Ignati Aganit? ja Sergei Uleksin said trahvi

Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul keeldus avalikustamast, kui palju Aganit? ja Uleksin trahvi said, sest meestel on veel 15 päeva jooksul õigus üldmenetluse otsuse peale edasi kaevata.

Keskkonnainspektsiooni Jõgeva büroosse saabunud kaebusega ning esitatud videomaterjaliga alustas keskkonnainspektsioon 20. jaanuaril väärteomenetlust Ignati Aganit?i ning Sergei Uleksini suhtes, koostades mõlemale protokolli.

Keskkonnainspektsioon tuvastas, et Ignati Aganit? riisus mullu sügisel puulehed kokku Mustvee jõe ääres paiknevast pargist ja selle ümbrusest. 14. novembril küsis Aganit? Mustvee Teenuse juhataja Sergei Uleksini käest nõu, kuhu kokkuriisutud lehed viia.

Aganit? sai juhised viia puulehed Mustvee Õigeusukiriku ja kultuurimaja vahelisele alale Mustvee jõe ääres, mida täidetakse pinnasega pargi laiendamise eesmärgil.

Eelkirjeldatud maa-ala aga ei ole jäätmeloaga märgitud jäätmekäitluskoht, sh prügila ega komposteerimisväljak.

Väärteomenetluse ajaks olid keskkonda viidud puulehed pinnasega kaetud ning maa-ala tasandatud. Et puulehtede näol on tegemist bioloogiliselt lagunevate jäätmetega, siis keskkonnareostuse ohtu ei tekkinud.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus