Heino Tederi sünnikodus asutatakse koolituskeskus

Sel reedel asutatakse Valgamaal Tõlliste Vallas Kaara talus sihtasutus Heino Tederi metsatalu-koolituskeskus, mille kesksed tegevusvaldkonnad on kauaaegse metsanduse ja looduskaitseministri ja tema kaasaegsete teadusliku pärandi jäädvustamine ja mitmesuguste koolituste korraldamine.

Sihtasutuse ühe asutaja, omaaegse Jõgeva Metsamajandi direktori Priit Saksingu sõnul on Heino Tederi metsatalu-koolituskeskuse olulisemateks eesmärkideks metsanduse ja looduskaitse alaste püsiväärtuste hoidmine ja selgitamine, koolituste korraldamine nii metsanduse, keskkonnakaitse kui ka üldkultuurilistel teemadel, kaasarääkimine metsandus- ja keskkonnapoliitikas ning mitmesuguste projektide väljatöötamine.

“26 aastat Eesti Metsanduse ja Looduskaitse juhina töötanud Heino Teder suutis väga palju korda saata. Väga põhjalikult hakati lahendama looduskaitseküsimusi. Teder pööras väga tõsist tähelepanu maha raiutud  metsade asemele uute istutamisele, väheväärtuslike maastike metsastamisele, metskondade väljaehitamisele ja metsateede rajamisele, samuti looduskaitsealade moodustamisele. Heino Tederi algatusel teoks saanud Eesti looduskaitsekorraldust seati eeskujuks kogu Nõukogude Liidus. Peab ka märkima, et metsandus- ja looduskaitseministeerium oli Eesti NSV-s üks eestimeelsemaid valitsusasutusi ning metsandussüsteemis edutati juhtivatele ametikohtadele  Eestimaal sündinud ja kasvanud ja siin metsandusalase kõrghariduse omandanud spetsialiste.

  Metsamehena olen ka ise Heino Tederilt tänuväärselt palju õppinud, tema asjatundlikud ja sõbralikud nõuanded olid palju abiks Jõgeva Metsamajandi arendamisel edukaks asutuseks, mida teati kogu Eestis ja kaugemalgi,” märkis Priit  Saksing.

“Heino Tederi sünnikodu ja viimane elupaik Kaara talu on igati sobiv seni Eestis ainulaadse metsatalu-koolituskeskuse asutamiseks. Oma isa pärandisse suhtub tõelise lugupidamisega ka tema poeg Kuno Teder, kelle eestvedamisel ja toetamisel saabki sihtasutuse moodustamine suuresti teoks. Loodetavasti leiavad Kaara tallu nüüd tee ka võimalikult paljud Jõgevamaa metsandus- ja looduskaitseinimesed, olgu siis koolitusele, mõttetalgutele või mõnele teisele üritusele. Ühtlasi usun, et metsatalu-koolituskeskusel on suured võimalused ka selleks, et ümberkorraldusi kavandades ei unustataks metsanduslikke püsiväärtusi ega lammutataks sajandite vältel välja kujunenud eesti metsanduskultuuri,” ütles Saksing.

Metsatalu-koolituskeskuse avamisel esitletakse ka raamatut Heino Tederist.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus