Jõgeva Aasta Õpetajaks kuulutati Silja Võsaste

Linna aumärkidega autasustati sama kooli keemiaõpetajat Neeme Katti ning Jõgeva Gümnaasiumi matemaatikaõpetajat ja rahvatantsurühma juhendajat Vivian Paaksit. Paljud kooli- ja lasteaiaõpetajad pälvisid  linnavalitsuse au- ja tänukirja.

Jõgeva õpetajate tunnustamiseks korraldatud traditsioonilise kontsert-aktuse avakõne pidas linnapea Viktor Svjatõ?ev, kes meenutas oma koolitee algust ning toonitas hariduse erilist vajalikkust meie riigi ja rahvuskultuuri püsimajäämises ja arengus. Seejärel andis ta aukirjad ja tänukirjad kümnetele õpetajatele ning teistele Jõgeva gümnaasiumide, täiskasvanute keskkooli, lasteaedade ning huvikoolide töötajatele, kes oma ametis silma paistnud. Muu hulgas sai sellise tunnustuse osaliseks Jõgeva Gümnaasiumi kunstiõpetuse õpetaja Anne Kütt, kellel pedagoogistaa?i koguni viiskümmend aastat.

“Tänavune kooliaasta on mulle eriline, sest alustasin juba viiendat korda viienda klassi juhatajana. Minu hobiks on rahvatants. Matemaatika õpetamine on töö, kuid ma võtan sedagi peaaegu nagu hobi,” lausus õpetaja Paaksi hiljem maakonnalehele.

Kuus nominenti

Enne linna aasta õpetaja väljakuulutamist kutsus linnavalitsuse haridustöö peaspetsialist Helle Kajaste saali ette erinevate haridusasutuste kollektiividest välja pakutud nominendid. Nendeks olid Jõgeva Muusikakooli klaveriõpetaja ning tänavu veebruaris toimunud klaverimuusika õppepäeva korraldaja Gerda Heinmaa, nii pikaajalise töökogemuse kui ka uute ideede elluviimise poolest tuntud lasteaia Karikakar õpetaja Ilme Korb, Jõgeva Kultuurikeskuse Huvikooli õpetaja, muusikastuudio kitarriorkestri ja õppebändi looja ja juhendaja Kaido Laasi, Jõgeva Kunstikooli juhataja, innovaatiline pedagoog, aktiivne projektikirjutaja ja visionäär Anne Nurmik, Jõgeva Gümnaasiumi käsitööõpetaja, meisterliku kirjakunsti valdaja Eike Salu, kelle õpilaste tööd on pälvinud auhindu nii maakondlikel kui ka üleriigilistel näitustel, ning Jõgeva Ühisgümnaasiumi bioloogiaõpetaja Silja Võsaste, kes pälvinud õpilaste lugupidamise oskusliku teadmiste edasiandjana, uurimistööde juhendajana ning klassijuhatajana.

          Aasta Õpetaja väljaselgitamiseks moodustatud komisjoni juhtinud abilinnapea Kalmer Lain tunnistas, et valiku tegemine polnud lihtne, kuid komisjon tuli oma tööga toime ning valis Aasta Õpetajaks  Jõgeva Ühisgümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja maakonna ainesektsiooni eestvedaja Silja Võsaste, kelle kasuks otsustamisel mängis kindlasti suurt rolli tema mitmekülgsus. Linnapea Viktor Svjatõ?ev teatas aga, et linnavalitsus premeerib Silja Võsastet 30 000 krooniga. Sellise rahasummaga tunnustab Jõgeva linn Aasta Õpetajat teist aastat. Nii Võsastet kui ka teisi tublisid pedagooge tervitas ka Jõgeva linnavolikogu esimees Ants Prii.

Bioloogiast vaimustatud

       Jõgeva linna hariduselu kõrgeima tunnustuse saanud õpetaja ütles pärast esimesi õnnitlusi:

“Tunnustus, mille eest ma väga tänulik olen, tuli mõistagi tõelise ootamatusena. Bioloogiat meeldib mulle väga õpetada, sest see on väga huvitav õppeaine, olen sellest lausa vaimustatud. Mäletan tänini oma esimest tööpäeva 1990. aastal. Sel päeval üllatasid mind abituriendid, kes esimeses tunnis mulle kauni lillekimbu kinkisid.”

Bioloogia, mida Silja Võsaste õpetab, on valinud lõpueksamiks ligi viiskümmend protsenti Jõgeva Ühisgümnaasiumi põhikooliosa lõpetajatest ja riigieksamiks üle poole selle kooli abiturientidest. Igal aastal läheb järjest rohkem ühisgümnaasiumi lõpetajaid kõrgkoolidesse õppima bioloogiat või sellega seotud erialasid.

“Meie koolis on palju tublisid õpetajaid. Kui arutasime, keda esitada Aasta Õpetaja kandidaadiks, oli kõne all kolm nime, sealhulgas ka keemiaõpetaja  Neeme Katt. Lõpuks pakkusime tiitlile prügijaks Silja Võsaste, kes paistab silma oma konkreetsuse, kiiruse ja järjekindlusega. Tema õpilased on aineolümpiaadidel alati esimesi kohti saanud,” rääkis Jõgeva Ühisgümnaasiumi direktor Jüri Toit.

“Olen külastanud õpetaja Võsaste bioloogiatunde ja võin öelda, et ta oskab oma õppeainet hästi loogiliselt esitada, õpilaste analüüsimisvõimet arendada ja elavdada nende huvi iseseisva töö vastu,” märkis õppealajuhataja Imbi Sildnik.

Õpetajate tunnustamisõhtu vahepalaks musitseeris Tartu Linna Puhkpilliorkester. Järgnes ansambli Lindpriid kontsert, kus esimesed read saalis oli linnavalitsus õpetajatele reserveerinud.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus