Iga näitusekutse on kutse einele

Öeldakse, et tasuta lõunaid ei ole. Vaimse eine, kusjuures üsna toitva, võib siiski ka peaaegu tasuta kätte saada. Piisab, kui minna Põltsamaa lossihoovis asuvasse galeriisse pART, kus praegu üleval maakonna loovautorite ühisnäitus „Kutse einele“.

iii

Sõna „loovautor“ võttis näituse kuraator Kaire Nurk kasutusele sellepärast, et meie maakonna kontekstis kippus määratlus „kunstnik“ pisut piiravaks muutuma: proffide kõrval tuli ju võimalus anda ka harrastajatele ja õppuritele. Näitusel astub üles ühtekokku 29 Jõgevamaal elavat või maakonnaga seotud loovautorit (Salme Allikhein, Robert Brok, Rein Ereb, Kristiina Feldmann, Ethel Hakkaja, Eva Järv, Heli Järv, Piret Järv, Elita Järvela, Külli Kivisild, Eire Kulbin, Ene Kõnnussaar, Mailiis Laur, Kaupo Lugus, Maie Luht, Jaan Luik, Anna Mägi, Kaire Nurk, Aigi Orav, Mihkel Reha, Mariann Rõuk, Silja Saarepuu & Villu Plink, Eike Salu, Andre Saviauk, Tiina Säälik, Kelly Turk, Marleen Vardja ja Meedi Ümar) ühtekokku 38 tööga.

Näituse kuraatori ja kujundaja Kaire Nurga sõnul on näituse teemal „Kutse einele”  pikad juured paljude hargnemistega. Nii paljudega, et ka tema ei suutnud kõiki tõlgendusvõimalusi kunstnikele eelnevalt saadetud kuraatoritekstis lahti kirjutada. Seda enam, et idee sai välja pakutud kevadel, sügis tõi teema käsitlusvõimalustesse aga uued nüansid, nagu saagi salve kogumine, talveks valmistumine, loodusandide ohverdamine. Ning loomulikult ei pidanudki kunstnikud täht-tähelt kuraatoriteksti järgima, vaid see oli mõeldud üksnes algimpulsi andmiseks.

Avar tõlgendusmaastik

„Adusin kunstnikele ühisnäituse teemat välja pakkudes küll selle potentsi, aga kohale toodud tööd pakkusid päris suuri üllatusi,” ütles Kaire Nurk.

Head meelt tegi talle Põltsamaa staažikate maalijate Maie Luhti ja Kaupo Luguse jõuline ja vaimukas esinemine, samuti Põltsamaa Kunstikooli arvukas osalus, eriti kooli vilistlaste, praeguste Eesti Kunstiakadeemia tudengite kontseptsioonipõhise koega heatasemelised tööd (Eva Järv, Mihkel Reha).

Etteantud teema tõlgendusmaastik, mis galerii kahes saalis avaneb, on tõesti avar ja mitmekesine. Sealt võib leida vihjeid Piiblist tuntud pühale õhtusöömaajale (Mariann Rõugu „Püha õhtusöömaaeg“ on klassikut tsiteeriv koopia, Maie Luhti „Õhtusöömaaeg“ elurõõmsalt irooniline fantaasia, milles tegelastena figureerivad kodu- ja metsloomad), natüürmorte, millel kujutatud söödavaid objekte (Jaan Luik tõestab, et ka skulpturaalne natüürmort on võimalik!), toidu, nälja, janu või kire teema filosoofilisemaid tõlgendusi (Kristiina Feldmanni „Gurmaanlus“, Kelly Turki „Puur“, Tiina Sääliku „Janu“, Andre Saviaugu „Aadamad“ jt), stiilseid ja rafineeritud mõistatusi (Heli Järve „Enigma“), üleskutseid tervislikule toitumisele (Piret Järve „Kutse einele“) aga ka nutikaid vaimuvälgatusi, nagu Kaupo Luguse lõunalekutsumise lokulaud või Ethel Hakkaja juustupeibutisega vinnastatud hiirelõks.

Elita Järvela püüdis oma kompositsiooni „Kõik ühes“ mahutada suisa maksimumhulga erinevaid tõlgendusi: esiteks on ta sellel kujutanud söödavaid objekte ehk sibulaid, teiseks on sibulaid kokku kaksteist ehk niisama palju kui Jeesusel kaaslasi pühal õhtusöömaajal, kolmandaks võib sibulate rohelist tausta tõlgendada viitena Manet’ kuulsale ja paljutsiteeritud maalile „Eine murul“ ning neljandaks võib kompositsiooni kuuluvas tõelises sibulas näha ka vaimutoitu, sest sibula tõi Elitale tema Lätimaal elav ema, keda ta näeb kaugelt harvemini kui tahaks.

Ümberpööratud roll

Ka Kaire Nurk ei ole piirdunud vaid kuraatori ja kujundaja rolliga, vaid esineb näitusel fotodokumentaažiga „Köögilaud 31.05.2009“. Juurelnud kodus köögilaua taga selle üle, missugune peaks olema tema enda töö teemal „Kutse einele“, jõudis ta nimelt ühtäkki arusaamisele, et laud, mille taga ta istub, ongi kunstiteos, ning asus sellel olevaid esemeid detailselt jäädvustama. Mis tähendus ühel või teisel asjal autorile oli või missugused seosed asjade vahel valitsevad, saab lugeda juurde lisatud tekstist.

Väga olulise nüansi annab näitusele juurde Silja Saarepuu ja Villu Plingi (viimane on pärit Aidust) Eesti kunstiloo kontekstis krestomaatiline videotaies „Dietà“, milles jooksevad paralleelselt 2002. aastal Rakveres ja aasta hiljem Viinistus etendatud performance’ite jäädvustused, mis toovad esile inimloomuse varjatuma ja mitte kõige meeldivama pooluse ning seda just suhte kaudu toidusse.

Maakonna kunstnike ühisnäituse plussiks ongi suure hulga eri meediumide esindatus: näha saab installatsioone, fotosid, ready-made objekte, naturaalseid materjale, õli- ja akrüülmaale, söejoonistusi, akvarelle, keraamikat, pronks-, keraamilisi ja saviskulptuure, maalitud siidi, kollaaže, videotaieseid, kontseptuaalseid helitaieseid, interaktiivseid heliinstallatsioone.

„Just sellistes hästi liigendatud ja sopilistes ruumides nagu galerii pART omad saabki niisuguseid erilaadseid ja eri tehnikates töid eksponeerida,“ tõdes üks näituseautoreid Elita Järvela.

Jõgeva kunstihuviline Margit Karu lisas, et „klanitumasse“ galeriisse selline näitus õigupoolest ei sobikski, pARTis toimib see aga suurepäraselt.

Toiduteema läbis kogu näituse avamistseremooniat: kunstnike esitlemisel kingiti kõigile Kördiööbiku pagarite küpsetatud sibulasai, avamispidu lõppes aga supisöömisega.

„Tahtsin seekord kuraatorirolli piltlikult öeldes ümber pöörata,“ sõnas Kaire Nurk. „Kui tavaliselt korjab kuraator autoritelt tööd kokku ja ise midagi vastu ei paku, siis mina otsustasin autorid ja avamispeo külalised ka reaalselt einele kutsuda ning neile suppi pakkuda.“

Supi keetis valmis üks näitusel osalenutest, nii kunstis kui toidutegemises suurt loomingulisust ilmutav Külli Kivisild.

„Olen tänulik nii Küllile kui ka kõigile teistele näitusel osalevatele autoritele, samuti Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupile, Põltsamaa Kunstiseltsile, Ethel Hakkajale ja kauplusele „Kördiööbik“, kes näituse teokssaamisele kaasa aitasid,“ ütles Kaire Nurk ja avaldas lootust, et maakonna kunstnike ühisnäitused muutuvad regulaarseks.

Lõpetada sobiks Eva Järve poolt näituse avamisel öeldud sõnadega: „Iga kutse näitusele on sisuliselt kutse einele, sest autor pakub vaatajale ju vaimutoiduks tükikese iseendast.”

Maakonna kunstnike ühine kutse einele kehtib 31. oktoobrini: just niikaua on nende näitus galeriis pART üleval.

iii

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus