Jõgeva- ja Järvamaa toetavad Tallinna-Tartu maantee kiiret valmimist

Jõgeva maavanem Aivar Kokk ütles, et Järva maavanema Üllar Vahtramäega on neil algusest peale olnud väga hea üksteisemõistmine ning see peaks kajastuma ka kahe maakonna koostöös. “Jõgevamaa on osanud oma probleeme väga hästi teadvustada, Eesti üldsus teab neid ning on siinsetest projektidest huvitatud,” leidis naabermaakonna delegatsiooni kuulunud Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimees Arvo Sarapuu, kellel varasemast samuti maavanema kogemus olemas. Maavanemad Aivar Kokk ja Üllar Vahtramäe väljendasid oma kindlat toetust neljarealise Tallinna-Tartu maantee võimalikult kiirele valmimisele. Järvakad leidsid, et Jõgevamaa kogemustest on mõndagi õppida. Erilist huvi pakkus nende delegatsioonile Painküla tööstuspark, mille arenguvõimalusi Jõgevamaa juhid põhjalikult tutvustasid. Samuti uuriti kõike gaasitrassi ehitusega seonduvat, kuna sarnasest projektist on huvitatud ka Järvamaa. Vabas vormis toimunud vestluse üheks teljeks kujunes tõmbekeskuste ja mõjupiirkonde teema. Kui Jõgevamaa põhiliseks tõmbekeskuseks on Tartu, siis Järvamaa peab tihti vaatama mitmes suunas: kord Tallinna, kord Jõhvi, kord Pärnu poole, selgitas Üllar Vahtramäe. Siit hargnes edasi arutelu, kuidas maakonnad suudavad end ise määratleda, mida selleks teha. Tõstatati ka küsimus, kes täna tegelikult maakonda juhib ning kuidas, milliste hoobadega seda teha. Mõlema maakonna juhid olid üksmeelel, et kõikvõimalike regionaalrahade jaotamisel tuleks anda suurem otsustusõigus maavalitsustele ja omavalitsustele ning neid rahasid oleks kindlasti juurde vaja. FOTO allkiri: Jõgeva maavanem Aivar Kokk, Järva maavanem Üllar Vahtramäe ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimees Arvo Sarapuu on ühel meelel, et regionaalrahade jagamisel peaks olema maavalitsustel ja omavalitsustel suurem otsustamisõigus. JÜRI LEESMENT

blog comments powered by Disqus