Humana Estonia korraldab Jõgeval kogupereürituse

Laupäeval, 21. märtsil korraldab ühendus Humana Estonia koostöös Jõgeva linnavalitsusega Jõgeval Aia tänava koolimajas kogupereürituse, mille käigus saab osaleda keskkonnateemalises töötoas, tutvuda näitusega ning anda ära oma seismajäänud rõivaid.

Sarnaseid kogupereüritusi viib Humana Estonia keskkonna ja säästva arengu teemalise projekti “Pluus on minu pakend ehk kuidas rõivaste eluea pikendamine säästab keskkonda” raames selle ja järgmise aasta jooksul mitmel pool Eestis. Maikuus saab selline üritus teoks Põltsamaal.

Kõnealuse projekti viib Humana Estonia ellu koostöös kohalike omavalitsustega.

“Projekt “Pluus on minu pakend” aitab omavalitsustel ellu viia oma jäätmekavasid,” ütles projekti juht Kadri Kadak. “Inimesed saavad ju projekti käigus annetada oma rõivaid heategevuseks ning omandavad teadmisi keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kohta. Projekti toetavad Vabaühenduste fond ja omavalitsused, kellega koostöös kogupereüritused toimuvad.”

Nagu mujalgi, saavad inimesed ka Jõgeva kogupereüritusel osaleda keskkonnateemalisel loeng-arutelul, kus kõne all rõivaste elutsükkel, taaskasutusvõimalused ning rõivaste tootmise ja vohava tarbimise mõju keskkonnale. Praktilise poole pealt pakutakse võimalust värvida ning värskendada T-särke. Selleks vajalikud vahendid on korraldajate poolt. Töötubade tegevust korraldab ühenduse Humana Estonia ja OÜ Humana Sorteerimiskeskus infojuht Mari-Helene Kaber.

Üritusel jagatavad infovoldikud sisaldavad mõtlemapanevaid fakte riidetööstusest ja rõivaste mõjust keskkonnale. Näiteks selgub, et kuigi puuvill on looduslik kiud, toob sellegi suurtes kogustes kasutamine kaasa keskkonnakahjusid. Nimelt kulub puuvilla kasvatamiseks ja töötlemiseks suurtes kogustes vett, lisaks sellele kasutatakse puuvillaistandustes väga palju mürgiseid kemikaale, sealhulgas pestitsiidide, mis reostavad pinnast ning saastavad õhku. Hinnanguliselt kulub 1 kg puuvilla tootmiseks 10 000 liitrit ehk 50 vannitäit vett, 200 g taimekaitsevahendeid ja 500 g väetist. Ehmatav on ka fakt, et nii Eestis kui ka Inglismaal visatakse iga inimese kohta aastas prügimäele viis pesumasinatäit riideid, kusjuures näiteks fliispusa, mis on nagu plastpudel ja kilekottki valmistatud nafta baasil, laguneb prügimäel 500-1000 aastat.

Kogupereüritusel saab vaadata näitust “Särk ja seletus”, mille eksponaatideks on teemakohaste sõnumitega varustatud kasutatud rõivad ning plakatid, mis kajastavad mõtlemapanevaid fakte riidetööstusest, rõivaste mõjust keskkonnale ning meie tarbimisvalikute mõjust kogukondadele teistes maailma piirkondades.

Kogupereürituse eel ja ajal on soovijatel võimalik ära anda oma seismajäänud riideid ja jalanõusid. Neid võetakse vastu 19.-21. märtsini kella 10-16 Aia tn 34 asuva koolimaja fuajees. Kogupereüritus toimub samas majas 21. märtsil kella 13-15.

.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus