Jõgeva apteek sajandivanune

(Algus 22. nov Vooremaas)

Aia tänava maja oli ilus ja avar, ilmselt apteegi jaoks liiga ilus. Et teisel korrusel asunud parteikomitee oma valdusi laiendada tahtis, anti apteegile ruumid majja aadressil Suur tn 6 (tollal Kingissepa tänav). See maja oli varem kuulunud perekond Kaselole, sai pommitamisel pihta, kuid kuna oli kivimaja, siis taastati Saksa ajal ja hiljem riigistati.

Majal oli kolm korrust, apteek sai esialgu enda kätte I korruse. Oli olemas müügiruum, köök, ladu, ruumid juhatajale ja raamatupidajale. Majas oli ahiküte, vett sees ei olnud, see tuli tuua õuest. Ka tualett asus õues.

1957. aastal, kui Jõgeval alustas tööd laste muusikakool, sai kooli esimeseks asupaigaks sama maja teise korruse saal. Ja kui muusikakool 1960. aastal uued ruumid sai, anti see saal meie käsutusse.

Pärast suuremat remonti saime teisele korrusele ruumid juhatajale ja raamatupidajale, eraldi ruumid süstelahuste valmistamiseks, kaupade hoidmiseks ja jaendamiseks, samuti riietusruumi. Sama maja kolmandal korrusel elas juhataja A. Utsar.

Kui 1960. aastal majja veevärk ja kanalisatsioon ehitati, läks elu palju mugavamaks.

Juhatas apteeki 36 aastat

Amanda Utsar oli saanud vana aja koolituse,  ta pidas proviisori elukutset austusvääriliseks ja kasvatas selles vaimus ka oma nooremaid kolleege. Kui A. Utsar  Jõgeval apteegis tööd alustas, oli personal viieliikmeline. 1976, kui ta pensionile jäi, oli tööl 22 inimest. Jõgeva apteegile pandi keskapteegi kohustused, selle juhataja juhendas ka rajooni 12 apteegi tööd. Sel ajal oli Jõgeva apteek paljudele ülikooli farmaatsiaosakonna lõpetanutele esimeseks töökohaks, A. Utsar oli noortele hea õpetaja ja nõuandja. Ta oli töökas, nõudlik ja õiglane. Küllap mäletavad paljud Jõgeva elanikud tänutundega hallipäist proviisorit, kes  oli abivalmis ja vastutulelik ja oskas ikka head rohtu soovitada.

A. Utsar juhatas Jõgeva apteeki 36 aastat. Ta elas Jõgeval Tähe tänaval kuni surmani 20. oktoobril 1999  ja on maetud Tartusse.

1972. aastal tuli Jõgeva apteeki tööle Erika Anton (neiuna Pastarus). Ta oli sündinud 1925. aastal, lõpetas 1949. aastal Tartu Ülikooli farmaatsiaosakonna ja töötas enne Jõgevale tulekut Türi apteegi juhataja asetäitjana. Kui Amanda Utsar 1976. aastal pensionile läks, sai Erika Antonist Jõgeva apteegi juhataja. Ta oli oma töös range ja nõudlik. Ta võib oma elutööks pidada keskkütte sissetoomise majja. See oli hädavajalik kasvõi juba sellepärast, et ümber apteegihoone polnud kohta, kus hoida küttepuid.

Keskküte saadi suurte raskustega

Keskkütte saamine oli väga raske ettevõtmine. Kord ei olnud transporti, kord puudusid materjalid või töömehed.

Kui ahje välja lõhuti, aitasime kive välja kanda. Kui päeval oli keevitustöid tehtud, pidime ööseks apteeki valvesse jääma, et tuli lahti ei pääseks. Seda kõike tegime oma igapäevatöö kõrvalt. Kui soe lõpuks sees, oli rõõm suur, kuid ees ootasid uued mured. Jõgeval oli valminud uus haigla ja ehitamisel oli polikliinik. Sinna taheti ehitada uus apteek. Seda ülesannet Erika Anton endale ei soovinud. Alustati uue juhataja otsimist. Selleks sai 1959. aastal sündinud Maano Tihane, kes lõpetas TRÜ farmaatsiaosakonna 1982. aastal. Jõgeva apteegi juhatajaks tuli 1985. aastal.

Tema ametiajal oli peatähelepanu uue apteegi projekteerimisel ja ehitamise jälgimisel. M. Tihane oli rahulik, vähese jutuga mees, oma ettevõtmistes järjekindel. 1992. aastal valmiski apteegi uus maja Piiri tn 2 (praegu on aadress Piiri tn 6). See oli projekteeritud nõukogudeaegse rajooni keskapteegi norme arvestades. Hiljem osutusid paljud ruumid üleliigseteks, osa neist üüriti välja.

Uued tuuled ka apteegimajanduses

1995. aastal moodustati AS Jõgeva apteek, 1997 OÜ Jõgeva apteek.

OÜ Farmo apteek tegutses Jõgeval Piiri tn 2 maakonna keskhaiglalt renditud ruumides alates 1992. aastast. Selle asutaja ja juhataja oli Reet Lepik.

1998. aasta oktoobris asutati OÜ Farmo Apteek ja OÜ Jõgeva apteek ühinemislepingu alusel OÜ Jõgeva apteegid. Äriühingu omanikud on võrdsel osalusel Reet Lepik (Tiirats) ja Maano Tihane. Apteegi juhataja on Reet Lepik.

1999. aasta juunis osteti apteegihoone Jõgeva Linnavalitsuselt ära ja alustati majas kapitaalremonti. Projekteeriti uus ofitsiin, parandati hoone välisilmet.

1994. aastal avati OÜ Farmo apteek haruapteek Aia tn 3, mida juhatab Helle Tihane.

Aastal 2000 tehti remonti ka kaubahalli haruapteegis. Uuendati mööbel, käivitati Apteekide Infotehnoloogia OÜ-lt ostetud arvutisüsteem.

Jõgeva Apteegil on olnud 100 aasta jooksul vaid kuus juhatajat ja kolm abijuhatajat.

Abijuhatajatena on töötanud Elvi Ots, Evi Täht ja Anne Reiljan.

iii

EVI TÄHT, kauaaegne Jõgeva apteegi töötaja

blog comments powered by Disqus