Hinnatõusust tuleb kliente teavitada kolm kuud ette

Veehinna muutusest tuleb tarbijaid teavitada kolm kuud enne uue hinna kehtima hakkamist. Seega – uus vee hind 1. oktoobrist tähendas avalikustamist enne 1. juulit. Jõgeva Linnavalitsus langetas otsuse 9. juunil ning oli kohustatud ka uue hinna teatavaks tegema. Täpsem seletus veehinna kujunemisest ja komponentidest tuleb nii kliendipäeval kui ka Jõgeva Linna Lehes.

Jõgeva Veevärgi poole pole hinnatõusu asjus just palju pahaseid inimesi pöördunud. Inimesed, kes kasutavad vett vähem kui kantmeetri kuus, võidavad. Neil vee hind ei tõuse, vaid hoopis langeb. Olulist rolli mängib siin abonenttasu. Kui praegu tuleb abonenttasu maksta korteri peale, siis 1. oktoobrist tarbitud koguse järgi. Abonenttasu on 0.Oluliselt on tõusnud kanalisatsiooniteenuse hind. 

Tuleb arvestada klientide maksevõimega

Monopolidevastase seaduse vastuvõtmine võib alandada vee hinda Tallinnas, kuid maakonnakeskuste ja valdade väikestele vee-ettevõtetele tähendab see veehindade ülevaatust ja üldjuhul hoopis hinnatõusu.

Väikestes kohtades tahetakse vee hinna kontroll viia kohalike omavalitsuste alt välja, et kohalik poliitika ei saaks enam hindu kontrollida. Tänaste hindadega ei ole väikestes kohtades tagatud veefirmade jätkusuutlik majandamine kui lõpetatakse omavalitsusepoolne otsene või varjatud doteerimine.

Konkurentsiamet hindab vee hinnakujundust majanduslikust aspektist. Vee-ettevõtted peavad tagama jätkusuutliku majandamise. Juhul, kui vee ja kanalisatsiooni arendamiseks euroraha ei saaks, lõpeksid asjad meie jaoks fiaskoga. Siis ei saaks me rääkida liitumistest, kanalisatsioonist. Vanade avariide likvideerimiseks kuluks palju raha, teenuse kvaliteet langeks. Praegu saaksime pakkuda odavat hinda, aga viie-kümne aasta pärast oleksime sunnitud hinda kolm-neli korda tõstma. Vee-ettevõte ei saa elada paremini kui ümberkaudsed firmad.

Ka sügisene hinnatõus ei kata kulutusi hooldus- ja arendustöödeks sellises mahus, nagu tegelikult vaja oleks. Oleme arvestanud meie klientide tarbimis- ja maksmisvõimega. Kulutused veele ja kanalisatsiooniteenusele ei tohiks ületada nelja protsenti leibkonnaliikme sissetulekutest. Jõgeval on see number praegu Statistikaameti andmetel 1,4 protsenti.

Praegune vee hind on Jõgeval kehtinud alates 2008. aastast. 2009. aastal oli hinnamuudatus vaid seoses käibemaksumäära muutusega. Oluliselt on kerkinud vee erikasutustasu ja saastetasu. Samuti ei sisaldanud eelmine hind rajatiste amortisatsiooni, alahinnatud olid tööde mahud, mis on vajalikud vee- ja kanalisatsioonivõrgu ülalpidamiseks ehk trasside hoolduseks, läbipesuks, samuti veemõõtjate taatlemiseks ja paigaldamiseks. 

Kaevetööd järgmise suveni

Jõgeval kaevatakse vee- ja kanalisatsioonitrasside uuendamiseks tänavaid üles järgmise suveni. Sauna tänaval pole kaevetöid plaanis selles osas, mis jääb Rohu ja Aia tänava vahele. Praegune ehitustöö puudutab just lõiku, mis jääb Tähe ja Rohu tänava vahele. Uut asfalti Sauna tänaval üles ei kaevata, seal on kõik torustikud juba rekonstrueeritud. Soovitan tutvuda ka juba varem Jõgeva Linna Lehes avaldatud skeemiga.

Kui tulevad kaevamised, informeeritakse kohalikke inimesi ja antakse teada, kuidas korraldatakse ümber liiklus ja millal suletakse veetrassid. See töö käib jooksvalt ja seda teeb ehitaja.

Töödega on alustatud Laial tänaval, samuti Nurme tänaval. Nurme tänaval on kaevamistööd juba lõpetatud, selle väikese tänava remont ei tohiks paljusid inimesi üldse häirida.

Et ehituse algus viibis, siis Rohu tänav enne kooli algust valmis ei saa. Seega on septembris Jõgeva Gümnaasiumi juures oodata liikluskorralduse muudatusi. Jälgida tuleb liiklusskeemi muudatusi.

Septembris peaks kaevamistöödega jõutama Suurele, Puiestee ja Pargi tänavale. Alates Säästumarketist kuni Piibe maanteeni jääb kasutusse üks sõidurada ning mõnes kohas võidakse tee läbikaevamiste tõttu ajutiselt sulgeda. Tegemist on mitme erineva lõiguga ja tööd kestavad mitu kuud.

Samuti suletakse Pargi tänava lõik maavalitsusest kuni Suure tänavani. See kitsas kõrvaltänav võidakse mõneks ajaks täiesti sulgeda. Kindlasti puudutavad tööd Puiestee tänavat, samuti Kesk tänavat Selverist kuni garaažideni, Sõnajala tänavat, Energia tn, kuid need tööd jäävad aasta lõppu ja järgmiseks aastaks.

KALLE PINT, OÜ Jõgeva Veevärk juht

blog comments powered by Disqus