Haugi ja ahvena püügimaht Peipsil väheneb, latikal suureneb

Ahvena püügimaht on 250 tonni võrra väiksem, kokku 750 tonni ja haugi püügikvoot 15 tonni võrra väiksem ehk kokku 95 tonni. Rääbist ja tinti võib püüda üksnes teadusuuringuteks, teatas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja.

Kui varem oli kalapüügikomisjon kokku leppinud, et sel aastal alates 16. oktoobrist on kutseline kalapüük Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel keelatud, siis viimasel istungil otsustati püüki jätkata suuresilmaliste nakkevõrkudega kuni kvootide täitumiseni.


Muude kutselise kalapüügivahendite kasutamine ei ole lubatud. Nendel järvedel saab taas kala püüda pärast seda, kui on jõustunud keskkonnaministri vastav määrus.

Eestile määratud haugi püügikvoot on juba peaaegu ammendatud. Selleks, et haugipüüki saaks jätkata, lepiti Vene Föderatsiooniga kokku, et Eesti selle aasta püügikvoodile lisatakse 15 tonni haugi püügivõimalus, vahetuseks lubas Eesti Venemaale 15 tonni koha püügivõimaluse.

Kalapüügikomisjon kinnitas ka järgmise aasta esimese poole püügikorralduse, mille kohaselt jääb ka järgmisel aastal nii nagu tänavugi Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel kehtima võrgupüügi keeld 25. aprillist kuni 1. septembrini.


Neljapäeval lõppenud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni kalapüügikomisjoni 25. istungist osavõtjad said seekord kokku Narvas.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus