Huvijuhid muudavad koolikeskkonna paremaks

Huvijuhi staatuse üle on küll palju arutletud, kuid siiski kinnitavad kõik osapooled selle elukutse vajalikkust.

Valuküsimuseks saanud koolikeskkonna arendamisel on just huvijuhil tegelikult suur ülesanne kanda. On loomulik, et lapse erinevatel  arenguetappidel on tal ka erinevad eeskujud, kes kujundavad väärtushinnanguid, hoiakuid ja vajadusi. Sama loomulik on, et esimesteks lapse väärtushinnanguid kujundavateks eeskujudeks on tema vanemad, edaspidi õpetajad, noortejuhid jt. Kuid meie kiire elutempo ja kõrgendatud edukusmalli kõrval jääb laste jaoks üha vähem aega. Seepärast on huvijuhtide osatähtsus laste väärtushinnangute ja eluhoiakute kujundamisel äärmiselt oluline. Huvijuhi elukutse väärtustamist on kinnitanud ka mitmed haridus- ja teadusministeeriumi kõrged ametnikud ning Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed.

UNICEF Eesti Rahvuskomitee korraldab 5.-7. juunini Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses esimese üle-eestilise huvijuhtide suvekooli. Suvekooli eesmärk on arendada huvijuhtide pädevust, toetamaks nende tegevust koolikeskkonna paremaks muutmisel. Osalemas on pea 150 koolides töötavat huvijuhti.  

TOOMAS PALU,

UNICEF esindaja Eestis

blog comments powered by Disqus