Iga kool hoiab oma juuri

Ajalooline ülevaade viib lugeja 1678. aastasse, kui Äksi kiriku juures esimene talurahvakool avati, ja jõuab jutujärjega tänasesse päeva, mil Saadjärve lähedal vana mõisapargi kõrval 1973. aastal valminud majas gümnaasiumiharidust antakse.

Teadaolevalt tegutses esimene talurahvakool Äksi kiriku juures 1687/88. õppeaastal ja selles koolis said haridust kuus koolipoissi, keda õpetas Forseliuse seminari teise lennu lõpetanu. Äksis alustati koolitööd pärast kolmekuningapäeva (6. jaanuar), õpiti 3- 4 kuud ja õppetöö lõppes aprillis. 

Äksi kihelkonnakool 1752

1752. aastast on teade Äksi kihelkonnakooli kohta, mis asus akende ja korstnaga majas. Koolmeistrile kuulus koolimaa. Lapsevanemad pidid kihelkonnakooli aastaseks tarbeks tooma igaüks kolm koormat puid ja ühe naela küünlaid. Äksi kool mahutas 70 last, kuid kooliskäijaid oli ainult seitse.

Aastatel 1815 – 1832 mõjutas Äksi hariduselu eesti rahvusest Halle ülikooli lõpetanud pastor O. W. Masing (1763 – 1832), kelle huvi rahvahariduse vastu võis pärineda isakodust, sest tema isa oli kauaaegne Lohusuu köster-koolmeister

Tabiveres rajati 1877. aastal EAÕK Lähte-Kärkna õigeusu kihelkonnakooli (1866-1918) venekeelne abikool Vestli külla Miitra tallu, mis on praegune Voldi küla.

Semeon Põder töötas Saadjärve vallas koolmeistrina 25 aastat. Õigeusukoolid jäid oma õpetuse tasemelt luteri usu kihelkonna- ja külakoolidest maha ning erand ei olnud ka Tabivere abikool. Tabivere koolmeistri nimi oli Põder, kuid oma nime ta vene keeles kirjutada ei osanud. 

1891 uus koolimaja

1891. aasta sügisel algas õppetöö Kõdukülas Saadjärve uues koolimajas. 1896. aastal valmis kahekordne juurdeehitis ning Saadjärve vallakool muudeti vallavalitsuse palvel ja haridusminister Verneri loal Saadjärve Ministeeriumikooliks.

Saadjärve Ministeeriumikool muudeti Eesti Vabariigi Asutava Kogu 1919. aasta 19. septembri määrusega Saadjärve Kõrgemaks Algkooliks, Voldi koolist sai 4-klassiline algkool. 

Tabivere kooli hakati ehitama 1971

Eesti NSV haridusseadus nägi ette kohustuslikku 7-klassilist haridust, kuid selle loomiseni jõuti alles 1944. aasta sügisel. Saadjärve vallas muudeti Saadjärve 6-klassiline algkool Saadjärve Mittetäielikuks Keskkooliks, Voldi, Raigastvere ja Õvanurme jäid edasi 4-klassilisteks algkoolideks.

Teise astme haridust andev kohalik kool jäi Kõdu külla Saadjärve kooli 1971. aastani.

Tabiveres hakati uut koolimaja ehitama 1971. aastal. see valmis 1973.aastal  ja kandis esialgu Voldi 8-klassilise Kooli nime. 1979.aastal sai kool nimeks Tabivere 8-klassiline Kool. Hoonele ehitati koostöös Saadjärve kolhoosiga juurde täismõõtmetes võimla ja kavandati ujula rajamist. Kooli ja kolhoosi juhtkond võitlesid 1984.aastal välja õiguse muuta kool keskkooliks.

AIMI PÕLDMA

blog comments powered by Disqus