis riigihanke tervikobjektile, kuhu kuulub nii kesklinna haljasala kui ka kultuurikeskuse esise ala renoveerimine ja mis maksab kokku 5 miljonit krooni.

Objekt valmib tervikuna linnapäevadeks. Järgmise aasta kevadel alustatakse ka Aia tänava lõigu, mis hõlmab kaubahalli ja Kesk tänava vahelist ala,  väljaehitamist.

Purskkaevu ehituse projektijuht on Kalle Pint AS K&H-st. ?Suuresti oli lahendus linnaarhitektide poolt ette antud,? ütles Pint ja lisas, et erilisi materjale ja efekte purskkaevu juures ei kasutata, lahendus on lakooniline.

Uuendatakse ka valgustus

Kahe kuuga, mis lõppevast aastast veel jäänud, loodetakse purskkaev peaaegu valmis saada. ?Lõppviimistlus tuleb ilmselt järgmisel aastal. Selle aasta sees peaks seadmed paika saama,? ütles ehitushanke võitja OÜ JYKY juhatuse liige Elmut Aasma.

?Projekti lahendus hõlmab ka pargi ja mõlema parkla valgustust,? rääkis Jõgeva linnapea Viktor Svjatõ?ev.

Seda, kas tuled pargis juba sellel aastal põlema hakkavad, ei osanud Aasma veel öelda, kuid arvas, et pooliku purskkaevuga pole neid vajagi.

Plaanis on hoolitseda ka parki ümbritsevate puude eest. ?Esialgu püüame säilitada ja hoida olemasolevat. Ühe haige puu likvideerimist peame kaaluma, kuid teised puud säilivad,”  kinnitas linnapea.

Värviline lipuväljak

Kultuurimaja ette paigaldatakse vana asfaldi asemel kiviparkett. ?Lipuväljakud on tavaliselt kas punased või pruunid. Koos halli parketiga tuleb selle pindalaks 1000 ruutmeetrit,” ütles Aasma.

Kõnniteede osa väheneb oluliselt. Kui enne moodustasid teed ristküliku, siis edaspidi hakkab jalakäijate tee kulgema diagonaalselt läbi pargi. ?Siis pole vaja enam ringi teha,” ütles Aasma.

Järgmisel aastal renoveeritakse ka Aia tänava lõik Kesk tänava ja Lao tänava vahel, sellele järgneb Sauna tänava renoveerimine. Mõne aasta pärast renoveeritakse linnavalitsuse esine plats ja politseimaja esine park. Praegu on lõppjärgus selle piirkonna detailplaneeringu koostamine.

Idee oli juba ammu

“Praegu on park liiga tühi,? ütles Aasma. Park jäi tühjaks pärast seda, kui jõulupuu teise kohta viidi.

?Idee oli mõttes olemas aastaid, kuid realiseerus projektina 2003. aastal, ?ütles Viktor Svjatõ?ev. ?Kesklinna projekti koostamist alustati 2002. aastal, see hõlmas JMÜ, Ärikeskuse, Aia tänava ja Suure tänava vahelise ala. Selle käigus avanes võimalus rajada kesklinna haljasalale ka pilkuköitev veesilm,? rääkis linnapea.

BERIT-BÄRBEL REBANE

Selgusetu, kelle maale ehitatakse

Jõgeva maasekretär Henri Pook teatas Vooremaale, et tänavu 16. oktoobril on Jõgeva maavalitsus saatnud Jõgeva linnapeale Viktor Svjatõ?evile järelepärimise ehitustööde õigusliku aluse kohta Aia tn 3 asuva kinnistu ja Ärikeskuse hoone vahelisel maa-alal.

Maavalitsuse andmetel on tegemist jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, st kõnealuse ehitise alust ja selle teenindusmaad ei ole tagastatud, erastatud, jäetud riigi omandisse ega antud Jõgeva linna munitsipaalomandisse.

Esmaspäevaks maavalitsus veel linnalt vastust saanud ei ole. Kui vastusest selgub, et Jõgeva linnal puudub omandiõigus ehitisealusele maale ning puudub ka nimetatud maa kasutuse õigus, algatab maavanem järelevalve purskkaevu ehitamiseks välja antud ehitusloa seaduslikkuse üle, sest linnavalitsusel ei ole õigust anda võõrale maale ehitamiseks välja ehitusluba.

blog comments powered by Disqus