Jõgeva Avatud Noortekeskusel tuleb esimene sünnipäev

Aasta jooksul on noortekeskuses käijatest välja kujunenud konkreetsemad huvigrupid ning tegutsevad mitmed huviringid. Ruumide sisustamisele on tublisti kaasa aidanud noored ise. Uue mööbli hankimisel olid meile abiks linnavalitsus ja  Hansapank. Arvuti ja internetiühenduse tarvis taotlesime raha projekti teel. 

 Nüüd lühidalt aasta jooksul toimunust. Esimese n-ö sisseelamisüritusena korraldasime vastlapäeval peo. Uhke oli volbripidu koos tüdrukute moedemonstratsiooniga, millele eelnes kuu aega ettevalmistusi. Rõivakollektsioonides kombineeriti valmis riideesemeid õmblemisest üle jäänud kangatükkide ning mustast kilest prügikottidega.

 Kevadel toimus kooli õuel suur grafitivõistlus, mis sai teoks tänu Gamer Kaubanduse OÜ, KSK Ostukeskuse ja hulgilao Tridens toetusele. Diskod toimuvad meil iga kuu ning need on linna noorte seas tuntud ja oodatud. Diskoriteks on meie oma noored Mikk Tehvan, Dima Krepkov ja Aleksei Borodin, kellele siinkohal suur tänu!

Laagrid siin ja mujal
Noorte jaoks on kuum teema ka suvelaagrid. Esimene noortekeskuse kahepäevane Näki ja Neptuni suvelaager toimus juulis ning sellest võttis osa 75 last ja noort. Sellele augustis järgnenud Sookolli rabaretkel Endla rappa osales 25 noort. Laagrite korraldamist plaanitseb noortekeskus jätkata ka sel aastal. Alustame talilaagrist vastlate ajal, jätkame metsaistutustalgute ja kodumetsapäeva laagriga mais ning juba traditsiooniks muutuvate Näki-Neptuni laagri ja rabaretkega suvel.

 Meie keskuse noored on juba osa võtnud ka rahvusvahelisest suvelaagrist: see toimus Saksamaal Hinsbeckis. Meie noortekeskuse vabatahtlik töötaja Kaisu Püvi oli seal kasvatajaks 16 eesti poisile-tüdrukule. Teadmiseks lapsevanematele: juulis tuleb uus pakkumine samasse suvelaagrisse. Kolme nädala elamisraha makstakse kinni vastavatest Euroopa fondidest, 3000 krooni sõiduraha tuleb aga ise tasuda. 12-15 aastastel noortel, kes laagrisse minna soovivad, palume endast juba varakult märku anda.

Pilli- ja näitemängu
 Nüüd huvitegevusest. Esimesed, kes noortekeskuse ruumidesse harjutama tulid, olid tegelikult juba grupeerunud noored ? breigirühm  Crackstyle B-Boys. Poisid on visad, peavad vajalikuks treenida vähemalt kolm korda nädalas ja julgustavad treenima ka väiksemaid.

 Jõulueelsetel kuudel meisterdasid lapsed ja noored meie keskuses hoolega klaasvitraa?e, päkapikke ja muid jõulukaunistusi. Huvi oli selle vastu nii tüdrukutel kui poistel. 

 Lähiajal on alustamas pillimänguring. Rahvuslikud ja eksootilised pillid on muretsetud projektirahade eest. Juhendajaks tuleb Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng Heleriin Elmend. Veebruaris alustab ka väike näitering. Näitemängu kirjutajateks-koostajateks ja näitlejateks on noored ise.

 Kõigi noortekeskuse ettevõtmiste alustaladeks on neli naist: Piret Sturm, Sille Raidvere, Kaisu Püvi ja Krista Püvi. Nende hooleks on läbi MTÜ rahade hankimine ja majandustegevus ning ka noorteürituste korraldamine, noorte julgustamine ise tegema ja nende tegemistele kaasa aitamine. Samuti on naised iga päev noortekeskuses valves. Tööl on nad põhiliselt vabatahtlikena, ühiskondlikel alustel.

 Enne noortekeskuse loomist korraldasime mitmeid asjaomaseid isikuid ja instantse kaasava ümarlaua. Tookord olid vastukajad nii positiivseid ja julgustavaid kui ka kahtlevad. Praeguseks oleme oma olemasolu juba õigustanud ning põhilise toetusraha oleme tegevuseks saanud Jõgeva linnavalitsuselt. Nii linnavalitsuses kui ka -volikogus on noortekeskuse tegemised alati suurt toetust ja heakskiitu pälvinud. Selle eest neile suur tänu!

SILLE RAIDVERE,
Jõgeva ANK tegevjuht

blog comments powered by Disqus