Jakobsoni kõnevõistluse võitis Ljubov Baškirova

Möödunud reedel Torma põhikoolis peetud traditsioonilisel Jakobsoni kõnevõistlusel “Isamaa on meile püha” pälvis esikoha Mustvee vene gümnaasiumi abiturient Ljubov Baškirova, publik valis lemmikuks Laiuse põhikooli üheksanda klassi õpilase Kert Uiga.


Traditsiooniliselt esitasid paljudest koolidest Tormasse võistlema tulnud õpilased valitud katkendeid Carl Robert Jakobsoni “Kolmest isamaakõnest” ning avaldasid omaloomingulistes kõnedes arvamusi kodumaa möödanikust, olevikust ning tulevikust, riigi ja rahva käekäigust.

Kõnevõistlus algas tseremooniaga Carl Robert Jakobsoni mälestussamba juures. “Selles paigas seistes tekib ikka väärikas ja püha tunne,” ütles võistluse korraldaja, Torma põhikooli õppealajuhataja Endla Viesemann.

“Jakobsonile tegi rõõmu, et noored inimesed kasvavad läbi isamaalisuse tublideks inimesteks,” lausus kooli direktor Toomas Aavasalu, kes soovis kõikidele osalejatele head sõnaseadmist. Seejärel koguneti Carl Robert Jakobsoni nimelise Torma põhikooli saali, kus vallavanem Triin Pärsim sissejuhatavas kõnes kinnitas, et ise läbi mõeldud ja koostatud kõned on alati huvitavad ja meeldejäävad. “Jätkugu kõnepidajatel ikka esinemisjulgust ja kindlat sõna,” soovis vallavanem.

Žüriis hindasid kõnesid Kurgjal asuva Jakobsoni talumuuseumi direktor Monika Jõemaa, kõnevõistluse ellukutsuja, eelmine Torma vallavanem Riina Kull, Torma põllumajandusosaühingu juhataja Ahto Vili ning Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist kultuuuri- ja noorsootöö alal Tiina Tegelmann. Lähtudes võistluse reglemendist, oli žüriisse kutsutud ka eelmise aasta võistluse võitja Kirke Katariina Siimso Viljandist, kes aga kohustuste tõttu oma kodukoolis ei saanud Tormasse tulla. Nii sai au hindajate hulgas olla Torma põhikooli õpilasesinduse liige Liisu-Johanna Olgo. 

Esimest korda publikupreemia

Pärast Jakobsoni “Kolmest isamaakõnest” valitud katkendite ja omaloominguliste kõnede kuulamist analüüsis žürii nimel põhjalikult esinemisi Riina Kull. Esimest korda selgitati välja publiku lemmik, kelleks osutus Kert Uiga Laiuse põhikoolist.

Ta alustas oma kõnet, seistes publiku lähedal, vaadates neile silma ja öeldes: “Eesti algab meist igaühest – sinust ja sinust ja sinust ja minust.” Ja jätkas rääkimist kõnepuldist.

“Avalikus esinemises peab alati midagi originaalset olema. Mitmeid häid nõuandeid sain juhendajalt, õpetaja Helge Maripuult,” ütles Kert.

Tema kõne pälvis tähelepanu ka sellega, et oli peaaegu täielikult esitajal peas. Endla Viesemann tõstis esile Helge Maripuud, kelle õpilased on Jakobsoni kõnevõistlustel silmapaistvalt aktiivselt osalenud.

Kõige jakobsonlikumaks kõnepidajaks kuulutati Maria-Alviine Kruus Torma kooli üheksandast klassist. Iseäranis kiideti tema etteaste sarmi ja positiivsust. Maria -Alviine põimis oma kõnesse fakte eestlaste kogu maailmas tähelepanu äratanud saavutustest   taasiseseisvunud riigis. Nii tõi ta näiteks organismile kasuliku piimhappebakteri Laktobcillus Fermentum ME-3 avastamisest Tartu ülikooli teadlaste poolt 1995. aastal. Maria-Alviine Kruusi juhendas õpetaja Tiina Raudsepp. 

Vene neiu eestimaised mõtted

Parimaks kõnepidajaks kuulutas žürii tänavu Mustvee vene gümnaasiumi 12. klassi tütarlapse Ljubov Baškirova.

“Võit tuli üllatusena ja meeleolu on väga hea. Nimetasin kõnes Eestit oma isamaaks ja kiitsin siinse põlisrahva vabadusearmastust, samuti rõhutasin paljude eestlaste ja venelaste omavahelist sõbralikku läbisaamist. Eesti keeles kõnelda oli üsna raske, kuid tundub, et tulin toime,” ütles  Ljubov. Ta sai auhinnaks Carl Robert Jakobsoni “Kolme isamaakõne” nahkköites väljaande ja preemia, mille väärtus eurodes võrdub Jakobsoni pildiga kaunistatud 500-kroonisega.

“Kõnevõistluse võitnud vene keelt emakeelena kõnelev neiu tunneb põhjalikult eesti ajalugu ja kultuurilugu, on edukalt lõimunud Eesti ühiskonda,” märkis Riina Kull.

Ljubov Baškirova juhendaja, õpetaja Natalja Rakša-Kruus oli mõneti ebatavalises olukorras, sest võistlusel osales ka tema tütar Maria-Alviine, kellele ta samuti mõne soovituse jagas.

Vändra gümnaasiumi esindas kõnevõistlusel Karli Loogus (juhendaja Anne Vaher) ja Rakke gümnaasimi Kristjan Variksoo (juhendaja Reet Pae). Jõgevamaa gümaasiumi õpilane Kristo Lillepärg (juhendajaks kooli direktor Alo Savi) paistis žürii hinnangul silma märkimisväärselt tugeva hääle, julge esinemise ja otsekohese väljaütlemise poolest. “Küllap aitas mu kõnestiilile kaasa kuulumine Kaitseliitu ja soov õppida Eesti Kaitseväe ohvitseriks, ”  ütles noormees. 

Torma valla sümboolikaga ja Carl Robert Jakobsoni väärtustavad meened kingiti kõigile kõnepidajatele. Tänusõnad pälvisid ka juhendajad, žüriiliikmed, võistluse sujumisele märkimisväärselt kaasa aidanud Torma põhikooli sekretär Marju Kõre ning teised kooli töötajad.

Jakobsoni kõnevõistluse varasemad võitjad

*2014 Kirke Katariina Siimso

*2012 Malle-Mari Läänesaar

*2011 Tanel Sakrits

*2010 Anastasia Andrejeva

*2009 Liivar Lepp

*2008 Galina Bilõtšuk

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus